Windows kan niet worden gestart en het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' wordt weergegeven als Windows niet is bijgewerkt en de hoofdmap te veel bestanden bevat

Symptomen

Als er te veel bestanden worden gekopieerd naar de hoofdmap van een opstartvolume dat gebruikmaakt van het NTFS-bestandssysteem, wordt de volgende keer dat u de computer opstart het volgende foutbericht weergegeven:
NTLDR ontbreekt
Druk op CTRL+ALT+DEL om de computer opnieuw op te starten.
Als u de bestanden uit de hoofdmap verwijdert, krijgt de MFT-toewijzingsindex niet de oorspronkelijke grootte terug.

Opmerking Als u Windows XP met Service Pack 2 (SP2) of Microsoft Windows 2000 met Service Pack 4 (SP4) gebruikt, is dit probleem niet aan de orde. Bekijk de sectie 'Meer informatie' voor vergelijkbare problemen.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de MFT-hoofdmap ernstig is gefragmenteerd. Als de MFT-hoofdmap veel bestanden bevat, raakt de MFT zo gefragmenteerd dat er een extra toewijzingsindex wordt gemaakt. Omdat bestanden in de toewijzingsindexen in alfabetische volgorde worden toegewezen, wordt het NTLDR-bestand mogelijk verplaatst naar de tweede toewijzingsindex. In dat geval wordt het foutbericht weergegeven dat in de sectie 'Symptomen' wordt beschreven.

Normaal worden er geen bestanden naar de hoofdmap geschreven. Dat kan echter gebeuren als een programma geregeld tijdelijke bestanden in de hoofdmap maakt en uit de hoofdmap verwijdert of als er per ongeluk veel bestanden naar de hoofdmap worden gekopieerd.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Neem contact op met Microsoft Customer Support Services om het hulpprogramma Bcupdate2.exe te verkrijgen. Bezoek de volgende Microsoft-website als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met Microsoft Customer Support Services:
 2. Maak een opstartdiskette om uw computer op te starten. Als u meer informatie wilt over het maken van een opstartdiskette voor een Windows XP-computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  305595 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows XP

 3. Voer de volgende opdracht uit bij de opdrachtprompt om het hulpprogramma Bcupdate2.exe van de software-update uit te pakken:

  Expand stationsletter:\bcupdate2.ex_ stationsletter:\bcupdate2.exe
 4. Voer de volgende opdracht uit bij de opdrachtprompt om de opstartcode van de NTFS-opstartsector bij te werken:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Opmerking Er worden ook andere opdrachtregelparameters ondersteund:
  /q - Stille modus (moet de parameter /y bevatten)
  /y – Niet bevestigen
  /f – Update afdwingen van volume dat wordt gebruikt
  /t – Alleen op oude opstartcode testen
 5. Druk op Y als u wordt verzocht het volume bij te werken. Nadat u dit hulpprogramma hebt uitgevoerd, wordt het volgende bericht weergegeven:
  The boot code was updated successfully.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
In Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
In Windows 2000 Service Pack 4 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem. Klik voor meer informatie over het verkrijgen van de nieuwste servicepacks op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Opmerking Als u het servicepack voor Windows XP of Windows 2000 installeert, worden problemen met een bestaand volume niet verholpen. U moet het hulpprogramma afzonderlijk uitvoeren om de opstartcode bij te werken. Het servicepack schrijft alleen de correcte opstartcode voor nieuwe volumes.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
318728 Problemen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' oplossen in Windows 2000
886215 Het foutbericht 'NTLDR ontbreekt, druk op een toets om opnieuw te starten' wordt weergegeven wanneer u op een Windows 98-computer een upgrade uitvoert naar Windows 2000 Professional

816793 Problemen met het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' oplossen in Windows Server 2003
842009 De fout 'NTLDR ontbreekt' wordt weergegeven wanneer u in Windows Server 2003 Automatisch systeemherstel probeert uit te voeren
883275 U kunt uw computer niet starten nadat u de machtigingen in Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000 hebt gewijzigd
315261 De computer kan niet worden gestart na het wijzigen van de actieve partitie met behulp van het hulpprogramma Schijfbeheer
812492 Foutbericht bij het opstarten van de computer met een ongeschikte diskette
228004 Door wijziging van de actieve partitie kan het systeem wellicht niet meer opstarten

Eigenschappen

Artikel-id: 320397 - Laatst bijgewerkt: 3 okt. 2013 - Revisie: 1

Feedback