Robocopy gebruiken om beveiligingsgegevens te kopiëren zonder bestandsgegevens te kopiëren

Samenvatting

Documentatie voor het hulpprogramma Robocopy is te vinden in het bestand Robocopy.doc dat deel uitmaakt van de Windows NT 4.0 Resource Kit en de Windows 2000 Resource Kit. In de sectie 'Copying NTFS Security Information' in het bestand Robocopy.doc wordt beschreven hoe u de opdrachtregelparameter /secfix kunt gebruiken om toegangscontrolelijsten (ACL's) voor het NTFS-bestandssysteem te kopiëren voor bestaande bestanden die niet zijn gewijzigd. In die sectie wordt echter niet volledig beschreven hoe u beveiligingsinformatie kunt kopiëren zonder tegelijkertijd de bestandsgegevens mee te kopiëren (voor bestanden die wel zijn gewijzigd). (De stappen voor het voltooien van deze procedure zijn beschikbaar in andere secties van het bestand Robocopy.doc.) In dit artikel wordt beschreven hoe u Robocopy kunt gebruiken voor het kopiëren van beveiligingsinformatie voor een bestand zonder de gegevens van dit bestand mee te kopiëren.

Meer informatie

Standaard worden in Robocopy bestandsgegevens gekopieerd voor elk bestand dat ouder, nieuwer of gewijzigd blijkt te zijn. U kunt de parameter /secfix gebruiken als u de Robocopy-opdrachtregel gebruikt om alleen beveiligingsinformatie voor bestaande bestanden te kopiëren. Bovendien moet u de parameters /xo, /xn en /xc gebruiken als u in de Robocopy-opdracht gebruikmaakt van de parameter /secfix, bijvoorbeeld:

robocopy bron bestemming /secfix /xo /xn /xc
Als u deze opdrachtregel uitvoert, vernieuwt Robocopy alleen de beveiligingsinformatie voor bestaande bestanden en worden geen bestandsgegevens gekopieerd.

Als u de doelmap wilt gebruiken als exacte mirror van de bronmap, moet u Robocopy uitvoeren met de juiste parameters zodat alleen de beveiligingsinformatie voor de bestanden wordt vernieuwd, en vervolgens de Robocopy-opdracht uitvoeren zonder de parameters /xo, /xn of /xc. Nadat u dit hebt gedaan, is de inhoud van de bestandsgegevens in bron- en doelbestand gelijk.

Raadpleeg Robocopy.doc voor definities van Robocopy-termen die worden gebruikt in dit artikel en voor informatie over andere functies en voorzieningen van Robocopy.
Eigenschappen

Artikel-id: 323275 - Laatst bijgewerkt: 1 dec. 2006 - Revisie: 1

Feedback