Foutbericht 'Het bestand is mogelijk gewijzigd' wanneer u een werkmap opslaat op een netwerkserver in Excel 2002 of in Excel 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u een Microsoft Excel-werkmap op een netwerkserver wilt opslaan, wordt het volgende bericht weergegeven als er een tussenliggende service, zoals Services for Macintosh, op de server wordt uitgevoerd of als er sprake is van vertraging in de netwerkverbinding tijdens het openen van de werkmap:
Bestand (bestandsnaam.xls) is mogelijk door een andere gebruiker gewijzigd sinds u het voor het laatst hebt opgeslagen. Wat wilt u doen als dit inderdaad het geval is?
 • Een kopie opslaan
 • Wijzigingen overschrijven
Een kopie opslaan is de standaardkeuze.

Oorzaak

Dit bericht is een nieuwe functie in Microsoft Excel 2002 waarmee u wordt beschermd tegen het overschrijven van de wijzigingen van iemand anders als de netwerkverbinding wegvalt.

Als u een bestand opent vanaf een netwerkstation en de netwerkverbinding met de computer valt vervolgens weg, kan iemand anders zonder dat u dit weet hetzelfde bestand openen, wijzigingen aanbrengen en het bestand opslaan en sluiten.

Als u het bestand vervolgens wilt opslaan, wordt de tijdstempel van het bestand in het geheugen vergeleken met de tijdstempel van het bestand op het netwerkstation. Als de tijdstempels niet overeenkomen, wordt het eerder beschreven bericht weergegeven.

Er zijn twee gevallen waarin dit bericht abusievelijk wordt weergegeven:
 • Wanneer u een bestand opslaat op een netwerkserver waarop een tussenliggende service wordt uitgevoerd, wordt mogelijk aanvullende informatie naar het bestand geschreven nadat de tijdstempel is verkregen. Op computers waarop Services for Macintosh wordt uitgevoerd, wordt bijvoorbeeld aanvullende Macintosh-gerelateerde informatie naar elk bestand geschreven. Dit kan gebeuren nadat de tijdstempel is verkregen.
 • Bij bestanden die zijn geopend met schrijftoegang, wordt informatie over de eigenaar naar het bestand geschreven en wordt de tijdstempel van de laatste wijziging veranderd. De tijdstempelinformatie wordt opgehaald nadat deze schrijfbewerking is voltooid en de rest van de werkmap wordt ingelezen. Als er echter sprake is van vertraging in het netwerk, is het mogelijk dat het bestand niet volledig wordt bijgewerkt vanuit de lokale bestandscache wanneer om de tijdstempel wordt gevraagd. Het is daarom mogelijk dat de server de tijdswaarde retourneert die is ingesteld vóór de laatste bewerking, een waarde die niet overeenkomt met de verwachte tijdswaarde die wordt gecontroleerd bij het opslaan. Dit doet zich vaker voor als het bestand zich op een NetAPP-opslagapparaat (Network Appliance) of op een WAN (Wide Area Network) bevindt.
Wanneer u het bestand wilt opslaan, wordt het verschil tussen openen en opslaan in de tijdstempels gedetecteerd en wordt er een bericht weergegeven.

Oplossing

Opmerking Gebruik de volgende registersleutel alleen als u zeker weet waardoor het waarschuwingsbericht wordt veroorzaakt. Als u deze registersleutel gebruikt zonder te weten waarom het waarschuwingsbericht wordt weergegeven, is het mogelijk dat u een groter netwerk- of serverprobleem maskeert.

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Excel 2003

Ga als volgt te werk om dit probleem in Excel 2003 op te lossen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en druk op ENTER.
 2. Zoek de volgende sleutel en klik erop:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ QFE_Saskatchewan als naam en druk op ENTER.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de vermelding QFE_Saskatchewan en klik op Wijzigen.
 6. Typ 2 in het vak Waarde. Wanneer u deze waarde typt, wordt de bestandscache altijd leeggemaakt voordat de tijdstempel wordt verkregen. (Hiermee is het probleem meestal verholpen). Of typ 1 zodat de tijdstempelcontrole wordt uitgeschakeld en het dialoogvenster in alle gevallen wordt onderdrukt.

  Opmerking Het uitschakelen van de tijdstempelcontrole wordt niet aanbevolen.
 7. Klik op OK om de instelling op te slaan.

Excel 2002

Dit probleem is in eerste instantie opgelost in een hotfix die nu deel uitmaakt van een service pack. Als u het meest recente service pack voor Office XP hebt geïnstalleerd, hoeft u de hotfix niet te installeren.

Informatie over het service pack

Dit probleem is gecorrigeerd in Office XP Service Pack 3.
U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Office XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
307841 Het meest recente service pack voor Office XP ophalen

Ga als volgt te werk om de correctie in te schakelen

Ga als volgt te werk om deze ontwerpwijziging in te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en druk op ENTER.
 2. Zoek de volgende sleutel en klik erop:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ QFE_Saskatchewan als naam en druk op ENTER.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de vermelding QFE_Saskatchewan en klik op Wijzigen.
 6. Typ 2 in het vak Waarde zodat de bestandscache altijd wordt leeggemaakt voordat de tijdstempel wordt verkregen. Hiermee is het probleem meestal verholpen. Of typ 1 zodat de tijdstempelcontrole wordt uitgeschakeld en het dialoogvenster in alle gevallen wordt onderdrukt.

  Opmerking Het uitschakelen van de tijdstempelcontrole wordt niet aanbevolen.
 7. Klik op OK om de instelling op te slaan.
 8. Start Excel opnieuw zodat de instelling van kracht is voor de betreffende gebruiker.

Informatie over hotfixes

De hotfix ophalen


Dit probleem is verholpen in het pakket van 7 juni 2003 met de hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

822347 Beschrijving van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002 van 7 juni 2003

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
 • Deel uw Excel-werkmappen door in het menu Extra te klikken op Werkmap delen. U kunt de toegang tot het bestand beperken door gebruik te maken van de sharemachtigingen. Met gedeelde werkmappen worden bewerkingen door meerdere gebruikers bijgehouden en is de tijdstempelcontrole niet vereist.
 • Sla de bestanden op een Microsoft Windows 2000- of Microsoft Windows Server 2003-server in een LAN (Local Area Network) op en schakel services die het bestand onverwachts kunnen wijzigen, zoals Services for Macintosh, uit.
 • Als u zeker weet dat u de enige bent die toegang heeft tot de bestanden of dat u de enige bent die het bestand gebruikt, klikt u op Wijzigingen overschrijven in het dialoogvenster.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Office XP Service Pack 3 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Opmerking Als u de hotfix wilt inschakelen, moet u nadat Office XP Service Pack 3 is geïnstalleerd, de registersleutel toevoegen die wordt beschreven in de sectie 'Oplossing'.
Eigenschappen

Artikel-id: 324491 - Laatst bijgewerkt: 17 apr. 2006 - Revisie: 1

Feedback