Het hulpprogramma Schijfopruiming in Windows XP automatiseren

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u opdrachtregelopties kunt gebruiken om het hulpprogramma Schijfopruiming (Cleanmgr.exe) zodanig te configureren dat bepaalde bestanden automatisch worden opgeruimd.

Meer informatie

Cleanmgr.exe is ontworpen om onnodige bestanden van de vaste schijf van de computer te wissen. U kunt opdrachtregelopties gebruiken om op te geven dat Cleanmgr.exe bepaalde bestanden moet opruimen. U kunt de taak vervolgens met behulp van het hulpprogramma Geplande taken zodanig plannen dat deze op een specifiek tijdstip wordt uitgevoerd.

Als u het hulpprogramma Schijfopruiming wilt starten, voert u de opdracht Cleanmgr.exe uit of klikt u op Start, wijst u Programma'sBureau-accessoires, Systeemwerkset aan en klikt u vervolgens op Schijfopruiming.


Schijfopruiming biedt ondersteuning voor de volgende opdrachtregelopties:
 • /d stationsletter: - Met deze optie geeft u het station op dat met Schijfopruiming moet worden opgeruimd.

  Opmerking De optie /d kan niet worden gebruikt in combinatie met /sagerun: n.
 • /sageset: n - Met deze optie geeft u het dialoogvenster Instellingen voor Schijfopruiming weer en wordt er een registersleutel gemaakt waarin de geselecteerde instellingen worden opgeslagen. Met de waarde n (die wordt opgeslagen in het register) kunt u taken opgeven die door Schijfopruiming moeten worden uitgevoerd. De waarde n kan elk willekeurig geheel getal tussen 0 en 65535 zijn. Als u alle beschikbare opties voor de optie /sageset wilt gebruiken, moet u wellicht het station aangeven waarop Windows is geïnstalleerd.
 • /sagerun:n - Met deze optie worden de opgegeven taken uitgevoerd die zijn toegewezen aan de waarde n als u de optie \sageset gebruikt. Alle stations op de computer worden geïnventariseerd en het geselecteerde profiel wordt voor elk station uitgevoerd.

  U kunt in Geplande taken bijvoorbeeld de volgende opdracht uitvoeren nadat u de opdracht cleanmgr /sageset:11 hebt uitgevoerd:
  cleanmgr /sagerun:11
  Met deze opdracht wordt Schijfopruiming uitgevoerd op basis van de opties die zijn opgegeven bij de opdracht cleanmgr /sageset:11 .
U kunt voor de bestanden de volgende opties opgeven voor Schijfopruiming door /sageset en /sagerun te gebruiken:
 • Tijdelijke installatiebestanden - Dit zijn bestanden die zijn gemaakt door een installatieprogramma dat niet meer actief is.
 • Gedownloade programmabestanden - Gedownloade programmabestanden zijn ActiveX-besturingselementen en Java-programma's die automatisch van internet worden gedownload als u bepaalde pagina's bekijkt. Deze bestanden worden tijdelijk opgeslagen in de map met gedownloade programmabestanden op de vaste schijf. Bij deze optie beschikt u over de knopBestanden weergeven, waarmee u de bestanden kunt weergeven voordat deze door Schijfopruiming worden verwijderd. Met deze knop wordt de map C:\Winnt\Downloaded Program Files geopend.
 • Temporary Internet Files - De map met tijdelijke internetbestanden bevat webpagina's die zijn opgeslagen op uw vaste schijf zodat deze snel kunnen worden weergegeven. Met Schijfopruiming worden deze pagina's verwijderd, maar blijven de aangepaste instellingen voor webpagina's intact. Bij deze optie beschikt u over de knop Bestanden weergeven, waarmee u de inhoud van de map C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 kunt bekijken.
 • Oude Chkdsk-bestanden - Wanneer met Chkdsk een schijf op fouten wordt gecontroleerd, worden mogelijk verloren bestandsfragmenten als bestanden in de hoofdmap op de schijf opgeslagen. Deze bestanden zijn onnodig.
 • Prullenbak - De Prullenbak bevat bestanden die u van de computer hebt verwijderd. Deze bestanden worden pas permanent verwijderd wanneer u de Prullenbak leegmaakt. Bij deze optie beschikt u over de knopBestanden weergeven, waarmee de Prullenbak wordt geopend.
 • Tijdelijke bestanden - Programma's slaan soms tijdelijke bestanden in de map Temp op. Voordat een programma wordt afgesloten, worden deze gegevens doorgaans door het programma verwijderd. U kunt tijdelijke bestanden die gedurende de afgelopen week niet zijn gewijzigd veilig verwijderen.
 • Tijdelijke off line bestanden - Tijdelijke off line bestanden zijn lokale kopieën van recentelijk gebruikte netwerkbestanden. Deze bestanden worden automatisch in de cache geladen, zodat u deze kunt gebruiken nadat u de verbinding met het netwerk hebt verbroken. Met de knop Bestanden weergeven wordt de map Off line bestanden geopend.
 • Off line bestanden - Off line bestanden zijn lokale kopieën van netwerkbestanden die u specifiek off line beschikbaar wilt maken, zodat u deze kunt gebruiken nadat u de verbinding met het netwerk hebt verbroken. Met de knop Bestanden weergeven wordt de map Off line bestanden geopend.
 • Oude bestanden comprimeren - Bestanden die u niet recentelijk hebt gebruikt, kunnen door Windows worden gecomprimeerd. Door het comprimeren van bestanden wordt schijfruimte bespaard, terwijl u de bestanden nog steeds kunt gebruiken. Er worden geen bestanden verwijderd. Aangezien bestanden met verschillende compressiefactoren worden gecomprimeerd, kan er slechts bij benadering worden aangegeven hoeveel schijfruimte hiermee kan worden bespaard. Met de knop Opties kunt u opgeven hoeveel dagen er moet worden gewacht voordat een ongebruikt bestand door Schijfopruiming wordt gecomprimeerd.
 • Bestanden catalogiseren voor indexering - Met de Indexing-service wordt het zoeken naar bestanden versneld en verbeterd, dankzij het feit dat er een index van de bestanden op de schijf wordt bijgehouden. Deze catalogusbestanden vormen een overblijfsel van een eerdere indexeringsbewerking en kunnen probleemloos worden verwijderd.
Als u opgeeft dat het station moet worden opgeruimd waarop Windows is geïnstalleerd, zijn deze opties allemaal beschikbaar op het tabblad Schijfopruiming. Als u een ander station opgeeft, zijn alleen de opties Prullenbak en Bestanden catalogiseren voor indexering beschikbaar op het tabblad Schijfopruiming.

Het tabblad Meer opties bevat opties voor het opruimen van Windows-onderdelen en geïnstalleerde programma's.
 • Met de optie Windows-onderdelen wordt vrije ruimte gemaakt door optionele niet-gebruikte Windows-onderdelen te verwijderen. Als u op Opruimen klikt, wordt de wizard Windows-onderdelen gestart.
 • Met de optie Geïnstalleerde programma's wordt er meer schijfruimte vrijgemaakt doordat programma's die u niet gebruikt, worden verwijderd. Als u op de knop Opruimen klikt, wordt de optie Programma's wijzigen of verwijderen van het onderdeel Software gestart.
Eigenschappen

Artikel-id: 315246 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2005 - Revisie: 1

Feedback