Foutbericht: 'Een voor Zoekassistent essentieel bestand kan niet worden gevonden'

Symptomen

Nadat u een verbinding met een website tot stand hebt gebracht, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Een voor Zoekassistent essentieel bestand kan niet worden gevonden. Eventueel dient u de installatie opnieuw uit te voeren.
Na de weergave van dit foutbericht kunt u de Zoekassistent niet gebruiken om te zoeken naar bestanden of mappen, of om zoekbewerkingen op het Internet uit te voeren. De opties voor het zoeken naar bestanden of mappen, of voor zoekbewerkingen op het Internet zijn niet beschikbaar.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als een bestand dat nodig is om de Zoekassistent uit te voeren, ontbreekt of beschadigd is.


OPMERKING: de bestanden van de Zoekassistent kunnen worden beschadigd als de Zoekassistent geopend is terwijl u een verbinding tot stand brengt met bepaalde Internet-providers.

Oplossing

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 01.06.02

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die elke onbevoegde wijziging aan het bestand verhinderen.

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time-notatie (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het Configuratiescherm Datum en tijd.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
---------------------------------------------------
25-Mar-2002 22:54 1.0.0.2714 798,782 Srchui.dll

Dit probleem komt alleen voor bij de Engelstalige versie van Windows XP.


Voer de volgende stappen uit om dit probleem zonder de correctie te verhelpen:
  1. Meld u bij de computer aan met een account met beheerdersmachtigingen.
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
    %systemroot%\inf
    en klik op OK.
  3. Zoek het bestand Srchasst.inf.
  4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Srchasst.inf en klik vervolgens op Installeren. Hierdoor worden de bestanden die door de Zoekassistent worden gebruikt, opnieuw geïnstalleerd.

OPMERKING: het probleem kan zich opnieuw voordoen als de Zoekassistent geopend is terwijl u een verbinding met het Internet tot stand brengt.


Het probleem kan zich blijven voordoen nadat u de verbinding met het Internet hebt verbroken, omdat de beschadigde bestanden in een cache zijn opgeslagen. U kunt de betreffende bestanden weergeven (open de bestanden met Kladblok, niet met Microsoft Internet Explorer) om vast te stellen waardoor de beschadiging is ontstaan. Het gaat hierbij om de volgende bestanden:
Balloon.xsl

Bar.xsl

Lclsrch.xml

Workaround

U kunt voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt door de Zoekassistent te sluiten voordat u een verbinding met het Internet tot stand brengt.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 319949 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2006 - Revisie: 1

Feedback