Automatische aanmelding voor Windows inschakelen

Van toepassing: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 310584 .

Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe u de aanmeldingsprocedure in Windows kunt automatiseren door uw wachtwoord en andere specifieke gegevens in de registerdatabase op te slaan. Met deze functie kunnen andere gebruikers uw computer opstarten en gebruikmaken van de account die u instelt voor automatische aanmelding.

Belangrijk De functie voor automatisch aanmelden wordt voor uw gemak aangeboden. Deze functie is echter mogelijk een beveiligingsrisico. Als u een computer instelt voor automatische aanmelding, kan iedereen met fysieke toegang tot de computer toegang krijgen tot alle inhoud op de computer, inclusief alle netwerken waarmee de computer is verbonden. Bovendien wordt het wachtwoord als gewone tekst in het register opgeslagen als Automatische aanmelding is ingeschakeld. De registersleutel waarin het wachtwoord is opgeslagen, kan op afstand worden gelezen door de groep Geverifieerde gebruikers. De instelling voor automatisch aanmelden wordt uitsluitend aangeraden wanneer de computer fysiek beveiligd is en stappen zijn ondernomen om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot het register.

Register-editor gebruiken om Automatische aanmelding in te schakelen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Ga als volgt te werk om Automatische aanmelding in te schakelen met de Register-editor:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ Regedt32.exe in het vak Openen en druk op Enter.
 3. Zoek de volgende subsleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. Dubbelklik op de sleutel DefaultUserName, typ uw gebruikersnaam en klik op OK.
 5. Dubbelklik op de sleutel DefaultPassword, typ uw wachtwoord en klik op OK.

  Opmerking Als de waarde DefaultPassword niet bestaat, moet deze worden toegevoegd. Ga als volgt te werk om de waarde toe te voegen:

  1. Open het menu Bewerken, klik op Nieuw en wijs Tekenreekswaarde aan.
  2. Typ DefaultPassword en druk op Enter.
  3. Dubbelklik op DefaultPassword.
  4. Typ uw wachtwoord in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken en klik op OK.
  Opmerking Als u geen tekenreeks voor DefaultPassword opgeeft, wordt de waarde van de sleutel AutoAdminLogon automatisch gewijzigd van 1 (waar) in 0 (onwaar). De functie AutoAdminLogon wordt daardoor uitgeschakeld.

 6. Open het menu Bewerken, klik op Nieuw en wijs Tekenreekswaarde aan.
 7. Typ AutoAdminLogon en druk op Enter.
 8. Dubbelklik op AutoAdminLogon.
 9. Typ 1 in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken en klik op OK.
 10. Sluit de Register-editor af.
 11. Klik op Start, klik op Afsluiten en typ een reden in het tekstvak Opmerking.
 12. Klik op OK om de computer uit te schakelen.
 13. Start de computer opnieuw op. Nu kunt u zich automatisch aanmelden.
Notities
 • Als u de procedure AutoAdminLogon wilt overslaan en zich als een andere gebruiker wilt aanmelden, houdt u de Shift-toets ingedrukt nadat u zich hebt afgemeld of nadat Windows opnieuw is opgestart.
 • Deze registerwijziging werkt niet als de waarde Aanmeldingstekst op de server is gedefinieerd door een GPO (groepsbeleidobject) of door een lokaal beleid. Wanneer het beleid wordt gewijzigd zodat dit geen invloed heeft op de server, werkt de functie voor automatisch aanmelden zoals verwacht.
 • Wanneer EAS-wachtwoordbeperkingen (Exchange Active Sync) actief zijn, werkt de functie voor automatisch aanmelden niet. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. De reden hiervoor is een aanpassing van Windows 8.1 en heeft geen invloed op Windows 8 of eerdere versies. Om dit probleem in Windows 8.1 en latere versies te omzeilen, verwijdert u de EAS-beleidsregels in het Configuratiescherm.
 • Bij een interactieve console-aanmelding die een andere gebruiker heeft op de server, wordt de registervermelding DefaultUserName gewijzigd volgens de indicator van de laatst aangemelde gebruiker. AutoAdminLogon is afhankelijk van de DefaultUserName-vermelding wat betreft de combinatie van gebruiker en wachtwoord. Daarom kan AutoAdminLogon mislukken. U kunt een afsluitscript configureren om de juiste DefaultUserName-vermelding voor AutoAdminLogonAs in te stellen.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  119364 AutoAdminLogon verliest DefaultUserName