Internet Explorer kan geen Office-documenten op een SSL-website openen

Symptomen

Wanneer u een Microsoft Office-document (DOC-bestand, XLS-bestand, PPT-bestand, enzovoort) op een beveiligde website opent in Internet Explorer, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven, hoewel het document wel beschikbaar is en van de server wordt gedownload:


Foutbericht 1

Het volgende bestand kan niet worden gedownload: bestand op server.
Internet Explorer kan deze website niet openen. De gevraagde website is niet beschikbaar of kan niet worden gevonden. Probeer het later opnieuw.
Foutbericht 2

Kan de gewenste pagina niet weergeven.
De pagina waarnaar u zoekt, is momenteel niet beschikbaar. Er zijn mogelijk technische problemen met de website of u dient mogelijk uw browserinstellingen aan te passen.
Kan de server niet vinden of DNS-fout
Foutbericht 3

Naam Office-toepassing kan het bestand niet openen.
Foutbericht 4

Het opgegeven bestand kan niet worden gevonden.
Dit probleem kan zich voordoen als de server SSL-beveiliging (Secure Sockets Layer) gebruikt en een van de volgende HTTP-headers (of beide) aan het antwoordbericht toevoegt:
Pragma: no-cache geïmplementeerd
Cachebesturing: no-cache,max-age=0,must-revalidate

Oorzaak

Internet Explorer kan alleen documenten in Office (of een ActiveX-out-of-process-documentserver) openen door het bestand in de lokale cachedirectory op te slaan en het bestand in de betreffende toepassing te laden via IPersistFile::Load. Als het bestand niet op schijf wordt opgeslagen, mislukt deze bewerking.


Wanneer Internet Explorer via SSL met een beveiligde website communiceert, dwingt Internet Explorer elk no-cache-verzoek af. Als de header of headers aanwezig zijn, wordt het bestand niet in de cache opgeslagen. Dit betekent dat Office het bestand dan niet kan openen.

Oplossing

Als websites dit type bewerking moeten toestaan, moet u de no-cache-header of -headers verwijderen.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Bij bestanden die aan Internet Explorer zelf gekoppeld zijn (zoals TXT-bestanden, HTML-bestanden, GIF-bestanden, JPG-bestanden, XML-bestanden, enzovoort), doet dit probleem zich meestal niet voor. Bij bestanden die aan niet-Office-toepassingen zijn gekoppeld, kan dit probleem zich al dan niet voordoen, al naar gelang de toepassing.

Webontwikkelaars dienen er rekening mee te houden dat sommige firewalls en beveiligingsprogramma's deze headers automatisch aan alle uitgaande HTTP-antwoorden toevoegen. Zelfs als u uw webserver, ISAPI-extensie (Internet Server Application Programming Interface) of ASP-script (Active Server Pages) niet hebt geconfigureerd voor het retourneren van deze headers, zou uw site deze toch standaard kunnen bevatten. Raadpleeg uw firewall- of beveiligingsbeheerder om na te gaan of dit het geval is en bespreek de beveiligingsrisico's voor uw bedrijf als u ervoor kiest om deze optie uit te schakelen om caching voor deze bestanden mogelijk te maken.

Stappen om het gedrag te reproduceren:

 1. Maak een nieuw ASP-bestand in de map WWWroot voor uw IIS-server. Geef het bestand de naam Testnocache.asp en voeg vervolgens de volgende code aan het bestand toe:
  <%
  Response.ContentType = "application/msword"
  Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"
  %>
  <HTML><BODY>Testbestand geladen in Microsoft Word</BODY></HTML>
 2. Stel uw IIS-server in op het gebruik van SSL.
 3. Op een clientsysteem waarop Word is geïnstalleerd, gaat u als volgt met behulp van HTTPS naar het ASP-bestand:
  https://[servernaam]/testnocache.asp
  Op bepaalde systemen kunt u worden gevraagd of u het bestand wilt openen of opslaan. Ongeacht de gekozen optie (en ook als u niet wordt gevraagd of u het bestand wilt openen dan wel opslaan), wordt er een foutbericht weergegeven en kunt u het bestand openen noch opslaan.
 4. Verwijder de regel AddHeader uit het ASP-bestand en ga vervolgens vanuit de client naar de URL. Het document wordt in Word geopend.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

248107 Servercertificaten maken met behulp van webformulieren voor Certificate Services
Eigenschappen

Artikel-id: 316431 - Laatst bijgewerkt: 12 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback