Er treden geheugenlekken op voor GDI-objecten in MFC op computers met Windows Server 2003 of Windows XP

Symptomen

Wanneer u een MFC-toepassing (Microsoft Foundation Classes) uitvoert op een computer met Microsoft Windows XP en Service Pack 2 (SP2), treden er bij het maken en verwijderen van onderliggende vensters geheugenlekken op voor GDI-objecten (Graphics Device Interface). Als u de geheugenlekken wilt zien, geeft u de GDI-objecten van het proces weer in Taakbeheer.

Dit probleem doet zich ook voor op computers met Windows Server 2003 wanneer de service Thema's is gestart. Deze service is standaard uitgeschakeld in Windows Server 2003.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor vanwege een fout in de implementatie van de nieuwe interface voor thema's.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Windows Server 2003

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Server 2003, x86-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Uxtheme.dll6.0.3790.274200,70418-Feb-200505:38x86
Updspapi.dll6.1.22.0371,93616-Feb-200500:18x86

Windows Server 2003, Itanium-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Uxtheme.dll6.0.3790.274539,64817-Feb-200513:38IA-64RTMQFE
Wuxtheme.dll6.0.3790.274200,70417-Feb-200513:38x86WOW
Updspapi.dll6.1.22.0639,71215-Feb-200508:18IA-64Not Applicable

Windows XP

Speciale vereisten

Windows XP Service Pack 2 (SP2) moet zijn geïnstalleerd als u deze hotfix wilt installeren.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Uxtheme.dll6.0.2900.2523218,62423-Sep-200417:16x86
Updspapi.dll6.1.22.4371,93625-Feb-200503:53x86
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket Update voor Windows XP (KB319740) nu downloaden.
Releasedatum: 21 maart 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Workaround

Als dit GDI-lek de prestaties sterk beïnvloedt, kunt u de nieuwe gebruikersinterface voor thema's in Windows XP uitschakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en thema's en klik op Beeldscherm.
  3. Klik op het tabblad Thema's van het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm op Windows-klassiek in de lijst met thema's.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Eigenschappen

Artikel-id: 319740 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2008 - Revisie: 1

Feedback