De sorteervolgorde voor bestands- en mapnamen met cijfers is in Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003 anders dan in Windows 2000

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt de sorteervolgorde besproken die Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003 hanteren voor namen van bestanden en mappen waarin een of meer cijfers voorkomen. Dit artikel bevat tevens informatie over de verschillen tussen de nieuwere sorteervolgorde en de sorteervolgorde in Windows 2000. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop u het sorteren van bestands- en mapnamen kunt instellen in Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003.

Meer informatie

De sorteervolgorde die Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003 hanteren voor namen van bestanden en mappen waarin een of meer cijfers voorkomen, verschilt van de sorteervolgorde die wordt gebruikt door Windows 2000. Het volgende voorbeeld laat dit duidelijk zien.
Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003

Ie4_01
Ie4_128
Ie5
Ie6
Ie401sp2
Ie501sp2
Windows 2000
Ie4_01
Ie4_128
Ie401sp2
Ie5
Ie501sp2
Ie6
In de nieuwere sorteervolgorde worden tekenreeksen in bestands- en mapnamen standaard gezien als numerieke inhoud, niet als tekst. Cijfers in map- en bestandsnamen worden gesorteerd op basis van hun numerieke waarde.

In dit voorbeeld heeft 401 een numeriek hogere waarde dan 6. De map Ie401sp2 komt daarom na de map Ie6 wanneer u de mappen in oplopende volgorde op naam sorteert. Let in het volgende voorbeeld op de manier waarop de volgende bestandsnamen, waarin een of meer cijfers voorkomen, worden gesorteerd.
Windows Vista, Windows XP en Windows Server 2003

5.txt
11.txt
88.txt
Windows 2000
11.txt
5.txt
88.txt

De sorteervolgorde in Windows Vista, Windows XP of Windows Server 2003 wijzigen door een beleidsinstelling te configureren

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt een beleidsinstelling configureren om de nieuwere sorteervolgorde of de sorteervolgorde van Windows 2000 te gebruiken. De beleidsinstelling wordt opgeslagen in de volgende registervermeldingen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical
U krijgt de beschikking over deze functionaliteit in Windows XP door het laatste servicepack voor Windows XP te installeren. Deze functionaliteit is voor het eerst beschikbaar gesteld in Windows XP Service Pack 1 (SP1).Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente servicepack voor Windows XP ophalen

Nadat u Windows XP Service Pack 1 of een later servicepack hebt geïnstalleerd, voegt u de registerinstelling NoStrCmpLogical toe en configureert u het beleid. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Kies uit de volgende methoden de methode die het beste bij uw situatie past:
  • Zoek en klik op de volgende registersleutel als u het beleid wilt configureren voor alle gebruikers:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
  • Zoek en klik op de volgende registersleutel als u het beleid alleen voor de huidige gebruiker wilt configureren:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde
 4. Typ NoStrCmpLogical en druk op Enter.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Als u de sorteervolgorde wilt vaststellen voor map- en bestandsnamen waarin cijfers voorkomen, gebruikt u een van de volgende procedures, afhankelijk van uw situatie:
  • Als u Windows XP of Windows Server 2003 wilt configureren voor de sorteermethode van Windows 2000, typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
  • Als u de standaardsorteermethode van Windows XP of Windows Server 2003 wilt gebruiken, typt u 0 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

   Opmerking Als de waarde NoStrCmpLogical niet bestaat of is ingesteld op 0 (nul), wordt de standaardsorteervolgorde van Windows XP gebruikt.
 7. Sluit de Register-editor af en start de computer opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 319827 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback