Foutbericht 'Kan de adreslijst niet weergeven' als u Contactpersonen gebruikt om een adresveld in te vullen in een nieuw bericht in Outlook

Symptomen

Als u een nieuw bericht wilt adresseren vanuit de lijst met contactpersonen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan de adreslijst niet weergeven. De contactpersonenmap van dit adresboek kon niet worden geopend; de map is verplaatst of verwijderd of u hebt niet de benodigde machtigingen. Raadpleeg Microsoft Office Outlook Help voor informatie over het verwijderen van deze map.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als het adresboek van Microsoft Outlook is beschadigd.

Oplossing

Als u dit probleem wilt verhelpen, verwijdert u het Outlook-adresboek en installeert u het opnieuw. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op E-mailaccounts.
 3. Klik op Bestaande adreslijsten of adresboeken weergeven of wijzigen en klik op Volgende.
 4. Klik op Outlook-adresboek en klik op Verwijderen.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.
 6. Klik op Toevoegen.
 7. Klik op Extra adresboeken en klik op Volgende.
 8. Klik op Outlook-adresboek en klik op Volgende.
 9. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd Outlook opnieuw te starten.
 10. Klik op Voltooien.
 11. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om Outlook af te sluiten.
 12. Start Outlook opnieuw.
 13. Klik in de mappenlijst met de rechtermuisknop op de map die u bij het adresboek wilt gebruiken (bijvoorbeeld Contactpersonen) en klik op Eigenschappen.
 14. Open het tabblad Outlook-adresboek.
 15. Schakel het selectievakje Deze map weergeven als een e-mailadresboek in als dat nog niet is gebeurd en klik op OK.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met het adresboek in Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
287563 Er worden geen gegevens van contactpersonen in het adresboek weergegeven
Als u meer informatie wilt over gebruikersprofielen en informatieservices in Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289467 Gebruikersprofielen en informatieservices
Eigenschappen

Artikel-id: 319901 - Laatst bijgewerkt: 25 mei 2005 - Revisie: 1

Feedback