Procedure: Opstartproblemen oplossen in Windows 2000

Samenvatting

In dit artikel worden de algemene procedures beschreven aan de hand waarvan u opstartproblemen in Windows 2000 kunt oplossen.


Als Windows 2000 correct wordt gestart, worden de volgende vier fasen doorlopen:

 • Initialisatiefase
 • Opstartladerfase
 • Kernelfase
 • Aanmeldingsfase
Als tijdens een van deze fasen een probleem optreedt, wordt Windows mogelijk niet correct gestart en kunnen de volgende problemen optreden:

 • De computer reageert niet meer (loopt vast).
 • Er wordt een foutbericht weergegeven.
Als een opstartprobleem optreedt nadat u hebt geklikt op Microsoft Windows 2000 in het opstartladermenu of wanneer het bericht 'Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten' wordt weergegeven, ontbreken mogelijk bestanden die nodig zijn om het besturingssysteem te starten, of zijn de vereiste bestanden beschadigd. In Windows 2000 kan dit probleem op diverse manieren worden opgelost, onder meer met behulp van de Veilige modus, de herstelconsole of een hersteldiskette.


De computer opstarten met de laatst bekende juiste configuratie

Als het opstartprobleem optreedt direct nadat u een wijziging in de computer hebt aangebracht (bijvoorbeeld een nieuw stuurprogramma geïnstalleerd), probeer de computer dan op te starten met de functie Laatste bekende juiste configuratie.


Met de functie Laatste bekende juiste configuratie start u de computer op met de meest recente instellingen die correct functioneerden. De registerinstellingen en de instellingen van stuurprogramma's die van kracht waren op het moment dat de computer de laatste keer correct werd opgestart, worden hersteld. Gebruik deze voorziening als u Windows niet kunt starten nadat u een wijziging hebt aangebracht (zoals het installeren of upgraden van een apparaatstuurprogramma).


Ga als volgt te werk om de computer op te starten met de laatst bekende juiste configuratie:

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk op F8 wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
  Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten
 3. Gebruik in het Windows-menu Geavanceerde opties de pijltoetsen om Laatste bekende juiste configuratie te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 4. Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, klikt u op Microsoft Windows 2000 in de lijst en drukt u op ENTER.


  Waarschuwing Nadat u de computer hebt opgestart met de laatst bekende juiste configuratie, gaan alle wijzigingen verloren die u hebt aangebracht nadat de computer de laatste keer succesvol werd opgestart.


  Als u de computer kunt opstarten met de laatst bekende juiste configuratie, is de laatste wijziging (zoals de installatie van een stuurprogramma) mogelijk de oorzaak van de opstartproblemen. U wordt aangeraden het stuurprogramma of programma te verwijderen of bij te werken en te testen of Windows daarna correct wordt gestart.

De computer opstarten in de Veilige modus

Als u de computer opstart in de Veilige modus, worden alleen de belangrijkste stuurprogramma's en computerservices geladen. U kunt de Veilige modus gebruiken om problemen vast te stellen en op te lossen die worden veroorzaakt door defecte stuurprogramma's, programma's of services die automatisch worden gestart.


Als de computer wel in de Veilige modus maar niet in de normale modus opstart, is dit mogelijk te wijten aan een conflict in de apparatuurinstellingen of bronnen. Mogelijk zijn programma's, services of stuurprogramma's niet compatibel of is het register beschadigd. In de Veilige modus kunt u de programma's, services of stuurprogramma's die het normaal opstarten van de computer verhinderen, uitschakelen of verwijderen.


Ga als volgt te werk om opstartproblemen op te lossen in de Veilige modus:

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk op F8 als het volgende bericht wordt weergegeven:
  Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten
 3. Gebruik in het Windows-menu Geavanceerde opties de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 4. Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, klikt u op Microsoft Windows 2000 in de lijst en drukt u op ENTER.
 5. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als de computer niet kan worden opgestart in de Veilige modus, controleer dan op mogelijke hardwareproblemen, zoals defecte apparatuur en problemen met de installatie, bekabeling of connectors. Verwijder nieuw toegevoegde apparatuur en start de computer opnieuw op om na te gaan of het probleem hiermee is verholpen.
  • Ga naar de volgende sectie om verder te gaan met het oplossen van de opstartproblemen als de computer wordt opgestart in de Veilige modus.

Logboekinzage gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

Open de gebeurtenissenlogboeken in Logboekinzage voor extra informatie, aan de hand waarvan u de oorzaak van het opstartprobleem mogelijk kunt opsporen. Voer de volgende stappen uit om vastgelegde gebeurtenissen in de gebeurtenissenlogboeken weer te geven:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Logboekinzage.


  U kunt ook de Microsoft Management Console (MMC) starten, die de module Logboekinzage bevat.
 3. Klik in de consolestructuur op Logboeken om de onderliggende items weer te geven en klik op het logboek dat u wilt weergeven, zoals Systeemlogboek of Toepassingslogboek.
 4. Dubbelklik in het detaildeelvenster op de gebeurtenis die u wilt weergeven.  Als u de details van de gebeurtenis wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren, opent u een nieuw document in het programma waarin u de gebeurtenis wilt plakken (bijvoorbeeld Microsoft Word) en klikt u op Plakken in het menu Bewerken.
 5. Als u de beschrijving van de vorige of de volgende beschrijving wilt weergeven, drukt u op de pijltoets-omhoog of de pijltoets-omlaag.
Voor meer informatie over het opsporen van systeemproblemen met Logboekinzage klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

302542 HOW TO: Diagnose System Problems with Event Viewer in Microsoft Windows 2000

Systeeminfo gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

Met het programma Systeeminfo kunt u een uitgebreid overzicht weergeven van de hardware, systeemonderdelen en software-omgeving van de computer. Gebruik dit programma om problemen met apparatuur en conflicten tussen apparaten vast te stellen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msinfo32 in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek naar de probleemapparatuur of naar conflicten tussen apparatuur. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in de consolestructuur op Onderdelen om de onderliggende items weer te geven en klik op Probleemapparatuur.


   Kijk welke apparatuur wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.
  2. Klik in de consolestructuur op Hardwarebronnen om de onderliggende items weer te geven en klik op Conflicten/Delen.


   Kijk welke bronconflicten worden weergegeven in het rechterdeelvenster.
  3. Als u een probleemapparaat hebt opgespoord, lost u het probleem op door het apparaat te verwijderen, uit te schakelen of opnieuw te configureren of door het stuurprogramma bij te werken. Start de computer opnieuw op in de normale modus.


   U kunt apparaten en hun stuurprogramma's verwijderen of uitschakelen via Apparaatbeheer. Zie het gedeelte Apparaatbeheer gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen van dit artikel voor meer informatie over Apparaatbeheer.


   Als de computer correct opstart, is het betreffende apparaat mogelijk de oorzaak van het opstartprobleem.


   Als u een apparaat hebt uitgeschakeld om het probleem op te lossen, controleert u of het apparaat is opgenomen in de lijst met compatibele hardware (Hardware Compatibility List, HCL) van Windows 2000 en of het apparaat correct is geïnstalleerd. Neem vervolgens contact op met de fabrikant om het probleem te melden en te informeren naar eventuele updates die het opstartprobleem kunnen verhelpen.Als u meer informatie wilt over contactgegevens van hardwarefabrikanten, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
   65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

   60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

   60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
   Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

 4. Als er geen apparatuurconflicten of probleemapparatuur wordt gevonden door het programma Systeeminfo, controleert u de programma's die automatisch worden gestart wanneer Windows wordt gestart. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik in de consolestructuur op Softwareomgeving om de onderliggende items weer te geven en klik op Opstartprogramma's.


   Programma's die automatisch worden gestart bij het starten van Windows, worden weergegeven in het rechterdeelvenster.
  2. Schakel de programma's uit en start de computer opnieuw op.


   Raadpleeg voor meer informatie over het uitschakelen van een programma de documentatie bij het programma of neem contact op met de fabrikant.
  3. Als u opstartprogramma's hebt uitgeschakeld en het opstartprobleem daarmee is verholpen, schakelt u de programma's één voor één weer in.

   Nadat u een programma weer hebt ingeschakeld, schakelt u de computer uit en start u deze opnieuw op om te controleren of hierna opstartproblemen optreden. Als dit het geval is, kan het laatst ingeschakelde programma de oorzaak zijn van het opstartprobleem.

Opstartlogbestand van de Veilige modus weergeven

Voor het oplossen van opstartproblemen kunt u het opstartlogbestand Ntbtlog.txt weergeven en de stuurprogramma's en services noteren die niet werden geladen toen u de computer opstartte in de Veilige modus. Het logbestand bevindt zich in de systeemhoofdmap (standaard is dit de map Winnt). In het logbestand worden de apparaten en services weergegeven die worden geladen (en de onderdelen die niet worden geladen) wanneer u de computer opstart in de Veilige modus. U kunt het logbestand openen en weergeven in Microsoft Kladblok.


Bekijk de lijst met stuurprogramma's en services die tijdens het opstarten niet werden geladen om na te gaan wat de oorzaak van het opstartprobleem zou kunnen zijn.


Opmerking Sommige opstartproblemen doen zich vroeg in het opstartproces voor. Als dit het geval is, wordt het opstartlogbestand mogelijk niet door Windows opgeslagen op de vaste schijf.


Apparaatbeheer gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

In Apparaatbeheer wordt de apparatuur die op de computer is geïnstalleerd, grafisch weergegeven. Gebruik dit programma om conflicten tussen apparaten op te lossen of om incompatibele apparatuur op te sporen die het opstartprobleem zou kunnen veroorzaken.


U kunt Apparaatbeheer als volgt starten:

 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheer.
 2. Klik op Systeemwerkset om de onderliggende items weer te geven en klik op Apparaatbeheer.


  De apparaten die zijn geïnstalleerd op de computer, worden weergegeven in het rechterdeelvenster. Als er een symbool naast een apparaat wordt weergegeven, is er mogelijk iets mis met het apparaat. Een zwart uitroepteken (!) in een geel veld geeft bijvoorbeeld aan dat er een probleem is met het apparaat.


  OpmerkingAls u een apparaat wilt uitschakelen in Apparaatbeheer, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaat en klikt u op Uitschakelen.
 3. Ga eventuele conflicten tussen apparaten na. Dubbelklik op het apparaat in het rechterdeelvenster en klik op het tabblad Bronnen.


  Als er een conflict tussen apparaten bestaat, wordt dit aangegeven bij Lijst met conflicterende apparaten.


  Let op het selectievakje Automatische instellingen gebruiken. Als in Windows een apparaat wordt gedetecteerd, is dit selectievakje ingeschakeld en werkt het apparaat correct. Als de broninstellingen zijn gebaseerd op Basisconfiguratie n (waarbij n een cijfer van 0 tot 9 is), moet u wellicht de configuratie wijzigen. Klik hiervoor op een andere standaardconfiguratie in de lijst of werk de broninstellingen handmatig bij.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het configureren van apparaten in Apparaatbeheer:

  315419 Procedure: Apparaatbeheer gebruiken om apparaten te configureren in Windows 2000
  Waarschuwing Voor deze procedure moet u wellicht de CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) en de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) van de computer wijzigen. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen echter tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.


  Als een bronconflict niet kan worden opgelost, controleert u of de computer zodanig is geconfigureerd dat de apparaten in de computer door Windows kunnen worden geïnventariseerd. U moet hiervoor de instelling Plug and Play OS inschakelen in het hulpprogramma Setup van de BIOS van de computer. Als u de BIOS-instellingen van de computer wilt wijzigen, raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer.
 4. Als u een probleemapparaat identificeert, schakelt u het apparaat uit en start u de computer opnieuw op in de normale modus.


  Wanneer de computer juist opstart, is het apparaat dat u hebt uitgeschakeld, mogelijk de oorzaak van het opstartprobleem.


  Controleer of het apparaat wordt weergegeven in de Lijst met compatibele hardware voor Windows 2000 en of het apparaat correct is geïnstalleerd. Neem vervolgens contact op met de fabrikant om het probleem te melden en te informeren naar eventuele updates die het opstartprobleem kunnen verhelpen.
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het gebruik van Apparaatbeheer:

199276 Procedure: apparaten beheren in Windows
244601 How to Troubleshoot Unknown Devices Listed in Device Manager
125174 Foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd

Controleren of de CMOS/BIOS-instellingen van de computer juist zijn

Waarschuwing Voor deze procedure moet u wellicht de CMOS- en de BIOS-instellingen van de computer wijzigen. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen echter tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.


Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen opstartproblemen veroorzaken. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen voor de computer en voor informatie over het controleren en wijzigen van deze instellingen.


Als u wilt controleren of op de computer de meest recente versie van het BIOS is geïnstalleerd, neemt u contact op met de fabrikant van de computer om te informeren naar de meest recente BIOS-update die beschikbaar is voor uw computer.


Het hulpprogramma Herstelconsole

Het hulpprogramma Herstelconsole is een opdrachtregelprogramma waarmee u Windows kunt repareren als de computer niet goed opstart. U kunt de Herstelconsole starten vanaf de Windows 2000 Setup-diskettes, de Windows 2000-cd-rom of bij het opstarten van de computer als de Herstelconsole al op de computer is geïnstalleerd.

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie over het gebruik van de Herstelconsole wilt:

301645 HOW TO: Recover a Windows 2000 Server that Does Not Start
229716 Beschrijving van de herstelconsole van Windows
216417 How to Install the Windows Recovery Console

Het noodherstelproces

Als u een noodhersteldiskette hebt gemaakt, kunt u hiermee het opstartprobleem oplossen. Met de noodhersteldiskette kunt u alleen de systeembestanden, de opstartpartitiesector en de opstartomgeving repareren.

Als u meer informatie wilt over de noodherstelfunctie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

231777 How to Create an Emergency Repair Disk in Windows 2000

De website van Microsoft Product Support gebruiken om een oplossing te vinden

Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de stappen in dit artikel of met de informatie in de artikelen in de Knowledge Base die worden aanbevolen in de sectie Verwijzingen van dit artikel, kunt u de website van Microsoft Product Support raadplegen om een oplossing voor het probleem te vinden. De volgende lijst bevat informatie over een aantal services op de website van Microsoft Product Support:
Referenties

Voor meer informatie over het oplossen van opstartproblemen in Windows 2000 klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

202485 De veilige opstartmodus in Windows 2000
199175 Situations in Which Windows May Not Start in Safe Mode
244905 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Booting
216417 HOW TO: Install the Windows Recovery Console
266169 Problemen met de modus Stand-by, de Slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen
Eigenschappen

Artikel-id: 315396 - Laatst bijgewerkt: 9 apr. 2004 - Revisie: 1

Feedback