Een gegevensvolume uitbreiden in Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 en Windows Server 2008

Samenvatting

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het opdrachtregelprogramma Diskpart.exe gebruiken om een gegevensvolume uit te breiden naar niet-toegewezen ruimte in Windows Server 2003, Windows XP en Microsoft Windows 2000.
 • Het uitbreiden van de opstartpartitie in Windows Server 2008.

Meer informatie

Diskpart.exe gebruiken om een gegevensvolume uit te breiden in Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000

U kunt het programma Diskpart.exe gebruiken om schijven, partities en volumes te beheren vanuit een opdrachtregelinterface. U kunt Diskpart.exe gebruiken met standaardschijven en dynamische schijven. Als een NTFS-volume zich op een RAID 5-hardwarecontainer die ruimte aan de container kan toevoegen bevindt, kunt u het NTFS-volume uitbreiden met Diskpart.exe terwijl de schijf een standaardschijf blijft.

Met de opdracht expand kunt u niet-toegewezen ruimte opnemen in een bestaand volume terwijl de gegevens bewaard blijven.

Voor de opdracht extend is het volgende vereist:
 • Het volume moet geformatteerd worden met het NTFS-bestandssysteem.
 • Voor standaardvolumes moet de niet-toegewezen ruimte voor de extensie de volgende aaneengesloten ruimte op dezelfde schijf zijn.
 • In het geval van dynamische volumes kan de niet-toegewezen ruimte een leeg gebied zijn op een willekeurige dynamische schijf van het systeem.
 • Er wordt alleen ondersteuning geboden voor het uitbreiden van gegevensvolumes. Systeemvolumes of opstartvolumes kunnen wellicht niet worden uitgebreid. Hierbij kan de volgende fout optreden:
  DiskPart kan het volume niet uitbreiden. Controleer of het volume kan worden uitgebreid
 • U kunt de partitie niet uitbreiden als het wisselbestand van het systeem zich op de partitie bevindt. Verplaats in dat geval het wisselbestand naar een partitie die u niet wilt uitbreiden.
Als u een partitie of volume wilt uitbreiden, moet u eerst het volume selecteren. Hierna kunt u opgeven hoe ver u dit wilt uitbreiden. Ga als volgt te werk om een volume uit te breiden:
 1. Typ diskpart.exe bij een opdrachtprompt.
 2. Typ list volume om de bestaande volumes op de computer weer te geven.
 3. Typ Select volume volumenummer, waarbij volumenummer het nummer is van het volume dat u wilt uitbreiden.
 4. Typ extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Hieronder worden de parameters beschreven:
  size=n
  De ruimte, in megabytes (MB), die moet worden toegevoegd aan de huidige partitie. Als u geen grootte opgeeft, wordt de schijf uitgebreid tot deze alle aaneengesloten niet-toegewezen ruimte gebruikt.

  disk=n
  De dynamische schijf waarop u het volume wilt uitbreiden. Ruimte die gelijk is aan size=n wordt toegewezen op de schijf. Als er geen schijf wordt opgegeven, wordt het volume uitgebreid op de huidige schijf.

  noerr
  Alleen voor het uitvoeren van scripts. Als een foutbericht wordt geretourneerd, geeft deze parameter aan dat Diskpart verdergaat met het verwerken van opdrachten alsof de fout niet is opgetreden. Zonder de parameter noerr zorgt een fout dat Diskpart wordt afgesloten met een foutbericht.
 5. Typ exit om Diskpart.exe te sluiten.
Als de opdracht extend is voltooid, ontvangt u een bericht dat het volume is uitgebreid. De nieuwe ruimte wordt toegevoegd aan het bestaande station terwijl de gegevens bewaard blijven.

Opmerking In Windows XP en Windows 2000 kunt u Diskpart.exe niet gebruiken om een eenvoudig volume uit te breiden dat oorspronkelijk op een standaardschijf is gemaakt. U kunt alleen eenvoudige volumes uitbreiden die zijn gemaakt nadat de schijf is bijgewerkt tot een dynamische-schijfconfiguratie. Als u probeert een eenvoudig volume op een dynamische schijf uit te breiden dat oorspronkelijk op een standaardschijf is gemaakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven. Deze beperking is verwijderd in Windows Server 2003.
DiskPart kan het volume niet uitbreiden.
Controleer of het volume kan worden uitgebreid
Opmerking Diskpart.exe maakt in Windows Server 2003 en Windows XP deel uit van het basisbesturingssysteem.

U kunt het opdrachtregelprogramma Diskpart.exe voor Windows 2000 downloaden vanaf de volgende Microsoft-website: Opmerking De koppeling voor het downloaden van Diskpart.exe geldt alleen voor Windows 2000. Gebruik voor Windows Server 2003 en Windows XP het programma Diskpart.exe dat in deze besturingssystemen is ingebouwd.


Opmerking We raden u aan voordat u dynamische schijven gaat converteren contact op te nemen met de leverancier van uw systeem voor een bijgewerkt BIOS en bijgewerkte firmware en stuurprogramma's.

Het uitbreiden van de opstartpartitie in Windows Server 2008

Ga als volgt te werk als u de opstartpartitie wilt uitbreiden in Windows Server 2008:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Serverbeheer.
 2. Vouw in het navigatievenster de sectie Opslag uit en klik vervolgens op Schijfbeheer.
 3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volume uitbreiden.
 4. Volg de instructies in de Wizard Volume uitbreiden op om de opstartpartitie uit te breiden.
Opmerking U kunt de opstartpartitie alleen uitbreiden naar aaneengesloten niet-toegewezen schijfruimte.
Eigenschappen

Artikel-id: 325590 - Laatst bijgewerkt: 6 mrt. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Feedback