Problemen bij het laden van de service Agp440.sys in Windows XP

Symptomen

Wanneer u Windows XP installeert, treden een of meer van de volgende problemen op:

 • Wanneer u de computer opnieuw start, wordt u gevraagd de laatst bekende juiste configuratie te gebruiken. Wanneer u vervolgens die configuratie gebruikt, loopt de computer vast tijdens het opnieuw opstarten en alle volgende pogingen om opnieuw op te starten.
 • U wordt gevraagd om Schijfcontrole te gebruiken. Wanneer u dat vervolgens doet, loopt de computer vast. Als u Schijfcontrole niet uitvoert, wordt de computer mogelijk wel goed opgestart. U wordt echter bij elke opstartpoging gevraagd om Schijfcontrole uit te voeren en, als u dit vervolgens doet, kan de computer vastlopen.
 • Wanneer u de computer opnieuw opstart, loopt deze vast.
 • Als u de computer opnieuw probeert op te starten in de veilige modus, loopt deze vast wanneer de service Agp440.sys wordt geladen in Windows XP.

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen wanneer in Windows XP tijdens het opstarten een incompatibel videostuurprogramma voor de moederbordchipset wordt geladen.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de service Agp440.sys uit te schakelen met behulp van de onderstaande procedure.

Belangrijk U hebt het beheerderswachtwoord nodig voor het uitvoeren van de volgende procedure. Neem contact op met de systeembeheerder als u dit wachtwoord niet kent. Als u deze procedure hebt uitgevoerd, zijn alle geïnstalleerde stuurprogramma's voor beeldschermadapters uitgeschakeld en worden in Windows XP alleen de standaard-VGA-stuurprogramma's gebruikt.

 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom- of dvd-rom-station en start de computer opnieuw op vanaf de cd-rom.

  Opmerking Bij bepaalde computers moet u eerst de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) aanpassen voordat u de computer vanaf cd-rom kunt starten. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor informatie over het wijzigen van het BIOS.
 2. Druk vanuit het scherm Welkom bij Setup op R om de herstelconsole te starten.
 3. Druk op het toetsenbord op het cijfer van de installatie die u wilt herstellen en druk op ENTER.
 4. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount voor die installatie en druk op ENTER. De prompt station:WINDOWS> wordt weergegeven, waarbij station het station is waarop Windows XP is geïnstalleerd.
 5. Typ listsvc en druk op ENTER.
 6. Controleer of de service Agp440 wordt vermeld en of het opstarttype is ingesteld op 'Opstarten'.
 7. Druk op ESC.
 8. Typ disable agp440 en druk op ENTER.
 9. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de registerinstelling voor deze service is gevonden en dat de huidige opstartstatus 'service_disabled' is.
 10. Typ exit en druk op ENTER.
 11. Als u wordt gevraagd om op te starten in de veilige modus of de normale modus, start u in de normale modus.
 12. Meld u aan bij de computer.
Windows XP bevat standaardvideostuurprogramma's voor uw beeldscherm. Bepaalde voorzieningen kunnen echter anders werken als u deze standaardstuurprogramma's gebruikt. Voer regelmatig een update uit van de videostuurprogramma's voor de moederbordchipset. Bezoek hiertoe de website van uw computerfabrikant en download de meest recente stuurprogramma's voor uw beeldschermadapter.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 324764 - Laatst bijgewerkt: 17 aug. 2006 - Revisie: 1

Feedback