Met het hulpprogramma voor gebeurtenisregistratie (Logevent.exe) aangepaste gebeurtenissen maken en vastleggen in Logboeken in Windows 2000

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren om met het hulpprogramma voor gebeurtenisregistratie (Logevent.exe) aangepaste gebeurtenissen te maken en vast te leggen in het toepassingslogboek van Logboeken. Logevent.exe is opgenomen in de Windows 2000 Resource Kit. U kunt Logevent.exe starten vanaf de opdrachtprompt of via een batchbestand en met dit hulpprogramma kunt u vermeldingen maken in het toepassingslogboek van een lokale of een externe computer met Windows 2000.

Logevent.exe is handig wanneer u fouten of statusinformatie wilt vastleggen vanuit batchprogramma's die u uitvoert met behulp van aanmeldingsscripts of met de opdracht AT. U kunt Logevent.exe aanroepen vanuit een batchbestand en de gegevens vervolgens vastleggen in het toepassingslogboek. Logevent.exe kan gegevens opslaan in logboeken van andere computers zodat u de gegevens kunt vastleggen op een centrale locatie.

Overzicht van Logevent.exe

Logevent.exe gebruikt de volgende syntaxis:
logevent -m \\computernaam-s ernst-c categorienummer-r bron-e gebeurtenis-id-t timeout"tekst van gebeurtenis"
De volgende lijst bevat een beschrijving van de parameters die u kunt gebruiken met Logevent.exe:
 • -m \\computernaam: met deze parameter geeft u de naam op van de computer waarop de gebeurtenis wordt vastgelegd. Als u deze parameter weglaat, wordt de gebeurtenis vastgelegd op de lokale computer. Deze parameter verwijst naar de sectie Computer in de gebeurteniskop wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.
 • -s ernst: Gebruik deze parameter om de ernst van de vastgelegde gebeurtenis op te geven, waarbij ernst een van volgende categorieën is:
  • S: Geslaagd
  • I: Informatie (dit is de standaardinstelling. Als u geen niveau voor ernst opgeeft, wordt I gebruikt.)
  • W: Waarschuwing
  • E: Fout
  • F: Mislukt
  Deze parameter verwijst naar de sectie Type in de gebeurteniskop wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.

 • -c categorienummer: met deze parameter geeft u het categorienummer van de vastgelegde gebeurtenis op. Als u geen nummer typt, wordt de standaardwaarde 0 (Geen) gebruikt. Deze parameter verwijst naar de sectie Categorie in de gebeurteniskop wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.
 • -r bron: met deze parameter geeft u de bron op van de vastgelegde gebeurtenis (bijvoorbeeld de naam van het programma of het script). Tekenreeksen die spaties bevatten, plaatst u tussen dubbele aanhalingstekens. Als u geen tekenreeks opgeeft, wordt de standaardreeks Gebruikersgebeurtenis gebruikt. Deze parameter verwijst naar de sectie Bron in de gebeurteniskop wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.
 • -e gebeurtenis-id: met deze parameter wijst u een gebeurtenis-id toe aan de vastgelegde gebeurtenis. U kunt een geheel getal van 0 tot en met 65535 gebruiken. Als u geen waarde opgeeft, wordt de standaardwaarde 1 gebruikt. Deze parameter verwijst naar de sectie Gebeurtenis-id in de gebeurteniskop wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.
 • -t timeout: met deze parameter geeft u op hoe lang wordt gewacht voordat een logboekvermelding wordt gemaakt. Logevent.exe wordt afgesloten nadat de logboekvermelding is gemaakt. Standaard wordt 60.000 milliseconden (1 minuut) gewacht.
 • "tekst van gebeurtenis": voor deze parameter typt u een beschrijving voor de vastgelegde gebeurtenis. Tekenreeksen die spaties bevatten, plaatst u tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Dit is mijn bericht". Deze parameter verwijst naar de sectie Beschrijving wanneer u de gebeurtenis bekijkt in Logboeken.

Voorbeelden

Een vermelding vastleggen op de lokale computer

Als u de vermelding Informatie wilt vastleggen in het toepassingslogboek van de lokale computer, gebruikt u de volgende regel in een batchbestand of typt u deze bij de opdrachtprompt en drukt u vervolgens op Enter:
logevent "Dit is een test"
Wanneer u de details van de gebeurtenis voor dit voorbeeld bekijkt in Logboeken, wordt een soortgelijke vermelding als hieronder weergegeven:

Datum: 01/01/2002 Bron: Gebruikersgebeurtenis
Tijd: 8:16 Categorie: Geen
Type: Informatie Gebeurtenis-id: 1
Gebruiker: n.v.t.
Computer: MIJNCOMPUTER

Beschrijving:
De beschrijving voor Gebeurtenis-id ( 1 ) in Bron (Gebruikersgebeurtenis) is niet
gevonden. De lokale computer bevat mogelijk niet de benodigde
registergegevens of DLL-bestanden om berichten weer te geven van een externe
computer. De volgende informatie maakt deel uit van de gebeurtenis: Dit is
een test.

Een vermelding vastleggen op een externe computer

Als u een waarschuwingsvermelding wilt vastleggen op een externe computer met de naam 'Server1' met categoriecode 100 en gebeurtenis-id 88, gebruikt u de volgende regel in een batchbestand of typt u deze bij de opdrachtprompt en drukt u vervolgens op Enter:
logevent -m \\server1 -s W -c 100 -r "mijn batchprogramma" -e 88 "batchprogramma mislukt!"
Wanneer u de details van de gebeurtenis voor dit voorbeeld bekijkt in Logboeken, wordt een soortgelijke vermelding als hieronder weergegeven:

Datum: 01/01/2002 Bron: mijn batchprogramma
Tijd: 8:30 Categorie: (100)
Type: Waarschuwing Gebeurtenis-id: 88
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SERVER1

Beschrijving:
De beschrijving voor Gebeurtenis-id ( 88 ) in Bron (mijn batchprogramma) is niet
gevonden. De lokale computer bevat mogelijk niet de benodigde
registergegevens of DLL-bestanden om berichten weer te geven van
een externe computer. De volgende informatie maakt deel uit van de gebeurtenis:
batchprogramma mislukt!

Toepassingsgebeurtenissen bekijken in Logboeken

Ga als volgt te werk om gebeurtenissen te bekijken in het toepassingslogboek van Logboeken:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Logboeken.

  Opmerking U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 3. Klik om Logboeken uit te vouwen (als dat nog niet is gebeurd).
 4. Klik op Toepassing.

  De gebeurtenissen die in het toepassingslogboek zijn vastgelegd, worden weergegeven in het rechterdeelvenster.
 5. Als u meer details van een bepaalde gebeurtenis wilt bekijken, dubbelklikt u op de gewenste gebeurtenis.
 6. Als u de details van een gebeurtenis wilt kopiëren, klikt u op de knop Kopiëren, opent u een nieuw document in het programma waarin u de gebeurtenis wilt plakken (bijvoorbeeld Microsoft Word) en klik u op Plakken in het menu Bewerken.
 7. Als u de beschrijving van de vorige of volgende gebeurtenis wilt weergeven, klikt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.Referenties

Voor meer informatie over Logevent.exe typt u de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter:
logevent /?
Voor meer informatie over het weergeven en beheren van logboeken in Logboeken klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
302542 Systeemproblemen diagnosticeren met Logboeken in Microsoft Windows 2000
Als u meer informatie wilt over de Windows 2000 Resource Kit, gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Eigenschappen

Artikel-id: 315410 - Laatst bijgewerkt: 13 feb. 2007 - Revisie: 1

Feedback