Problemen met de installatie van Visual Studio .NET oplossen

Samenvatting

In dit artikel worden stapsgewijs aanbevolen methoden beschreven voor het oplossen van problemen met de installatie van Visual Studio .NET. Daarnaast vindt u algemene informatie over de logboeken die door de verschillende onderdelen van het programma worden gegenereerd. Meer specifieke fouten en problemen komen aan de orde in andere Microsoft Knowledge Base-artikelen.

De meeste installaties van Microsoft Visual Studio .NET-producten verlopen zonder problemen. De producten worden geïnstalleerd met Microsoft Windows Installer. Dit is de installatie-engine die u ook moet gebruiken voor het distribueren van toepassingen die u hebt ontwikkeld in Visual Studio .NET.

Het gebruik van Windows Installer betekent meestal dat de installatie zonder problemen verloopt, dat de juiste logboeken worden gemaakt, dat bij beschadiging automatisch reparaties worden uitgevoerd (tolerantie) en dat volledige rollbacks beschikbaar zijn als potentiële problemen worden ontdekt.

Het hanteren van aanbevolen installatiestappen kan veel problemen voorkomen. Het is dan ook raadzaam aanbevolen installatiemethoden te gebruiken voor alle onderdelen, ook voor servicepacks (SP).

Meer informatie

Criteria voor aanbevolen installatiemethoden

Aanbevolen installatiemethoden

De aanbevolen installatiemethoden voor computers met Windows NT (inclusief Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP) voldoen aan de volgende drie criteria:
 • De lokale Administrator-account gebruiken.
  Hiermee worden problemen met machtigingen en rechten voorkomen. De lokale Administrator-account is de onderhoudsaccount. Gebruik deze account voor het installeren en verwijderen van programma's.
 • Alle benodigde services en programma's stoppen.
  Veel programma's, met name antivirus- en andere controleprogramma's, onderbreken het installatieproces.
 • De map System\Temp leegmaken.
  De installatiewizards maken intensief gebruik van de map System\Temp. Als in die map beschadigde bestanden of mappen worden opgeslagen tijdens de installatie, worden bij een nieuwe installatie de beschadigde versies gebruikt in plaats van onbeschadigde versies op de installatiebron.

De lokale Administrator-account gebruiken

De account van de lokale beheerder heeft standaard de naam Administrator. U kunt deze naam uit veiligheidsoverwegingen echter wijzigen. Ga als volgt te werk om de naam te bekijken en het wachtwoord te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer. (Op een computer met Windows NT 4.0 gebruikt u Gebruikersbeheer in plaats van deze procedure. Domeincontrollers hebben geen toegang tot Lokale gebruikers en groepen.)
 2. Klik op Beheren.
 3. Klik op Lokale gebruikers en groepen.
 4. Klik op Gebruikers.
 5. Zoek in het deelvenster Details naar de Administrator-account. Deze account heeft meestal de naam Administrator en de beschrijving is Ingebouwde account voor beheer van de computer of het domein.
 6. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de account en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Alle benodigde services en programma's stoppen

Voer de stappen voor uw besturingssysteem uit om de services en programma's te stoppen:
 • Windows NT 4.0:
  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, klik op Systeembeheer en klik op Services.
  2. Stop alle niet-Microsoft-services, inclusief services voor antivirusprogramma's en andere controleprogramma's.
 • Windows 2000:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Services.
  2. Stop alle niet-Microsoft-services, inclusief services voor antivirusprogramma's en andere controleprogramma's.
 • Windows XP:

  Bij Windows XP wordt een hulpprogramma geleverd met de naam MSConfig, waarmee u kunt voorkomen dat services en programma's worden gestart voor de installatiesessie. Klik voor meer informatie over dit hulpprogramma op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  310353 Windows XP schoon opstarten

De inhoud van de map System\Temp verwijderen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% en klik op OK. De map System\Temp wordt geopend.
 2. Verwijder de inhoud van deze map. Als bepaalde inhoud niet mag worden verwijderd, verplaatst u deze items naar een andere map.

Installatie

Windows Component Upgrade (WCU) in Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET Prerequisites in Visual Studio .NET 2003 bevat de installatievereisten voor de Visual Studio .NET-producten. Afhankelijk van uw besturingssysteem, worden verschillende onderdelen geïnstalleerd en moet de computer tijdens het installatieproces een verschillend aantal keren opnieuw worden opgestart.

Op de doelcomputer mag niet eerder een bèta-versie of Release Candidate van een Visual Studio .NET-product zijn geïnstalleerd. Als dat wel het geval is, adviseert Microsoft de vaste schijf te formatteren en het besturingssysteem opnieuw te installeren. U weet dan zeker dat het product volledig is verwijderd.

Het uitvoerbare bestand voor Visual Studio .NET heeft de naam Setup.exe. Dit bestand staat in de hoofdmap van Disk 1 van de cd-rom- of dvd-rom-installatiemedia. Dit bestand wordt weergegeven in het installatievenster. U moet op 1 klikken (de eerste keuze; WCU of Prerequisites) voordat u op 2 kunt klikken om Visual Studio .NET te installeren.

U wordt gevraagd de WCU- of Prerequisites-schijf te plaatsen, waarna verder wordt gegaan met de genummerde installatiemedia. Zie de sectie 'Verwijzingen' in dit artikel voor meer informatie over WCU.

Uitgebreide logboekregistratie is standaard ingeschakeld tijdens de installatie van Visual Studio .NET. Het logboekbestand heeft de naam VSMsiLog*.txt (* staat voor vier alfanumerieke tekens in de bestandsnaam, bijvoorbeeld VSMSILogA1d1.txt). Het bestand is ongeveer 40 MB groot.

Onderdeelbestanden en de bijbehorende logboeken

De volgende tabel bevat de verschillende onderdelen, de locatie ervan op de installatiemedia en het logboekbestand dat voor het onderdeel wordt gegenereerd. Veel van deze logboeken worden tijdelijk opgeslagen in de map System\Temp. Nadat de installatie is voltooid, worden ze verplaatst naar de map \Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Visual Studio .NET(versienaam)\Logs.

Microsoft Visual Studio .NET 2002

OnderdeelLocatie op WCU-cd-romGegenereerd logboek of gegenereerde logboeken
Windows NT 4.0 Service Pack 6aNTSP6a\sp6i386.exe
Windows 2000 Service Pack 2Win2kSP2\W2KSP2.exeToegevoegd aan Windows-map\Setuplog.txt (fouten in Setuperrorlog.txt)
Microsoft Windows Installer 2.0 (voor Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeMaak een logboek met "Msiexec -I .msi-pad:\*.msi /l*v uitvoerpad:\log.txt" (nadat u het MSI-bestand uit het EXE-bestand uitpakt)
Microsoft Windows Installer 2.0 (voor Windows 2000 en Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeMaak een logboek met "Msiexec -I .msi-pad:\*.msi /l*v uitvoerpad:\log.txt" (nadat u het MSI-bestand uit het EXE-bestand uitpakt)
Microsoft Windows Management InstrumentationWMI\Wmicore.exe
Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions ClientWeccom.msiDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\MSI*.log (met uitgebreide logboekregistratie)
Microsoft FrontPage 2000-serverextensies versie 1.2FrontPageServer\Fpse2k.exeDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\MSI*.log
Setup Runtime-bestandenBootstrap.msiDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\MSI*.log
Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeWindows-map\Active Setup Log.txt
Microsoft Data Access Components 2.7MDAC27\Mdac_typ.exeWindows-map\Dasetup.log
Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3Jet\Jetsetup.exeDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\dotNetfx.log; Netfx.log
Microsoft .NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\dotNetfx.log and netfx.log
Visual Studio .NETSetup\Vs70uimgr.exeDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp
Windows-onderdeel UpdateDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\Baseventlog.txt; Baserrorlog.txt; DepCheckData.txt

Microsoft Visual Studio .NET 2003

OnderdeelLocatie op WCU-cd-romGegenereerd logboek of gegenereerde logboeken
Windows NT 4.0 Service Pack 6aNTSP6a\sp6i386.exe
Microsoft Windows Installer 2.0 (voor Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeMaak een logboek met "Msiexec -I .msi-pad:\*.msi /l*v uitvoerpad:\log.txt" (nadat u het MSI-bestand uit het EXE-bestand uitpakt)
Microsoft Windows Installer 2.0 (voor Windows 2000 en Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeMaak een logboek met "Msiexec -I .msi-pad:\*.msi /l*v uitvoerpad:\log.txt" (nadat u het MSI-bestand uit het EXE-bestand uitpakt)
Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions ClientWeccom.msiDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\MSI*.log (met uitgebreide logboekregistratie)
Setup Runtime-bestandenBootstrap.msiDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\MSI*.log
Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeWindows-map\Active Setup Log.txt
Microsoft Data Access Components 2.7MDAC27\Mdac_typ.exeWindows-map\Dasetup.log
Microsoft .NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\dotNetfx.log and netfx.log
Windows-onderdeel UpdateDocuments and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Temp\wcuerror71.txt; wcuevent71.txt; DepCheck71.txt
U kunt veel problemen met beschadigde bestanden en installatiemedia voorkomen door een schone installatie uit te voeren.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

322950 Foutberichten wanneer u de installatie van Visual Studio .NET of de MSDN Library annuleert

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

888470 Er wordt een ander installatieprogramma gestart wanneer u Visual FoxPro, Visual Studio .NET of de vereisten hiervoor probeert te installeren
Bezoek voor meer informatie de volgende Microsoft-website, klik op Visual Studio .NET (2002) of Visual Studio .NET (2003) in de lijst met Microsoft-producten en klik vervolgens op Go: Voor meer informatie over Visual Studio .NET en de installatie van dit product bezoekt u de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 319714 - Laatst bijgewerkt: 13 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback