Items opslaan die door een gemachtigde naar de map Verzonden items van een manager zijn verzonden

Samenvatting

Wanneer items (zoals berichten en vergaderverzoeken) uit naam van een manager worden verzonden door een gemachtigde, wordt een exemplaar van elk item opgeslagen in de map Verzonden items van de gemachtigde. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. In dit artikel wordt beschreven hoe u ervoor kunt zorgen dat verzonden items worden opgeslagen in de map Verzonden items van de manager in plaats van de map Verzonden items van de gemachtigde.

Meer informatie

De gemachtigde moet als manager zijn aangemeld om verzonden items te kunnen opslaan in de map Verzonden items van de manager in plaats van de map Verzonden items van de gemachtigde. Dit is wellicht niet acceptabel omwille van privacy of veiligheid. Inherent aan het ontwerp kunnen items die verzonden worden door een gemachtigde, niet verschijnen in de map Verzonden items van een andere gebruiker.

Dit probleem kan worden opgelost als de manager de gemachtigde machtiging verleent voor de map Verzonden items. De gemachtigde kan dan items uit de eigen map Verzonden items verplaatsen of kopiëren naar de map Verzonden items van de manager na het openen van de managers postbus als een extra postbus. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik in de mappenlijst met de rechtermuisknop op de map Verzonden items en kies Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Machtigingen en klik op Toevoegen.
 3. Selecteer een gemachtigde in de adreslijst, klik op Toevoegen en klik op OK.
 4. Klik op de naam die u zojuist hebt toegevoegd en selecteer het gewenste machtigingsniveau. De optie Niet-bewerkende auteur is de laagste machtiging die u kunt instellen.
 5. Klik op Toepassen en vervolgens op OK. Herhaal de voorgaande stappen voor de hoofdmap Outlook Vandaag.

  De gemachtigde kan nu items naar de map Verzonden items van de manager kopiëren of verplaatsen.
De gemachtigde moet een map toevoegen om de map Verzonden items van de manager te kunnen openen. Volg hiertoe de procedure voor uw versie van Microsoft Outlook:

Outlook 2002

 1. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
 2. Selecteer Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.
 3. Klik op Microsoft Exchange Server en klik vervolgens op Wijzigen.
 4. Klik in het dialoogvenster E-mailaccounts op Meer instellingen.
 5. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Toevoegen onder de sectie Postbussen.
 6. Typ de e-mailnaam van de manager en klik op OK.
 7. Klik op Toepassen, klik op OK, klik op Volgende en klik op Voltooien. De map Verzonden items van de manager wordt nu in de mappenlijst weergegeven onder Postbus - <naam manager>.

Outlook 98 en Outlook 2000

Opmerking Outlook moet zijn geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen.
 1. Klik in het menu Extra op Services.
 2. Klik op Microsoft Exchange Server en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Toevoegen in de sectie Postbussen.
 4. Typ de e-mailnaam van de manager en klik op OK.
 5. Klik achtereenvolgens op Toepassen, op OK en nogmaals op OK. De map Verzonden items van de manager wordt nu in de mappenlijst weergegeven onder Postbus - <naam manager>.
Voor meer informatie over gemachtigden en machtigingen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
291626 Meerdere Exchange-postbusaccounts beheren
196996 Outlook 2000: (Zakelijk gebruik of gebruik in werkgroep) Meerdere Exchange-postbusaccounts beheren
289993 Outlook 2002: Privé-vergaderverzoeken worden niet naar gemachtigde verstuurd, zelfs niet als gemachtigde privé-items kan zien
299590 Outlook 2002: Foutbericht: 'U kunt geen vergadering met <bronnaam> plannen omdat u niet over de vereiste machtigingen beschikt'
Eigenschappen

Artikel-id: 317865 - Laatst bijgewerkt: 17 aug. 2006 - Revisie: 1

Feedback