Scripts toewijzen in Windows 2000

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u scripts toewijst in een Windows 2000-omgeving. U moet lid zijn van de groep Administrators op een computer waarop Windows 2000 Advanced Server wordt uitgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren die in dit artikel worden beschreven.

Groepsbeleid omvat de volgende twee uitbreidingen voor scriptimplementatie:
 • Scripts (Opstarten/Afsluiten): Gebruik deze uitbreiding om de scripts op te geven die worden uitgevoerd wanneer u de computer opstart en afsluit. Deze uitbreiding bevindt zich onder het knooppunt Computerconfiguratie. Deze scripts worden uitgevoerd op de lokale systeemaccount.
 • Scripts (Aanmelden/Afmelden). Gebruik deze uitbreiding om de scripts op te geven die worden uitgevoerd wanneer een gebruiker zich aan- of afmeldt bij de computer. Deze uitbreiding bevindt zich onder het knooppunt Gebruikersconfiguratie. Deze scripts worden uitgevoerd op de gebruikersaccount en niet op de beheerdersaccount.

Aanmeldingsscripts voor gebruikers toewijzen

 1. Open de module Groepsbeleid.
 2. Ga naar de volgende locatie in de consolestructuur:
  Beleidsnaam Beleid/Gebruikersconfiguratie/Windows-instellingen/Scripts (Aanmelden/Afmelden)
 3. Klik op Scripts en dubbelklik op Aanmelden in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Configureer een of meer van de instellingen die u wilt gebruiken en klik op OK:
  • Scriptnaam: Typ het pad naar het script of klik op Bladeren om het scriptbestand te zoeken. Aanmeldingsscripts worden standaard gemaakt op de volgende locatie op de domeincontroller:
   %Systeemhoofdmap%\SYSVOL\sysvol\<Domein >\Policies\<GUID>\User\Scripts\Logon
  • Scriptparameters: Typ de parameters die u wilt gebruiken op dezelfde manier zoals u ze op de opdrachtregel typt. Als het script bijvoorbeeld de parameter //logo (tekst weergeven) en de parameter //i (interactieve modus) bevat, typt u de volgende tekst:
   //logo //i
 6. In het dialoogvenster Aanmelden configureert u een of meer van de volgende instellingen die u wilt gebruiken:
  • Aanmeldingsscripts voor: In dit vak worden alle scripts vermeld die momenteel zijn toegewezen aan het geselecteerde groepsbeleidobject. Als u meerdere scripts toewijst, worden de scripts verwerkt in de volgorde die u opgeeft. U kunt een script in de lijst verplaatsen door op het script te klikken en op Omhoog of Omlaag te klikken.
  • Toevoegen: Klik op Toevoegen om extra scripts op te geven die u wilt gebruiken.
  • Bewerken: Klik op Bewerken om scriptinformatie zoals naam en parameters te wijzigen.
  • Verwijderen: Klik op Verwijderen om het geselecteerde script uit de lijst Aanmeldingsscripts te verwijderen.
  • Bestanden weergeven: Klik op Bestanden weergeven om de scriptbestanden te bekijken die zijn opgeslagen in het geselecteerde groepsbeleidobject.
  Opmerking Aanmeldingsscripts worden uitgevoerd op de gebruikersaccount en niet op de beheerdersaccount.

Afmeldingsscripts voor gebruikers toewijzen

 1. Open de module Groepsbeleid.
 2. Ga naar de volgende locatie in de consolestructuur:
  Beleidsnaam Beleid/Gebruikersconfiguratie/Windows-instellingen/Scripts (Aanmelden/Afmelden)
 3. Klik op Scripts en dubbelklik op Afmelden in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Configureer de instellingen die u wilt gebruiken en klik op OK:
  • Scriptnaam: Typ het pad naar het script of klik op Bladeren om het scriptbestand te zoeken. Afmeldingsscripts worden standaard gemaakt op de volgende locatie op de domeincontroller:
   %Systeemhoofdmap%\SYSVOL\sysvol\<Domein >\Policies\<GUID>\User\Scripts\Logoff
  • Scriptparameters: Typ de parameters die u wilt gebruiken op dezelfde manier zoals u ze op de opdrachtregel typt. Als het script bijvoorbeeld de parameter //logo (tekst weergeven) en de parameter //i (interactieve modus) bevat, typt u de volgende tekst:
   //logo //i
 6. In het dialoogvenster Afmelden configureert u een of meer van de volgende instellingen die u wilt gebruiken:
  • Afmeldingsscripts voor: In dit vak worden alle scripts vermeld die momenteel zijn toegewezen aan het geselecteerde groepsbeleidobject. Als u meerdere scripts toewijst, worden de scripts verwerkt in de volgorde die u opgeeft. U kunt een script in de lijst verplaatsen door op het script te klikken en op Omhoog of Omlaag te klikken.
  • Toevoegen: Klik op Toevoegen om extra scripts op te geven die u wilt gebruiken.
  • Bewerken: Klik op Bewerken om scriptinformatie zoals naam en parameters te wijzigen.
  • Verwijderen: Klik op Verwijderen om het geselecteerde script uit de lijst Afmeldingsscripts te verwijderen.
  • Bestanden weergeven: Klik op Bestanden weergeven om de scriptbestanden te bekijken die zijn opgeslagen in het geselecteerde groepsbeleidobject.
  Opmerking Afmeldingsscripts worden uitgevoerd als gebruiker en niet als beheerder.

Opstartscripts voor computers toewijzen

 1. Open de module Groepsbeleid.
 2. Ga naar de volgende locatie in de consolestructuur:
  Beleidsnaam Beleid/Computerconfiguratie/Windows-instellingen/Scripts (Opstarten/Afsluiten)
 3. Klik op Scripts en dubbelklik op Opstarten in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Configureer een of meer van de instellingen die u wilt gebruiken en klik op OK:
  • Scriptnaam: Typ het pad naar het script of klik op Bladeren om het scriptbestand te zoeken. Het opstartscript bevindt zich standaard op de volgende locatie op de domeincontroller:
   %Systeemhoofdmap%\SYSVOL\sysvol\<Domein >\Policies\<GUID>\Machine\Scripts\Startup
  • Scriptparameters: Typ de parameters die u wilt gebruiken op dezelfde manier zoals u ze op de opdrachtregel typt. Als het script bijvoorbeeld de parameter //logo (tekst weergeven) en de parameter //i (interactieve modus) bevat, typt u de volgende tekst:
   //logo //i
 6. In het dialoogvenster Opstarten configureert u een of meer van de volgende instellingen die u wilt gebruiken:
  • Opstartscripts voor: In dit vak worden alle scripts vermeld die momenteel zijn toegewezen aan het geselecteerde groepsbeleidobject. Als u meerdere scripts toewijst, worden de scripts verwerkt in de volgorde die u opgeeft. U kunt een script in de lijst verplaatsen door op het script te klikken en op Omhoog of Omlaag te klikken.
  • Toevoegen: Klik op Toevoegen om extra scripts op te geven die u wilt gebruiken.
  • Bewerken: Klik op Bewerken om scriptinformatie zoals naam en parameters te wijzigen.
  • Verwijderen: Klik op Verwijderen om het geselecteerde script uit de lijst Opstartscripts te verwijderen.
  • Bestanden weergeven: Klik op Bestanden weergeven om de scriptbestanden te bekijken die zijn opgeslagen in het geselecteerde groepsbeleidobject.
  Opmerking Opstartscripts worden uitgevoerd op de lokale systeemaccount.

Afsluitscripts voor computers toewijzen

 1. Open de module Groepsbeleid.
 2. Ga naar de volgende locatie in de consolestructuur:
  Beleidsnaam Beleid/Computerconfiguratie/Windows-instellingen/Scripts (Opstarten/Afsluiten)
 3. Klik op Scripts en dubbelklik op Afsluiten in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Configureer een of meer van de instellingen die u wilt gebruiken en klik op OK:
  • Scriptnaam: Typ het pad naar het script of klik op Bladeren om het scriptbestand te zoeken. Het afsluitscript bevindt zich standaard op de volgende locatie op de domeincontroller:
   %Systeemhoofdmap%\SYSVOL\sysvol\<Domein >\Policies\<GUID>\Machine\Scripts\Shutdown
  • Scriptparameters: Typ de parameters die u wilt gebruiken op dezelfde manier zoals u ze op de opdrachtregel typt. Als het script bijvoorbeeld de parameter //logo (tekst weergeven) en de parameter //i (interactieve modus) bevat, typt u de volgende tekst:
   //logo //i
 6. In het dialoogvenster Afsluiten configureert u een of meer van de volgende instellingen die u wilt gebruiken:
  • Afsluitscripts voor: In dit vak worden alle scripts vermeld die momenteel zijn toegewezen aan het geselecteerde groepsbeleidobject. Als u meerdere scripts toewijst, worden de scripts verwerkt in de volgorde die u opgeeft. U kunt een script in de lijst verplaatsen door op het script te klikken en op Omhoog of Omlaag te klikken.
  • Toevoegen: Klik op Toevoegen om extra scripts op te geven die u wilt gebruiken.
  • Bewerken: Klik op Bewerken om scriptinformatie zoals naam en parameters te wijzigen.
  • Verwijderen: Klik op Verwijderen om het geselecteerde script uit de lijst Afsluitscripts te verwijderen.
  • Bestanden weergeven: Klik op Bestanden weergeven om de scriptbestanden te bekijken die zijn opgeslagen in het geselecteerde groepsbeleidobject.
  Opmerking Afsluitscripts worden uitgevoerd op de lokale systeemaccount.
Eigenschappen

Artikel-id: 322241 - Laatst bijgewerkt: 13 feb. 2007 - Revisie: 1

Feedback