Automatisch zoeken naar netwerkprinters en -mappen uitschakelen in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de functie voor het automatisch zoeken naar netwerkmappen en -printers kunt uitschakelen in Microsoft Windows XP.

Windows XP is standaard ingesteld op het controleren van gedeelde bronnen in het netwerk om sneller verbinding te kunnen maken met een gedeelde bron. Deze functie, die nieuw is in Windows XP, wordt geïmplementeerd door het regelmatig doorzoeken van de computers in het netwerk. Tijdens het zoeken herkent Windows XP nieuwe gedeelde bronnen, zoals een printer die net is ingeschakeld als gedeelde printer of een map die zojuist op delen is ingesteld.

Wanneer Windows XP een nieuwe gedeelde bron waarneemt, wordt een pictogram voor de bron toegevoegd aan Mijn netwerklocaties. Als de nieuwe bron een printer is, wordt bovendien een pictogram toegevoegd aan de map Printers en faxapparaten. Zo houdt u gemakkelijk overzicht over de gedeelde bronnen die in het netwerk beschikbaar zijn en wordt extra belasting van uw Windows XP-computer voorkomen.

Het evidente voordeel van deze nieuwe functie is echter mogelijk niet gewenst wanneer u geen gebruik kunt maken van de informatie die het automatisch zoeken naar netwerkbronnen oplevert.

De dagelijkse taken van sommige gebruikers hebben maar een beperkt bereik. Ze hebben slechts toegang nodig tot een of twee gedeelde mappen, doorgaans documentmappen die zijn opgeslagen op bestandsservers waarop documenten zijn opgeslagen die betrekking hebben op hun taakomschrijving. Het kan ook zijn dat ze alleen een bepaalde printer nodig hebben, bijvoorbeeld een bedrijfsprinter die voorgedrukte facturen afdrukt, omdat ze op de afdeling Debiteuren werken. Mogelijk hebben deze gebruikers niet de vereiste machtiging voor toegang tot een aantal gedeelde bronnen. In deze gevallen is het herkennen van nieuwe printers en nieuwe gedeelde mappen niet belangrijk of gewenst.

Sommige gebruikers voeren Windows XP uit op een laptop en voeren de meeste computertaken uit buiten het netwerk om. Het kan ook zijn dat ze hun laptop aansluiten op meerdere verschillende netwerken, in het bedrijf zelf of bij andere vestigingen van het bedrijf. In dat geval kan het juist ongewenst zijn dat Windows XP bronnen gebruikt om deze taak uit te voeren. Het kan verwarrend zijn om een pictogram in Mijn netwerklocaties te zien dat niet altijd beschikbaar is.

Automatisch zoeken naar netwerkmappen en -printers uitschakelen

Ga als volgt te werk om automatisch zoeken naar netwerkmappen en -printers uit te schakelen:

  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Vormgeving en thema's en klik op Mapopties om het dialoogvenster Mapopties te openen.
  2. Open het tabblad Weergave.
  3. Schakel het selectievakje Automatisch naar netwerkmappen en -printers zoeken in de lijst Geavanceerde instellingen uit.
  4. Klik op OK.
Opmerking Deze functie is uitgeschakeld als meer dan 32 computers met gedeelde bronnen in het netwerk worden weergegeven, als u deel uitmaakt van een domein, als u een inbelverbinding of een VPN-verbinding gebruikt of als een beheerder de functie heeft uitgeschakeld via Groepsbeleid.


Eigenschappen

Artikel-id: 320138 - Laatst bijgewerkt: 13 feb. 2006 - Revisie: 1

Feedback