Problemen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' oplossen in Windows 2000

Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.
Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.

Samenvatting

In dit artikel worden methoden beschreven waarmee u problemen kunt oplossen die samenhangen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' dat wordt weergegeven wanneer u Microsoft Windows 2000 wilt starten.

Problemen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' oplossen

Wanneer u uw Windows 2000-computer start, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
NTLDR ontbreekt
Druk op een willekeurige toets om opnieuw op te starten
Dit probleem treedt op als het BIOS (Basic Input/Output System) op de computer is verouderd of als een of meer van de volgende Windows-opstartbestanden ontbreken of beschadigd zijn:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
U kunt dit probleem oplossen door te controleren of het BIOS op de computer actueel is. Vervolgens gebruikt u, al naar gelang de situatie, een van de volgende methoden om de Windows 2000-opstartomgeving te herstellen.

Belangrijk: Het is raadzaam regelmatig een back-up van al uw gegevens te maken. Dat is de beste manier om te voorkomen dat gegevens verloren gaan. Bovendien moet een back-up deel uitmaken van elk noodherstelplan.

Controleren of de versie van het BIOS op de computer actueel is

Controleer of de meest recente BIOS-revisie op de computer is geïnstalleerd. Neem contact op met de computerfabrikant als u wilt weten hoe u de meest recente BIOS-update die beschikbaar is voor de computer, kunt verkrijgen en installeren.


Voor informatie over het configureren en controleren van de correcte BIOS-instellingen voor de computer raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer.
Als u meer informatie wilt over hoe u contact kunt opnemen met BIOS-fabrikanten, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
243909 Lijst met websites van BIOS-fabrikanten - deel 1

243971 Lijst met websites van BIOS-fabrikanten - deel 2

Als u de Windows-opstartomgeving wilt herstellen, gebruikt u een of meer van de volgende methoden, al naar gelang uw situatie.

Methode 1: Een opstartdiskette gebruiken om de computer op te starten

 1. Maak een Windows 2000-opstartdiskette die de volgende bestanden bevat:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Als u meer informatie wilt over het maken van een opstartdiskette, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  301680 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows

  101668 Een Windows-opstartdiskette gebruiken om opstartfouten te voorkomen

 2. Wijzig het bestand Boot.ini zodat naar de juiste vaste-schijfcontroller en het juiste volume voor de Windows-installatie wordt verwezen. Als u meer informatie wilt over het maken van een opstartdiskette, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  311578 Het bestand Boot.ini in Windows 2000 bewerken

 3. Plaats de opstartdiskette in het diskettestation van de computer en start de computer opnieuw op.
 4. Kopieer de bestanden Ntldr, Ntdetect.com en Boot.ini van de opstartdiskette naar de systeempartitie van de lokale vaste schijf.

Methode 2: De herstelconsole gebruiken

 1. Gebruik de Setup-diskettes of de cd-rom van Windows 2000 om de computer opnieuw op te starten.
 2. In het scherm Welkom bij Setup drukt u op R om de Windows 2000-installatie te herstellen.
 3. Druk op C om de Windows 2000-installatie te herstellen met de herstelconsole.
 4. Typ het nummer dat overeenkomt met de Windows-installatie die u wilt herstellen en druk op ENTER. Typ bijvoorbeeld 1 en druk op ENTER.
  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  229716 Beschrijving van de herstelconsole van Windows

 5. Typ het beheerderswachtwoord en druk op ENTER.
 6. Typ map en druk op ENTER. Let op de stationsaanduiding voor het cd-rom-station dat de cd-rom van Windows 2000 bevat.
 7. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op ENTER, waarbij station de stationsaanduiding is die u hebt getypt in stap 4 van methode 2, 'De herstelconsole gebruiken', eerder in dit artikel:
  copy station:\i386\ntldr c:\

  copy station:\i386\ntdetect.com c:\
  Als u wordt gevraagd het bestand te overschrijven, typt u j en drukt u op ENTER.

  OPMERKING: in deze opdrachten zit een spatie tussen ntldr en c:\ en tussen ntdetect.com en c:\.
 8. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
  Typ c:\Boot.ini
  Er wordt een lijst weergegeven die lijkt op de volgende:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  Als het volgende bericht wordt weergegeven, ontbreekt het bestand Boot.ini of is het beschadigd:
  Het systeem kan het opgegeven bestand of de opgegeven map niet vinden.
 9. Als het bestand Boot.ini ontbreekt of is beschadigd, maakt u een nieuw bestand. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Gebruik een teksteditor zoals Kladblok of Edit.com om een opstartladerbestand te maken dat eruitziet als het volgende opstartladerbestand:

   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
   102873 Boot.ini en ARC-naamgevingsconventies voor paden en het gebruik hiervan

   301680 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows

  2. Sla het bestand op een diskette op als Boot.ini.

   OPMERKING: Als u het bestand in Kladblok hebt gemaakt, controleert u of de extensie .TXT niet aan de bestandsnaam Boot.ini is toegevoegd.
  3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt van de herstelconsole om het bestand Boot.ini van de schijf naar de computer te kopiëren:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Typ exit en druk op ENTER. De computer wordt opnieuw opgestart.

Methode 3: De cd-rom van Windows 2000 gebruiken

 1. Plaats de cd-rom van Windows 2000 in het cd-rom-station of dvd-rom-station en start Windows 2000 Setup.
 2. Druk op R op de pagina Welkom bij Setup.
 3. Druk op R op de pagina Windows 2000-herstelopties.
 4. Wanneer u wordt gevraagd een van de herstelopties te selecteren, drukt u op M.
 5. Druk op PIJL-OMHOOG, druk nogmaals op PIJL-OMHOOG om Windows 2000-systeembestanden controleren te selecteren en druk op ENTER om de selectie ongedaan te maken.
 6. Druk op PIJL-OMLAAG om Doorgaan (geselecteerde taken uitvoeren) te selecteren en druk op ENTER. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  U hebt een noodhersteldiskette nodig voor de Windows 2000-
  installatie die u wilt herstellen.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk, afhankelijk van uw situatie:
  • Ga als volgt te werk als u een noodhersteldiskette hebt:
   1. Druk op ENTER.
   2. Plaats de noodhersteldiskette in het diskettestation en druk op ENTER.
   3. Volg de instructies voor het herstellen van de installatie en start de computer opnieuw op.
   -of-
  • Ga als volgt te werk als u geen noodhersteldiskette hebt:
   1. Druk op L. Er wordt een bericht weergegeven van de volgende strekking:
    Setup heeft Windows 2000 aangetroffen in de volgende map:
    station:\WINNT 'Microsoft Windows 2000'
   2. Druk op ENTER.

    Setup onderzoekt de schijven en voltooit de herstelprocedure.
  Voor meer informatie over de noodherstelfunctie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  231777 Een noodhersteldiskette maken in Windows 2000Als Windows 2000 niet wordt gevonden door Setup

Ga als volgt te werk als u geen Windows 2000-noodhersteldiskette hebt en als Setup de Windows 2000-installatie niet kan vinden:
 1. Start Windows 2000 Setup.
 2. Op de pagina Setup zal Windows 2000 installeren op partitie selecteert u Geen wijzigingen aanbrengen in het huidige bestandssysteem en drukt u op ENTER.
 3. Druk op ESC om Windows 2000 in een nieuwe map te installeren.
 4. In het vak Selecteer de map waarin de bestanden moeten worden gekopieerd typt u \tempwin en drukt u op ENTER.

  Setup installeert een nieuw exemplaar van Windows 2000.
 5. Meld u aan bij het nieuwe exemplaar van Windows 2000.
 6. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 7. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 8. Bij de opdrachtprompt typt u station:, waarbij station het opstartstation van de computer is, en drukt u op ENTER. Typ bijvoorbeeld c: en druk op ENTER.
 9. Typ attrib -h -r -s Boot.ini en druk op ENTER.
 10. Typ edit Boot.ini en druk op ENTER.

  Er wordt een bestand Boot.ini geopend dat eruitziet als het volgende bestand:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 11. Vervang alle exemplaren van TEMPWIN door WINNT. Het bestand Boot.ini dat wordt weergegeven, ziet eruit als het volgende bestand:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 12. Druk op ALT+B en vervolgens op P.
 13. Druk op ALT+B en vervolgens op A.
 14. Typ attrib +h +r +s Boot.ini en druk op ENTER.
 15. Typ exit om de opdrachtprompt af te sluiten.
 16. Start de computer opnieuw op.
 17. Op het scherm Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten gebruikt u de pijltoetsen om Microsoft Windows 2000 te selecteren en drukt u op ENTER.
 18. Start Windows Verkenner, zoek de volgende mappen en verwijder deze:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Aanvullende informatie

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt', klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
255220 Foutbericht 'NTLDR ontbreekt' bij het uitvoeren van een upgrade naar of het installeren van Windows 2000 over Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition heen

228004 Door wijziging van de actieve partitie kan het systeem wellicht niet meer opstarten

883275 U kunt uw computer niet starten nadat u de machtigingen in Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000 hebt gewijzigd

Een parallelle installatie van Windows 2000 uitvoeren

Als u het probleem dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel niet kunt oplossen met een van de methoden in dit artikel of door de Knowledge Base-artikelen in de sectie Aanvullende informatie van dit artikel te bekijken, voert u een parallelle installatie van Windows 2000 uit. Vervolgens gebruikt u Windows Verkenner om de gegevens te kopiëren die u wilt herstellen van de oorspronkelijke Windows-installatie.

Als u meer informatie wilt over het uitvoeren van een parallelle installatie van Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266465 Een parallelle installatie van Windows 2000 of Windows Server 2003 uitvoeren

Referenties

Als u meer informatie wilt over het oplossen van opstartproblemen in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315396 Opstartproblemen in Windows 2000 oplossen

Als u meer informatie wilt over de verschillen tussen de opties Handmatig herstellen en Snel herstellen in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
238359 Verschillen tussen handmatig en snel herstellen in Windows

301645 De herstelconsole gebruiken op een computer die niet met Windows 2000 kan worden opgestart

Eigenschappen

Artikel-id: 318728 - Laatst bijgewerkt: 26 feb. 2014 - Revisie: 1

Feedback