Steeds wanneer u de computer opnieuw opstart wordt het bericht 'Het systeem is hersteld van een ernstige fout' weergegeven

Symptomen

Wanneer Windows XP opnieuw wordt gestart als gevolg van een ernstige fout, verzoekt het hulpprogramma Foutrapportage u het probleem te melden bij Microsoft voor probleemoplossing. Het is echter mogelijk dat telkens wanneer u de computer opstart, u gevraagd wordt deze informatie te melden, ook als tijdens de vorige sessie geen fout optrad. Wanneer dit probleem optreedt, wordt u na elke keer opnieuw starten gevraagd deze informatie te verzenden, zelfs als u de informatie niet verzendt.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat nadat een bestand met een minidump is geschreven, in het wisselbestand nog steeds een vlag is ingesteld waardoor wordt aangegeven dat een bestand met een minidump moet worden geschreven.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen


Workaround

U kunt dit probleem oplossen door het wisselbestand opnieuw te maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 3. Klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Geavanceerd en klik onder Prestaties op Instellingen.
 5. Klik in het gedeelte Virtueel geheugen op Wijzigen.
 6. Klik bij Wisselbestandsgrootte voor geselecteerd station op Geen wisselbestand en klik op Instellen.
 7. Klik op Ja nadat de volgende waarschuwing wordt weergegeven:
  Als het wisselbestand op volume X: een begingrootte van minder dan xx MB heeft, kan het systeem mogelijk geen bestand voor foutopsporingsgegevens maken wanneer er zich een STOP-fout voordoet. Wilt u toch doorgaan?

  (X is de stationsaanduiding en xx de hoeveelheid RAM-geheugen in de computer verminderd met 1 megabyte.)
 8. Klik op Door het systeem beheerde grootte.
 9. Klik viermaal op OK en start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Zie het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor een alternatieve oplossing:
255205 Het bestand Pagefile.sys verwijderen in de herstelconsole

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 317277 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2012 - Revisie: 1

Feedback