Foutbericht 'Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service' verschijnt tijdens de installatie van een toepassing

Symptomen

Nadat u een upgrade naar Windows Installer versie 2.0 hebt uitgevoerd, wordt de Windows Installer-service niet gestart en wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer Service. De oorzaak hiervan kan zijn dat u Windows in de veilige modus hebt gestart, of dat Windows Installer niet juist is geïnstalleerd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel voor assistentie.
Opmerking Dit probleem doet zich niet voor bij de volgende producten:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98

Oorzaak

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

 • In de DCOM-machtigingen is het standaardverificatieniveau ingesteld op Geen en het standaardimitatieniveau op Anoniem.
 • De account System heeft niet de machtiging Volledig beheer voor een map of registersleutel die Windows Installer probeert te openen. Dit is specifiek voor NTFS.

Oplossing

Afhankelijk van het probleem, gebruikt u een of meer van de volgende methoden:

 • Methode 1: De registratie van Windows Installer ongedaan maken en het programma opnieuw registreren
 • Methode 2: De DCOM-machtigingen controleren
 • Methode 3: De machtiging Volledig beheer toewijzen aan de account SYSTEM
 • Methode 4: De registermachtigingen controleren
 • Methode 5: De beschadigde beveiligingssleutel voor de MsiServer-service herstellen

Voordat u begint: controleer of het servicepack is geïnstalleerd.

Als u met Windows 2000 werkt, controleert u of SP 2 is geïnstalleerd.
Als u met Windows NT 4.0 werkt, controleert u of SP 6 is geïnstalleerd.

Als u niet de juiste servicepacks installeert, werken de stappen in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel mogelijk niet zoals verwacht.

Meer informatie

Methode 1: De registratie van Windows Installer ongedaan maken en het programma opnieuw registreren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ MSIEXEC/UNREGISTER en klik vervolgens op OK Zelfs als u dit op de juiste wijze doet, kan het lijken alsof er niets gebeurt.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ MSIEXEC/REGSERVER en klik vervolgens op OK Zelfs als u dit op de juiste wijze doet, kan het lijken alsof er niets gebeurt. Er kan echter ook kort een zandloper worden weergegeven. Nadat u deze opdracht hebt uitgevoerd, is de bewerking voltooid.
 3. Probeer uw op Windows Installer gebaseerde toepassing opnieuw uit te voeren.

Methode 2: De DCOM-machtigingen controleren

Bij deze methode wordt het standaardimitatieniveau van DCOM gewijzigd in Identificeren, wordt het bestand Msisip.dll verwijderd en wordt vervolgens SP 3 voor Windows 2000 opnieuw geïnstalleerd.

Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ dcomcnfg en klik op OK.
 2. Doe het volgende op het tabblad Standaardeigenschappen:
  1. Klik in de lijst Standaard verificatieniveau op Verbinding maken.
  2. Klik in de lijst Standaard imitatieniveau op Vaststellen en klik op OK.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ explorer /select, %windir%\system32\msisip.dll en klik vervolgens op OK.
 4. Wijzig de naam van het bestand Msisip.dll in Msisip.oud.
 5. Installeer Windows 2000 Service Pack 3 opnieuw.

Methode 3: De machtiging Volledig beheer toewijzen aan de account SYSTEM

 1. Start Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op de vaste-schijfaanduiding en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Beveiliging en klik op Toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren op de account SYSTEM, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.
 4. Schakel onder Toestaan het selectievakje Volledig beheer in en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op de map TEMP en controleer vervolgens of de account SYSTEM de machtiging Volledig beheer heeft.

Methode 4: De registermachtigingen controleren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ Regedt32.
 2. Voer voor elk van de registercomponenten de volgende stappen uit:
  1. Selecteer de component.
  2. Open in Windows XP het menu Bewerken en klik op Machtigingen.

   Open in Windows 2000 en Windows NT 4 het menu Beveiliging en klik op Machtigingen.
 3. Controleer of de account SYSTEM is toegevoegd en over de machtiging Volledig beheer beschikt. Als dat niet het geval is, voegt u de machtiging Volledig beheer toe aan de account SYSTEM.

Methode 5: De beschadigde beveiligingssleutel voor de MsiServer-service herstellen

 1. Start de computer op met behulp van Windows 2000.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit.exe en wijzig vervolgens de onderstaande sleutel in Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. Start de computer opnieuw op. (Dit is verplicht.)
 4. Voer Instmsiw.exe opnieuw uit voor installer 2.0. Hiermee wordt de beschadigde beveiligingssleutel voor de MSI-service hersteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 319624 - Laatst bijgewerkt: 1 dec. 2006 - Revisie: 1

Feedback