Handleiding voor beginners bij het oplossen van problemen in Word

Samenvatting

In dit artikel vindt u een systematische aanpak voor het oplossen van verschillende foutberichten en problemen in Microsoft Word. U kunt een van de volgende methoden gebruiken voor het oplossen van diverse foutberichten en problemen in Word:
 • Handmatig
 • Gebruik het hulpprogramma voor probleemoplossing in de ondersteuningssjabloon.
Als u de stappen wilt uitvoeren met het hulpprogramma voor probleemoplossing, begint u met stap 1. Als u de stappen handmatig wilt uitvoeren, begint u met stap 2.

Voer de stappen in de gegeven volgorde uit tot het probleem is opgelost.

Meer informatie

U kunt de meeste procedures in dit artikel gemakkelijk uitvoeren wanneer u de ondersteuningssjabloon van Word gebruikt.

Stap 1: De sjabloon Support.dot installeren

Met deze sjabloon kunt u Word gemakkelijk starten met de standaardinstellingen, en specifieke elementen verwijderen of een andere naam geven die de oorzaak van het probleem zouden kunnen zijn.


Klik voor meer informatie over het verkrijgen en installeren van de ondersteuningssjabloon van Word op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

820919 Problemen oplossen die optreden wanneer u Word 2003 of Word 2002 start of gebruikt


Stap 2: Start Word met de standaardinstellingen

Wanneer u Word start (of afsluit), vinden verschillende gebeurtenissen plaats die de werking en prestaties van Word kunnen beïnvloeden. Tot deze gebeurtenissen behoren het laden van de sjabloon Normal.dot, het lezen van verschillende Windows-registersleutels en het laden van invoegtoepassingen en bestanden in de map Opstarten.

Als u met behulp van de ondersteuningssjabloon Microsoft Word wilt starten met de standaardinstelling, volgt u de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
820919 Problemen oplossen die optreden wanneer u Word 2003 of Word 2002 start of gebruikt
Start Word met de schakeloptie /a als u Microsoft Word handmatig wilt starten met de standaardinstellingen. Ga als volgt te werk om Word te starten met de schakeloptie /a:
 1. Zoek het bestand Winword.exe.

  Opmerking
  Afhankelijk van uw versie van Word bevindt dit programma zich standaard op de volgende locatie:

  Word 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen het pad naar het bestand Winword.exe zoals u dat hebt gevonden in stap 1.
 4. Zet het pad tussen dubbele aanhalingstekens zodat het er als volgt uitziet:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. Zet de invoegpositie achter de aanhalingstekens aan het einde van de padinstructie in het vak Openen.
 6. Typ een spatie en typ vervolgens /a.

  De padinstructie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Klik op OK.

  Opmerking De schakeloptie /a moet buiten de aanhalingstekens worden geplaatst. Als de schakeloptie /a binnen de aanhalingstekens wordt geplaatst, wordt een van de volgende berichten weergegeven wanneer u de opdracht probeert uit te voeren:
  Kan het bestand 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a' (of een van de onderdelen ervan) niet vinden. Controleer of het pad en de bestandsnaam juist zijn en of alle benodigde bibliotheken beschikbaar zijn.
  Kan 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a' niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. Als u naar een bestand wilt zoeken, klikt u op de knop Start en vervolgens op Zoeken.
Microsoft Word wordt nu gestart met de standaardinstellingen. Kies een van de volgende paden:
 • Pad 1. Als het probleem zich voordoet wanneer u Word start, heeft het probleem zich dan ook voorgedaan toen u Word ditmaal startte?
 • Pad 2. Als het probleem zich voordoet wanneer u Word afsluit, probeert u Word nu af te sluiten. Doet het probleem zich ook nu voor?
 • Pad 3. Als u doorgaans geen problemen hebt met het starten of afsluiten van Word, gaat u verder met stap 3 en probeert u het probleem te reproduceren.
Als het antwoord Ja is, en het probleem zich ofwel bij Pad 1 ofwel Pad 2 voordoet, ligt het probleem waarschijnlijk in de Windows-omgeving. U kunt het probleem in de Windows-omgeving isoleren door Windows opnieuw te starten met een schone start of in de veilige modus. Herhaal daarna stap 2 en probeer het probleem te reproduceren. Als het probleem terugkeert na een schone start of wanneer u Windows in de veilige modus hebt gestart en Word hebt gestart met de standaardinstellingen, moet u Windows en/of Word misschien opnieuw installeren. Als het probleem zich niet meer voordoet, wordt het veroorzaakt door een onderdeel dat normaliter wordt geladen tijdens het starten van Windows. U kunt contact opnemen met de ondersteuningsafdeling van Microsoft Windows voor aanvullende stappen om het probleem op te lossen.


Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

310353 Windows XP schoon opstarten
281770 Problemen in Windows 2000 oplossen door het systeem schoon op te starten
267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
180902 Een Windows-computer opstarten in Veilige modus
Als u reageert met Nee, het probleem doet zich nu niet voor bijPad 1 of Pad 2, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de elementen die worden overgeslagen wanneer Word wordt gestart met de standaardinstellingen. U kunt dit probleem oplossen met behulp van de stappen in een van de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

Klik hier op de artikelkoppeling als u het hulpprogramma voor probleemoplossing in de ondersteuningssjabloon wilt blijven gebruiken:
820919 Problemen oplossen die optreden wanneer u Word 2003 of Word 2002 start of gebruikt
Dit artikel bevat een stapsgewijs proces waarmee u kunt bepalen welk onderdeel het probleem veroorzaakt.

Klik hier op de artikelkoppeling als u handmatig wilt verdergaan:
259413 Problemen oplossen die zich voordoen wanneer u Word 2000, Word 2002 of Word 2003 start of gebruiktStap 3: Probeer het probleem te reproduceren

Probeer het probleem te reproduceren wanneer u Word hebt gestart zoals in stap 2 is beschreven. Probeer bijvoorbeeld een document te openen om na te gaan of het probleem zich weer voordoet.
 • Als het probleem zich weer voordoet, gaat u naar stap 4 voor meer probleemoplossingsprocedures.
 • Als het probleem zich niet meer voordoet, wordt het probleem veroorzaakt door een van de onderdelen die in stap 2 zijn uitgeschakeld. Volg in dat geval de stappen in een van de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base: Klik hier op de artikelkoppeling als u het hulpprogramma voor probleemoplossing in de ondersteuningssjabloon wilt blijven gebruiken:
  820919 Problemen oplossen die optreden wanneer u Word 2003 of Word 2002 start of gebruikt
  Klik hier op de artikelkoppeling als u handmatig wilt verdergaan:
  259413 Problemen oplossen die zich voordoen wanneer u Word 2000, Word 2002 of Word 2003 start of gebruikt
  Probeer na het voltooien van elke stap in het door u gekozen artikel nogmaals of u het probleem kunt reproduceren. Als het probleem zich weer voordoet, gaat u naar de volgende stap. Als het probleem zich niet meer voordoet, wordt het door dat onderdeel veroorzaakt.Stap 4: Bepaal het probleemgebied

U hebt deze stap bereikt omdat u hebt vastgesteld dat het probleem zich niet voordoet wanneer u Word start of afsluit, of dat het probleem zich nog steeds voordoet wanneer u met een document in Word werkt terwijl Word met de standaardinstellingen is gestart.

Probeer het volgende voordat u verdergaat:

 • Treedt het probleem ook op in andere programma's?

  Als het probleem zich ook voordoet in andere programma's dan Word, ligt de oorzaak waarschijnlijk niet bij Word maar bij Microsoft Windows, een onderdeel van Windows of een softwarecomponent die op de achtergrond wordt uitgevoerd. Hoewel enkele probleemoplossingstips en mogelijke oplossingen in dit artikel u kunnen helpen fouten buiten Word op te lossen, is dit artikel in principe bedoeld voor het oplossen van problemen die specifiek te maken hebben met Word.

  Raadpleeg de volgende informatiebronnen voor meer hulp wanneer u in Windows werkt:

  Windows XP Support Center:Windows 2000 Support Center:Windows Millennium Edition Support Center:
 • Heeft het probleem alleen betrekking op een bepaald document?

  Als het probleem zich alleen bij een bepaald document voordoet, is het document mogelijk beschadigd. U kunt dit testen door een nieuw document te maken en na te gaan of u het probleem ook in het nieuwe document kunt reproduceren. Voer de volgende stappen uit om een nieuw document te maken:

  1. Open het menu Bestand en klik op Nieuw.
  2. Klik in het taakvenster Nieuw document op Leeg document en klik op OK.
  3. Maak een soortgelijk document als het document waarin het probleem zich voordoet.
  Als het probleem zich ook in het nieuwe document voordoet, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigd document. Ga naar de volgende sectie van dit artikel om verder te gaan met de probleemoplossing.

  Doet het probleem zich niet voor in het nieuwe document, dan is het oorspronkelijke document waarschijnlijk beschadigd. Beschadigde documenten vertonen vaak gedrag dat niet strookt met het ontwerp van het programma (bijvoorbeeld oneindig opnieuw pagineren, onjuiste documentindeling en -opmaak, onleesbare tekens op het scherm, foutberichten, het systeem reageert niet meer wanneer u het bestand laadt of weergeeft, of ander vreemd gedrag dat niet kan worden toegeschreven aan de normale werking van het programma). Soms wordt dit gedrag veroorzaakt door andere factoren dan een beschadigd document.

  Voer de volgende stappen uit om andere factoren uit te sluiten:

  • Controleer of hetzelfde probleem zich voordoet met andere documenten.
  • Controleer of hetzelfde probleem zich voordoet in andere programma's.
  • Open het document op een andere computer en probeer het probleem te reproduceren.
 • Doet het probleem zich alleen voor wanneer u een bepaalde functie uitvoert in Word?

  Om verder te bepalen waar het probleem zich voordoet, moet u nagaan wat u aan het doen bent wanneer het probleem optreedt.

Het probleem treedt op wanneer ik de tekst van het document probeer te wijzigen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder de volgende:Is de aangepaste woordenlijst beschadigd?

Wanneer u na een woord een spatie typt of op Enter drukt, probeert de spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond het woord te controleren. Als de spelling- en grammaticacontrole het woord niet in de hoofdwoordenlijst kan vinden, wordt in de aangepaste woordenlijst gezocht. Wanneer u op Spelling en grammatica klikt en vervolgens op Toevoegen om een woord aan de spellingwoordenlijst toe te voegen, wordt het woord in feite aan de aangepaste woordenlijst toegevoegd. Als de aangepaste woordenlijst op de een of andere manier is beschadigd, treedt een fout op wanneer u Spelling en grammatica probeert uit te voeren.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

291176 Foutbericht 'De aangepaste woordenlijst is vol. Het woord is niet toegevoegd' wanneer u een woord toevoegt aan de aangepaste woordenlijst in Word 2003 en in Word 2002


Wordt het probleem veroorzaakt door het AutoCorrectie-bestand (ACL)?

Wanneer u een spatie typt of op Enter drukt, probeert de AutoCorrectie-functie op de achtergrond de spelling of grammatica van een woord te controleren of bepaalde tekens te vervangen door speciale symbolen. De AutoCorrectie-lijst (ACL) is een lijst met woorden of tekens waarop wordt gereageerd en waardoor deze worden vervangen.

Als dit ACL-bestand is beschadigd, doet zich een probleem voor wanneer Word het ACL-bestand probeert te lezen. U kunt dit probleem verhelpen door een back-up te maken van de AutoCorrectie-lijst van uw computer.
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

269006 AutoCorrectie-fragmenten verplaatsen tussen computers in Word 2002

826147 Word AutoCorrectie-fragmenten verplaatsen tussen computers in Word 2003
Nadat u een back-up van de AutoCorrectie-lijst hebt gemaakt, zoekt u op de computer alle ACL-bestanden. Wijzig de namen van alle ACL-bestanden en start Word vervolgens opnieuw op de gebruikelijke manier.

Opmerking De ACL-bestanden kunnen worden aangepast zodat u persoonlijke AutoCorrectie-fragmenten kunt invoeren. Als u de namen van deze bestanden wijzigt, gaan de aanpassingen die u hebt gemaakt verloren. Wij raden u derhalve aan de ACL-bestanden een andere naam te geven en deze niet te verwijderen.

Als het probleem is verholpen, hebt u vastgesteld dat het werd veroorzaakt door een beschadigd ACL-bestand. Om deze stap te voltooien, kiest u Analyse en herstel in het menu Help en volgt u de aanwijzingen in het scherm om eventuele andere fouten in Word te herstellen.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, herstelt u de AutoCorrectie-lijst aan de hand van de stappen in een van de voorgaande Knowledge Base-artikelen, 'Word AutoCorrectie-fragmenten verplaatsen tussen computers in Word 2002'
of 'Word AutoCorrectie-fragmenten verplaatsen tussen computers in Word 2003'.
Wordt het probleem veroorzaakt door de spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond?

Wanneer u een spatie typt of op Enter drukt, controleert de spelling- en grammaticacontrole wat u hebt getypt. Als de spelling- en grammaticacontrole een verkeerd gespeld woord of een grammaticafout heeft gedetecteerd, wordt hetgeen u hebt getypt, gemarkeerd als een verkeerd gespeld woord (onderstreept met een rode golvende lijn) of als een grammaticale fout (onderstreept met een groene golvende lijn). Als de spelling- of grammaticabestanden zijn beschadigd, is het mogelijk dat een foutbericht wordt weergegeven terwijl u typt. U kunt nagaan of dit het probleem is door de spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond uit te schakelen, waarna u het probleem probeert te reproduceren.

Voer de volgende stappen uit om spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond in- of uit te schakelen:
 1. Open het document als dat mogelijk is.
 2. Open voordat u iets anders doet het menu Extra en klik op Opties.
 3. Open het tabblad Spelling en grammatica.
 4. Schakel de selectievakjes Spellingcontrole tijdens typen en Grammatica controleren tijdens typen uit.
 5. Klik op OK en probeer het probleem te reproduceren.
Als het probleem is verholpen of als u de voorgaande tekst niet kunt uitvoeren, wordt het probleem wellicht veroorzaakt door beschadigde spelling- of grammaticabestanden (taalprogramma's). Om het probleem te corrigeren, voert u Analyse en herstel in het menu Help uit. Nadat u Analyse en herstel hebt uitgevoerd, schakelt u de spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond weer in.

Als het probleem niet is verholpen, gaat u door met de probleemoplossing door de stappen te volgen in de sectie 'Zijn de lettertypen beschadigd?' van dit artikel.
Zijn de lettertypen beschadigd?

Een beschadigd lettertype kan een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaken wanneer u met Microsoft Word (of een ander Windows-programma) werkt.

Als een document niet meer reageert terwijl u eraan werkt, probeert u te achterhalen welke lettertypen in het document worden gebruikt. Vervolgens past u deze lettertypen toe op een nieuw document dat op de sjabloon Normal.dot is gebaseerd. Als het probleem zich ook in het nieuwe document voordoet, verlaagt u het aantal lettertypen in het nieuwe document een voor een, totdat alleen het lettertype overblijft dat het probleem veroorzaakt.

Opmerking Het lettertype Tahoma wordt gebruikt in de dialoogvensters en menu's van Word en Office. Als Word bij het opstarten vastloopt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een beschadigd Tahoma-lettertype. Ga als volgt te werk om het lettertype Tahoma te verwijderen en opnieuw te installeren.

Wanneer u vaststelt of vermoedt dat een lettertype is beschadigd, voert u deze stappen uit om het lettertype te verwijderen en opnieuw te installeren.

Opmerking Met deze procedure verwijdert u het lettertype van het systeem. U moet het lettertype opnieuw installeren vanaf de originele bron.
 1. Sluit alle Microsoft Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

  Opmerking Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Lettertypen.
 4. Sleep het lettertype (of de lettertypen) die volgens u beschadigd zijn, naar het bureaublad (of een andere locatie buiten de map Lettertypen). Het lettertype is nu van de computer 'verwijderd'. In documenten die met dit lettertype zijn opgemaakt, wordt een vervangend lettertype gebruikt.
 5. Sluit de map met lettertypen, start Word op de gebruikelijke manier (zonder de parameter /a) en probeer het probleem te reproduceren.
Als het probleem is verholpen, werd het waarschijnlijk veroorzaakt door een beschadigd lettertype. Om het probleem op te lossen, voert u Analyse en herstel in het menu Help uit. Probeer het probleem te reproduceren nadat u Analyse en herstel hebt uitgevoerd.

Opmerking Als het verwijderde lettertype afkomstig was uit een ander programma, moet u dat programma misschien opnieuw installeren om het lettertype op uw systeem terug te zetten.


Het probleem treedt op wanneer ik probeer af te drukken of opmaakwijzigingen in het document probeer aan te brengen.

Als het probleem zich voordoet wanneer u een afdruk probeert te maken of opmaakwijzigingen in een Word-document aanbrengt, kunt u aan de hand van deze sectie vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door het printer- of videostuurprogramma. Voer de stappen uit en test daarna of het probleem in Word is opgelost. Misschien moet u de stappen enkele malen herhalen om na te gaan of het probleem is opgelost door wijzigingen aan te brengen in het printer- of videostuurprogramma.

Printer:

Word vraagt het printerstuurprogramma regelmatig om informatie die nodig is om een document op te maken en af te drukken. Een beschadigd printerstuurprogramma kan een fout met betrekking tot een ongeldige pagina of uitzonderingsfout veroorzaken wanneer u in een document werkt.

De meeste niet-PostScript (PCL) printerstuurprogramma's gebruiken het gemeenschappelijke basisbestand Unidrv.dll. Dit bestand bevat Microsoft Fax en Algemeen/Alleen tekst. Daarom moet u een niet-PCL-printerstuurprogramma installeren als u een PCL-printerstuurprogramma gebruikt en problemen hiermee wilt oplossen.

Bijna alle PostScript-printerstuurprogramma's gebruiken het basisbestand Pscript.drv. Daarom moet u een niet-PostScript-printerstuurprogramma installeren als u een PostScript-printerstuurprogramma gebruikt en problemen hiermee wilt oplossen.
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

291336 Problemen met afdrukken in Word 2002 oplossen (Deel 1)
291344 Problemen met afdrukken in Word 2002 oplossen (Deel 2)
In deel 1 komt het volgende onderwerp aan bod:
 • Welke foutberichten kan ik zoal krijgen?
In deel 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Documentspecifieke afdrukproblemen elimineren
 • Wat kan ik verder nog proberen?
 • Aanvullende informatiebronnen over het oplossen van problemen
 • Microsoft-ondersteuningsopties
Video:

Word vraagt het videostuurprogramma regelmatig om informatie die nodig is om een document op te maken en af te drukken. Een beschadigd videostuurprogramma kan een fout met betrekking tot een ongeldige pagina, een uitzonderingsfout of andere problemen veroorzaken. Als u wilt nagaan of het videostuurprogramma het probleem veroorzaakt, stelt u het videostuurprogramma in op de laagste compatibele instellingen in Word.


Voor meer informatie over het oplossen van videoweergaveproblemen of foutberichten voor het videostuurprogramma wanneer u Windows XP start of gebruikt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307960 Bronnen voor het oplossen van beeldschermproblemen in Windows XP
Voor meer informatie over het oplossen van videoweergaveproblemen of foutberichten voor het videostuurprogramma wanneer u Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME) start of gebruikt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

127139 Videoproblemen in Windows oplossen

Stap 5: Wat u kunt proberen als het probleem niet is opgelost

Als u de problemen die zich voordoen in Word, niet hebt kunnen oplossen met de stappen in dit artikel, gaat u naar het Word Support Center op de volgende Microsoft-website:Microsoft-ondersteuningsopties

Als u het probleem niet kunt oplossen, zijn er diverse ondersteuningsopties die u verder kunnen helpen.

Zelf snel online antwoorden zoeken

Gebruik de online ondersteuning van Microsoft om in de Microsoft Knowledge Base en andere technische bronnen snel nauwkeurige antwoorden te vinden. U kunt de site ook aanpassen voor uw zoekopdracht.

U kunt uw zoekactie starten op de volgende website:

Microsoft Product Support

Neem contact op met een medewerker van Microsoft Product Support voor hulp bij het oplossen van uw problemen.


Voor meer informatie over hulp bij het oplossen van problemen met Microsoft Word, klikt u op Info in het menu Help en vervolgens op Ondersteuning.

Voor meer informatie over de ondersteuningsservices van Microsoft klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
102344 Microsoft Product Support Options Q and A

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers zijn onafhankelijke organisaties die in samenwerking met Microsoft problemen oplossen voor grote en kleine bedrijven in tal van sectoren.

Voor een Microsoft Solution Provider in de V.S. en Canada belt u met het Microsoft Sales Information Center op nummer (800) 426-9400. Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Als u wilt weten welke Microsoft-vestiging voor u het gemakkelijkst bereikbaar is, bezoekt u het volgende internetadres:
Eigenschappen

Artikel-id: 322743 - Laatst bijgewerkt: 31 mrt. 2006 - Revisie: 1

Feedback