Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een bestand vanaf een computer met Windows XP of Windows 2000 naar een server schrijft: Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt

Het probleem dat in de sectie 'Symptomen' wordt beschreven kan ook bij andere versies van Windows voorkomen en is gedocumenteerd in andere Microsoft Knowledge Base-artikelen. Zie de sectie 'Vergelijkbare problemen en oplossingen' voor mogelijke oplossingen voor vergelijkbare problemen.

Symptomen

Als een client via het netwerk een bestand naar een server schrijft, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
{Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt}
Kan niet alle gegevens voor het bestand x opslaan.
De gegevens zijn verloren gegaan.
Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens anders op te slaan.
Controleer in het gebeurtenislogboek of het probleem dat in dit artikel wordt beschreven zich op de client voordoet. Het gebeurtenislogboek moet gebeurtenis-id 50 met MrxSMB als bron bevatten. De gebeurtenis bevat dezelfde tekst als het foutbericht, maar bevat ook de foutstatus in de gegevenssectie. Dubbelklik op de gebeurtenis en klik vervolgens op Woorden voor het gegevenstype. Het laatste woord bevat de status. Als de statuscode c0000022 is (hetgeen neerkomt op STATUS_ACCESS_DENIED), past u de hotfix toe die in dit artikel wordt beschreven.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de client-redirector de SMB-handtekening niet goed berekent.

Opmerking Pas de patch toe op de computer waarop het foutbericht over de uitgestelde schrijfbewerking wordt weergegeven (de clientcomputer).

Oplossing

Windows 2000

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Vereisten

U moet Windows Server 2000 Service Pack 1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
------------------------------------------------------
08-mei-02 11:10 5.0.2195.5754 371.344 Mrxsmb.sys
04-apr-02 16:47 5.0.2195.5535 131.984 Rdbss.sys

Windows XP

Informatie over het servicepack

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Vereisten

U moet Windows XP Service Pack 1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over de vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Datum   Tijd   Versie    Grootte Bestandsnaam ------------------------------------------------------ 06.03.2003 14:33 5.1.2600.1181 154.880 Rdbss.sys 06.03.2003 14:33 5.1.2600.1181 401.792 Mrxsmb.sys 

Workaround

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003

U kunt dit probleem omzeilen door SMB-ondertekening op de server uit te schakelen.
 1. Start de Register-editor.
 2. Klik op de waarde enablesecuritysignature onder de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 4. Typ in het vak Gegevenswaarde de waarde 0 en klik vervolgens op OK.
 5. Sluit de Register-editor af.
 6. Stop de serverservice en start deze opnieuw op of start de computer opnieuw op.

Status

Windows 2000

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Windows XP

In Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Voor meer informatie over de installatie van meerdere hotfixes met slechts één keer opnieuw opstarten klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Klik op de volgende artikelnummer, zodat het Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over vergelijkbare problemen en oplossingen:

330174 Foutbericht 'Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt' tijdens beheren van bestanden in Windows XP
818788 Het foutbericht "{Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt}" wordt weergegeven, wanneer u een USB 2.0-opslagapparaat loskoppelt (Het Engels)
831594 Het foutbericht "Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt" wordt weergegeven, wanneer u probeert een bestand op te slaan of OneNote 2007 of OneNote 2003 af te sluiten (Het Engels)
843515 Uw netwerkverbinding wordt mogelijk opnieuw ingesteld, wanneer u probeert een bestandsbewerking uit te voeren op een externe computer met Windows Server 2003 (Het Engels)
870894 Het foutbericht "Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt" wordt weergegeven in Windows XP Service Pack 2 of in Windows XP Tablet PC Edition 2005 (Het Engels)
885464 Een SBP-2-station reageert niet meer wanneer u gegevens probeert te schrijven in Windows XP

885688 Gebeurtenis-id 57, gebeurtenis-id 55, en gebeurtenis-id 50 worden mogelijk vastgelegd, wanneer u Windows Cluster voor Windows Server 2003 gebruikt (Het Engels)
890352 Het is mogelijk dat een programma niet meer reageert en dat gebeurtenis 50 en 26 worden vastgelegd, wanneer het programma probeert gegevens te schrijven naar een volumekoppelpunt op een computer met Windows Server 2003 (Het Engels)
891194 Gebeurtenis-id: 26 treedt op, wanneer u zich afmeldt bij een server waarbij Terminal Server in Windows Server 2003 S891194 is ingeschakeld (Het Engels)
912593 Gebeurtenis-id 50, 26 of 57 wordt vastgelegd, wanneer u HP SecurePath gebruikt op een computer met Windows Server 2003 Service Pack 1 of een x64-versie van Windows (Het Engels)
925269 Een foutbericht, wanneer u een verwijderbaar opslagapparaat, zoals een SD-kaart, van een computer met Windows XP loskoppelt: Windows - Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt (Het Engels)
927912 Een foutbericht en gebeurtenissen worden vastgelegd in het systeemlogboek, wanneer u probeert een groot bestand te comprimeren op een NTFS-volume in Windows XP, in Windows 2000 of in Windows Server 2003: Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt (Het Engels)
Als deze artikelen in de Microsoft Knowledge Base niet helpen bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Ga als volgt te werk om te zoeken in de Microsoft Knowledge Base:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Typ de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een beschrijving van het probleem in het tekstvak Search Support (KB) en druk vervolgens op Enter.
Eigenschappen

Artikel-id: 321733 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback