Procedure: Stations en partities beheren in Windows 2000

Samenvatting

Windows 2000 ondersteunt twee verschillende typen stationstoewijzingen. Aan een nieuw station (of een partitie op dat station) wordt normaal gesproken een nieuwe, unieke stationsletter toegewezen. Station C: wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opstartstation. U kunt echter ook een koppelpunt voor een station of een partitie toewijzen op dezelfde manier als in een UNIX-systeem. U kunt de padnotatie gebruiken om de inhoud van een website eenvoudig over meerdere stations verdelen zonder omleidingen of virtuele websitemappen. In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw schijfstation kunt configureren, partities kunt maken en een stationsletter of pad kunt toewijzen aan de partities die u maakt.

Stations beheren

Als u alle aspecten van de opslagapparaten op uw computer wilt kunnen beheren, moet u de sectie Schijfbeheer van het hulpprogramma Computerbeheer gebruiken. Dit hulpprogramma is vergelijkbaar met de hulpprogramma’s Fdisk, Format en Newfs in UNIX.

Ga als volgt te werk om de sectie Schijfbeheer te openen:

 1. Meld u op de webserver aan als beheerder.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 4. Vouw in het linkerdeelvenster de sectie Opslag en vervolgens Schijfbeheer uit.

  In het rechterdeelvenster wordt nu een lijst weergegeven van alle fysieke apparaten op de computer en een beschrijving van hoe deze zijn geconfigureerd in partities.

Partities beheren

U kunt partities gebruiken om een schijf op te delen in logische secties. In Windows worden dezelfde basismogelijkheden voor partitionering gebruikt als in UNIX om een schijf op te delen. Een station op een Windows-computer kan maximaal vier partities bevatten. Dit kunnen vier primaire partities zijn of drie primaire en één uitgebreide partitie. Een uitgebreide partitie kan weer worden opgedeeld in een aantal logische stations zodat u over meer dan vier partities beschikt.


Ga als volgt te werk als u een nieuwe partitie wilt maken op een lege schijf of een schijf waarvan niet alle ruimte is toegewezen aan actieve partities:

 1. Open de sectie Schijfbeheer van Computerbeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de schijf waarvan u de partities wilt wijzigen en klik op Partitie maken.
 3. Klik in de wizard Partitie maken op Volgende.
 4. Als u een primaire partitie wilt maken, klikt u op Primaire partitie en op Volgende.

  Als u echter een uitgebreide partitie wilt maken, klikt u op Uitgebreide partitie en op Volgende.
 5. Selecteer de gewenste grootte voor de partitie en klik op Volgende.

  De standaardgrootte van de partitie is gelijk aan alle resterende ruimte op het station.
 6. Microsoft raadt u aan een stationsletter of pad toe te wijzen aan de nieuwe partitie om deze beschikbaar te maken voor Windows-programma’s. Hiertoe voert u een van de onderstaande stappen uit, waarna u op Volgende klikt:
  • Als u een standaardstationsletter wilt toewijzen aan deze partitie, klikt u op Deze stationsletter toewijzen en vervolgens op een letter.
  • Als u de partitie wilt toewijzen zodat deze deel uitmaakt van een bestaand pad (zoals onder UNIX), klikt u op Dit volume koppelen voor een lege map die stationspaden ondersteunt. Klik vervolgens op Bladeren om de map te selecteren die u als koppelpunt wilt gebruiken.
  • Klik op Geen stationsletter toewijzen als u deze stap wilt overslaan. Het station is pas beschikbaar als u een stationsletter of een pad eraan toewijst.
 7. U moet de partitie formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Deze stap is hetzelfde als het gebruik van het hulpprogramma Newfs in UNIX om een nieuw bestandssysteem te maken. Als u de partitie wilt formatteren, voert u een van de onderstaande stappen uit en klikt u op Volgende:
  • Als u de partitie nu wilt formatteren, klikt u op Deze partitie op basis van de volgende instellingen formatteren, selecteert u het type bestandssysteem (het NTFS-bestandssysteem is de standaardinstelling en tevens de aanbevolen instelling) en de clustergrootte (de kleinste blokgrootte die door een bestand op de schijf wordt gebruikt) en typt u eventueel een beschrijvende naam voor het nieuwe volume.
  • Schijven die eerder in Windows zijn gebruikt, kunt u snel formatteren. Het wordt echter afgeraden de procedure voor snel formatteren te gebruiken voor nieuwe stations of stations die afkomstig zijn van een ander platform.
  • Klik op Bestand- en mapcompressie inschakelen om bestanden en mappen automatisch door Windows te laten comprimeren.
  • Als u de partitie nu niet wilt formatteren, selecteert u Deze partitie niet formatteren.
 8. Bekijk het overzicht van de wijzigingen en klik op Vorige als u een instelling wilt wijzigen.
 9. Klik op Voltooien om het station te partitioneren en te formatteren.

Partities formatteren

U moet een partitie altijd formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Ga als volgt te werk om een partitie te formatteren:

 1. Open de sectie Schijfbeheer van Computerbeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de partitie die u wilt formatteren en klik op Formatteren.
 3. Selecteer de parameters voor de nieuwe partitie.
 4. Klik op OK om het formatteren te starten.

Stationsletters wijzigen

Ga als volgt te werk om de stationsletter of paden van een partitie te wijzigen:

 1. Open de sectie Schijfbeheer van Computerbeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de partitie waarvan u de stationsletter wilt wijzigen en klik op Stationsletter en pad wijzigen.
 3. Klik op Toevoegen als u een stationsletter of pad aan een station wilt toevoegen en selecteer vervolgens de stationsletter van het pad dat u wilt gebruiken.
 4. Klik op Verwijderen als u een bestaande toewijzing van een stationsletter of pad wilt verwijderen.
 5. Klik op Bewerken als u een bestaande toewijzing van een stationsletter of pad wilt bijwerken.

  Opmerking Alle combinaties van stationsletters en paden zijn toegestaan.
 6. Klik op Sluiten.

Referenties

Als u meer informatie wilt over het voorbereiden van een server voor migratie van UNIX naar Windows, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

323970 Procedure: De bestemmingsserver voorbereiden voor migratie van UNIX naar Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 323967 - Laatst bijgewerkt: 20 dec. 2005 - Revisie: 1

Feedback