SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) verkrijgen en installeren

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • De systeemvereisten voor de SQL Server Desktop Engine (ook wel MSDE 2000 genoemd)
 • De manier waarop u MSDE 2000 kunt verkrijgen
 • Informatie over de licentieverlening voor MSDE 2000
 • Instructies voor de installatie van MSDE 2000

Systeemvereisten voor MSDE 2000

MSDE 2000 is een beschermde, herdistribueerbare database-engine waarvoor geen royalty's hoeven te worden betaald. MSDE is volledig compatibel met Microsoft SQL Server 2000. Voor MSDE 2000 gelden de volgende systeemvereisten:

Besturingssystemen

MSDE 2000 moet worden uitgevoerd onder de volgende besturingssystemen, als een ingesloten database voor aangepaste toepassingen die een lokale database-engine vereisen:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 met Service Pack 5 (SP5) of hoger
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 met Service Pack 5 (SP5) of hoger
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition met Service Pack 5 (SP5) of hoger
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
Processor
 • Een computer met een Pentium-processor met een snelheid van 166 MHz of hoger.

Geheugen
 • Minimaal 32 megabyte (MB) RAM-geheugen.
Opmerking Het verdient aanbeveling om een geheugenhoeveelheid van 64 MB of meer te gebruiken. Afhankelijk van de vereisten die het besturingssysteem stelt, kan meer geheugen nodig zijn.


Vaste schijf
 • Minimaal 44 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf.
Overige
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger.
Opmerking Voordat u Microsoft Internet Explorer 5.0 installeert, moet u eerst Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5 of hoger installeren.

MSDE 2000 verkrijgen


MSDE 2000 is compatibel met andere edities van Microsoft SQL Server 2000 en wordt niet alleen ter beschikking gesteld bij de SQL Server 2000 Enterprise, Standard en Developer Editions, maar ook bij andere Microsoft-producten. U vindt MSDE 2000 op de cd van alle Microsoft Office-edities waarin Microsoft Access 2002 is opgenomen, zoals Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Developer en Microsoft Office XP Premium. U vindt MSDE 2000 in de gelijknamige map op de Office-cd-rom. MSDE 2000 is ook beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van Microsoft Visual Studio .NET Architect, Developer en Professional Editions. Geregistreerde gebruikers van Visual Studio kunnen de meest recente versie van MSDE verkrijgen door contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
284230 Beschadigde of defecte product-cd's van Visual Studio vervangen


U kunt Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Release A ook via Microsoft Downloadcentrum verkrijgen. Als u Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Release A wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Licentieverlening voor MSDE 2000

De rechten voor verdere verspreiding en de richtlijnen voor de licentieverlening voor MSDE 2000 verschillen per toepassing waarin MSDE 2000 is opgenomen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over licenties en de toegestane gebruiksmogelijkheden van MSDE 2000:

MSDE 2000 installeren

MSDE 2000 heeft een op Windows Installer gebaseerde installatie en wordt gedistribueerd als een set van 25 samenvoegmodules. U kunt MSDE 2000 op twee manieren installeren:
 • Als een zelfstandige installatie, door gebruik te maken van het Windows Installer-pakket dat is opgenomen in het uitvoerbare bestand voor SQL Server Setup.

  -of-

 • Door MSDE 2000 Setup in te sluiten in een aangepast Setup-bestand waarin de MSDE 2000-samenvoegmodules zijn opgenomen.
Hieronder volgt meer informatie over deze twee methoden.


Zelfstandige installatie van MSDE 2000
De installatie wordt gestart met Setup.exe, een bootstrapper van de Windows Installer-engine Msiexec.exe. Deze bootstrapper wordt geleverd met een ondersteunend Sqlrun.cab-bestand en is geschikt voor alle Windows Installer-pakketten. De installatiestarter Setup.exe, die geschikt is voor alle 16 Windows Installer-pakketten, biedt de mogelijkheid om geïnstalleerde exemplaren te detecteren en om automatisch een selectie te maken uit de suite van 16 pakketten om nieuwe exemplaren van SQL Server te installeren.

Als u MSDE 2000 installeert met behulp van het bestand Setup.exe, kunt u uitgebreide logboekregistratie inschakelen om het opsporen van fouten te vereenvoudigen. U kunt bijvoorbeeld de opdrachtregelparameter L*v opgeven en een bestandsnaam opgeven voor de registratie. Bijvoorbeeld:

D:\MSDE2000\>setup.exe /settings D:\MSDE2000\setup.ini /L*v C:\MSDE_setup.log

In dit voorbeeld wordt het bestand Setup.ini opgegeven met instellingen voor de doeldirectory, de gegevensdirectory, de naam van dit exemplaar en de sortering. Wanneer u de optie /settings opgeeft, moet u deze opties in het INI-bestand instellen, niet met de schakelopties van de opdrachtprompt. Kopieer het INI-bestand naar dezelfde map als het bestand Setup.exe.

Zie het onderwerp 'SQL Server 2000 Desktop Engine Setup' in de on line boekbestanden voor SQL Server voor meer informatie over het werken met het bestand Setup.exe en de verschillende schakelopties voor de opdrachtprompt.

Ingesloten MSDE-aanpassing
U kunt overwegen om de MSDE 2000-samenvoegmodules op te nemen in de aangepaste setup van toepassingen. Bij deze installatie op basis van een 'ingesloten MSDE-aanpassing' worden de aangepaste toepassing en de MSDE 2000-onderdelen samengevoegd tot één product, met één productcode. Beide delen (toepassing en MSDE 2000) worden tegelijk geïnstalleerd en de volledige implementatie is gebaseerd op Windows Installer.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322228 MSDE 2000 Setup insluiten in de installatie van aangepaste toepassingen (technisch rapport)

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
281983 PRB: kan geen exemplaarnaam opgeven met behulp van samenvoegmodules van SQL Server 2000
299795 Installatiepakketten van MSDE 2000 ontwerpen met Microsoft Visual Studio Installer 1.1
Als u meer informatie wilt over de voorzieningen en mogelijkheden van MSDE 2000, gaat u naar de volgende websites van Microsoft:

Eigenschappen

Artikel-id: 324998 - Laatst bijgewerkt: 21 nov. 2005 - Revisie: 1

Feedback