De opmaak van Excel-gegevens gaat verloren tijdens samenvoegbewerkingen in Word


Symptomen


Wanneer u een samenvoegbewerking uitvoert in Microsoft Word en een Microsoft Excel-werkblad gebruikt als gegevensbron voor de adressenlijst, gaat van bepaalde numerieke gegevens de opmaak verloren tijdens het samenvoegen.

Dit probleem doet zich voor bij opgemaakte percentages, valutawaarden en postcodes, zoals weergegeven in de volgende tabel:

Opmaak In Excel-gegevens In Word-samenvoegveld
----------------------------------------------------
Percentage 50% ,5
Valuta €12,50 12,5
Postcode 07865 7895

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat de gegevens in de adressenlijst in Word in de oorspronkelijke indeling van Excel worden weergegeven, zonder de opmaak die is toegepast op de werkbladcellen waarin de gegevens zich bevinden.

Oplossing


U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1

Gebruik DDE (Dynamic Data Exchange) om verbinding te maken met het Excel-werkblad met de gegevens die u wilt gebruiken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Word en open een nieuw, leeg document.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Algemeen.
 3. Schakel het selectievakje Conversie bevestigen bij openen in en klik op OK.
 4. Wijs in het menu Extra de optie Brieven en verzendlijsten aan en klik op Wizard Afdruk samenvoegen.
 5. Selecteer in het taakvenster Afdruk samenvoegen het type document waarmee u wilt werken en klik op Volgende.
 6. Selecteer onder Begindocument selecteren het begindocument dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.
 7. Klik onder Geadresseerden selecteren op Een bestaande lijst gebruiken en klik op Bladeren.
 8. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren de map met de Excel-werkmap die u als gegevensbron wilt gebruiken, selecteer de werkmap en klik op Openen.
 9. Klik in het dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen op MS Excel-werkbladen via DDE (*.xls) en klik op OK.
 10. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Excel onder Naam of celbereik het celbereik of werkblad met de gegevens die u wilt gebruiken en klik op OK.
  Opmerking Uw gegevens worden nu in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen weergegeven met dezelfde opmaak als in het Excel-werkblad.

Methode 2

Maak het Excel-veld met de postcode op als tekst. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer in Excel de kolom met het postcodeveld.
 2. Klik in het menu Opmaak op Celeigenschappen.
 3. Open het tabblad Getal.
 4. Klik op Tekst onder Categorie en klik op OK.
 5. Sla de gegevensbron op. Ga vervolgens verder met de samenvoegbewerking in Word.

Referenties


Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

304387 De velden Datum, Telefoonnummer en Valuta worden verkeerd samengevoegd wanneer u een Access- of Excel-gegevensbron in Word 2002 of Word 2003 gebruikt