Releaseopmerkingen voor Windows 2000 Service Pack 3

Samenvatting

Dit artikel bevat een overzicht van de artikelnummers voor releaseopmerkingen en bekende problemen in Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Klik op een artikelnummer om het artikel weer te geven.

Dit artikel bevat geen overzicht van de correcties die zijn opgenomen in Windows 2000 SP3. Als u meer informatie wilt over de problemen die worden verholpen met Windows 2000 Service Pack 3, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

320853 Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 3
Als u meer informatie wilt over het ophalen van Windows 2000 Service Pack 3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

260910 De meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen

Meer informatie

Basisbesturingssysteem

305098 48-bit LBA Support for ATAPI Disk Drives in Windows 2000

Setup

309601 Sommige hotfixes voor Windows 2000 veroorzaken een conflict met Service Pack 3 (SP3) voor Windows 2000
324644 Cannot Restore Access to Internet Explorer, Outlook Express, or Windows Media Player After You Hide Them and Then Remove Service Pack 3

Fout in het bestand SPDeploy.htm

Het bestand SPDeploy.htm, dat deel uitmaakt van Windows 2000 SP3, bevat een documentatiefout. In de sectie 'Opdrachtregeloptie' van het bestand wordt de volgende informatie weergegeven:

/S:mapnaam - Hiermee geeft u op dat de modus voor geïntegreerde installatie moet worden gebruikt voor een distributieserverlocatie. (Deze optie is momenteel niet beschikbaar voor W2ksp3.exe.)
Deze informatie is onjuist. De opdrachtregeloptie /S is momenteel beschikbaar voor W2ksp3.exe en kan worden gebruikt.

Afdrukken

326427 Custom Internet Printing ASP Files Are Overwritten When You Install Service Pack 3
In

319370 You Cannot Print to a Local Printer After Windows 2000 Service Pack 2 Is Installed
wordt een probleem beschreven dat zich kan voordoen als SP3 wordt geïnstalleerd op een afdrukserver met veel op UNIDRV gebaseerde PCL-printerstuurprogramma's. Om dit probleem op te lossen, kan de server wel twee uur bezig zijn met het opnieuw genereren van de geparseerde binaire BUD-bestanden, die worden gebruikt om de efficiency van de spooler voor deze stuurprogramma's te vergroten. Gedurende deze tijd kan de spooler geen binnenkomende afdrukopdrachten ontvangen en stuurt de spooler mogelijk een bericht terug naar de clients dat de afdrukwachtrij vol is. Het parseren van de stuurprogramma's is een procedure die slechts één keer wordt uitgevoerd nadat SP3 is geïnstalleerd.

Nadat alle op UNIDRV gebaseerd PCL-stuurprogramma's zijn geparseerd, kan de spooler zonder problemen afdruktaken ontvangen.

Omdat dit probleem zich kan voordoen, raadt Microsoft u aan Service Pack 3 op afdrukservers met veel op UNIDRV gebaseerde PCL-printerstuurprogramma's te installeren op een moment dat het compileren van de BUD-bestanden (een procedure die ongeveer twee uur in beslag neemt) kan worden uitgevoerd zonder dat de clients daar hinder van ondervinden.

Windows Shell

325205 Access Violation Occurs When You Try to Hide Access to Internet Explorer 5.5
326612 "Explorer.exe Has Generated Errors and Will Be Closed By Windows" Error Message When You Try to Install Service Pack 3

Overige

326782 Cannot Request a Certificate from a Certification Authority Running on Windows 2000 Service Pack 3
Eigenschappen

Artikel-id: 321295 - Laatst bijgewerkt: 9 apr. 2004 - Revisie: 1

Feedback