Foutbericht 'Het bestand MSIEXEC.EXE is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer MSI.DLL:222' wanneer u een Windows Installer-programma installeert, bijwerkt of verwijdert

Symptomen

Wanneer u een Windows Installer-programma probeert te installeren, bij te werken of te verwijderen, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Het bestand MSIEXEC is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer MSI.DLL:222.
Als u op OK klikt, verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:
Kan C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE niet starten. Een apparaat dat op het systeem is aangesloten, werkt niet.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de Windows Installer-bestanden niet overeenkomen bij een poging tot het bijwerken van de Windows Installer.

Oplossing

Belangrijk Voordat u de procedure voor het oplossen van het probleem in deze sectie volgt, moet u de computer opnieuw opstarten en probeert u het Office-programma opnieuw te installeren, bij te werken of te verwijderen. Als Windows Installer onlangs bijgewerkte bestanden heeft ontvangen, worden deze bestanden naar een tijdelijke locatie gekopieerd en pas naar de juiste map gekopieerd als u de computer opnieuw opstart.

Voer de stappen in de volgende vierdelige procedure in de aangegeven volgorde uit om dit probleem op te lossen.

Deel 1: Download de Windows Installer-update

 1. Ga naar de Microsoft-website die van toepassing is voor uw besturingssysteem:
 2. Klik op de koppeling onder Nu downloaden en klik op Opslaan.
 3. Sla het bestand op het bureaublad op.

Deel 2: Wijzig de naam van de Windows Installer-bestanden

Windows 95 en Windows 98

 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdrachten op de opdrachtregel en druk na elke opdracht op ENTER:
  cd system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
  Windows wordt opnieuw opgestart.

Windows NT 4.0

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ command in het vak Openen en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdrachten op de opdrachtregel en druk na elke opdracht op ENTER:
  cd \winnt\system32
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
 4. Start de computer opnieuw op.

Windows ME

 1. Als u een opstartdiskette voor Windows ME hebt, gaat u verder met stap 7.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software.
 4. Open het tabblad Opstartdiskette.
 5. Klik op Diskette maken om de opstartdiskette te maken.

  Opmerking in bepaalde omstandigheden kan gevraagd worden om de cd-rom met Windows ME wanneer u op Diskette maken klikt. Dit kan gebeuren wanneer de installatiebestanden die nodig zijn om de opstartdiskette te maken, zich niet op de vaste schijf bevinden.
 6. Wanneer gevraagd wordt om een geformatteerde diskette in het diskettestation te plaatsen, klikt u op OK om te bevestigen dat de inhoud van de diskette moet worden overschreven.
 7. Zorg dat de opstartdiskette zich in het diskettestation bevindt.
 8. Start de computer opnieuw op. Wanneer u wordt gevraagd om de opstartmodus te selecteren, klikt u op Minimaal.
 9. Typ de volgende opdrachten op de opdrachtregel en druk na elke opdracht op ENTER:
  c:
  cd \windows\system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
 10. Verwijder de opstartdiskette en start de computer opnieuw op.

Deel 3: Start de computer op in de Veilige modus

Windows 95 en Windows 98

 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten en klik op OK.
 3. Op een Windows 95-computer: druk op F5 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt.

  -of-

  Op een Windows 98-computer: druk op SHIFT en houd deze toets ingedrukt zodra de Power on Self Test (POST) is voltooid.
 4. Wanneer Windows volledig is geladen, klikt u op OK om het bericht over de Veilige modus te sluiten.

Windows NT 4.0

Opmerking de Veilige modus wordt in Windows NT 4.0 het dichtst benaderd als u alle programma's of taken afsluit die u niet nodig hebt.

Ga als volgt te werk om alle onnodige programma's die in de achtergrond worden uitgevoerd, af te sluiten:
 1. Druk op CTRL+ALT+DEL.
 2. Klik op een programma dat u wilt sluiten.
 3. Klik op Taak beëindigen.
 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat alle onnodige programma's zijn gesloten.

Windows ME

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en selecteer Selectief.
 3. Schakel alle selectievakjes onder Selectief uit.
 4. Open het tabblad Opstarten en schakel het selectievakje *StateMgr in.
 5. Klik op OK. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Deel 4: Installeer de Windows Installer-update

 1. Dubbelklik op Instmsiw.exe of Instmsia.exe op het bureaublad.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
 3. In Windows ME gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om een normale opstartprocedure te selecteren.
 4. Start de computer opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 324638 - Laatst bijgewerkt: 3 dec. 2007 - Revisie: 1

Feedback