Fouten die worden gecorrigeerd met Service Pack 1 voor Internet Explorer 6

Samenvatting

Dit artikel bevat een overzicht van de artikelnummers voor fouten die worden verholpen met Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).

Als u meer informatie wilt over het downloaden van het meest recente service pack voor Internet Explorer 6, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

328548 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 6 ophalen

Meer informatie

194242FIX: window.open veroorzaakt vertraging in NewWindow-gebeurtenis
218933Aangepaste tekenreeks van de gebruikersagent niet verzonden door wizard IEAK voor automatische versiesynchronisatie
271562HTML-berichten met figuren worden niet goed afgedrukt nadat u Internet Explorer 5.5 of 6.0 hebt geïnstalleerd
281679Het is niet mogelijk om een nieuw Internet Explorer-venster te openen of er gebeurt niets na het klikken op een koppeling
286043MS01-051: Beschikbare patch voor beveiligingsprobleem in de logboekvermelding bij Telnet
294291Beperking 'Openen in nieuw venster' werkt niet in geschiedenisdeelvenster als kioskmodus geactiveerd is
300829Kan inhoud niet bewerken in frames or iframes met DHTML
303750Ongeldige bestandsnaam in het dialoogvenster Bestand openen of Bestand opslaan
307978FIX: MFC-besturingselementen in overlappende IFRAMEs ontvangen onnodige WM_PAINT-berichten
308005Zoekopdracht (op deze pagina) werkt niet met de ISO 8859-tekenset
308414MS01-051: Beschikbare patch voor beveiligingsprobleem bij de codering van HTTP-verzoeken
309170Geheugenlek bij dynamisch verwijderen van werkingen
309178De procedure Automatisch kiezen stopt als u Internet Explorer afsluit
309456Er treedt een toegangsfout op op een HTML-pagina met een tabel wanneer u in een klein venster schuift
310388Gegevens voor een POST-verzoek worden niet volledig gedownload in een aangepaste MIME-viewer
310676Internet Explorer stelt geen cookie in voor domeinen van twee letters
311730Gegevens worden niet correct gepubliceerd als u XMLHTTP gebruikt om meerdere asynchrone POSTs te verzenden
312124Problemen met het WebBrowser-besturingselement in Internet Explorer 6 tijdens navigatie
312176Veel NTLM-verificatieverkeer tussen Internet Explorer en de proxyserver
312223Internet Explorer 6 DHTML-klassecode veroorzaakt mogelijk een toegangsfout in mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat
312461MS01-055: Cookiegegevens in Internet Explorer kunnen worden bekendgemaakt of gewijzigd via uitvoering script
312496Internet Explorer verliest mogelijk de eerste 2048 bytes aan gegevens die worden teruggezonden vanaf een webserver die HTTP-compressie gebruikt
312536Bestanden die geen URL-bestanden zijn, worden verwijderd uit de map Favorieten
312542Voor HTML-formulieren die worden verzonden door Outlook, worden geen resultaten weergegeven
312590Outlook Express: Toegangsfout in Outlook Express als u op Annuleren klikt wanneer u een berichtenarchief kiest
313463Toegangsfout wanneer u ingesloten HTML-berichten bekijkt in het voorbeeldvenster van Outlook
313675MS01-058: Patch voor beveiligingsprobleem met betrekking tot bestanden voor Internet Explorer 5.5 en Internet Explorer 6
314209U kunt geen toegang krijgen tot het locatieobject van het bovenliggende item vanuit een onderliggend venster
314312Tekstinvoer verloopt traag als u de Japanse Input Method Editor gebruikt
315466Toegangsfout in Wininet.dll wanneer een programma InternetSetOption aanroept
315699Internet Explorer geeft het euroteken foutief weer als &#8364 in plaats van 0x80
315712Foutbericht over toegangsfout wanneer u navigeert door HTA- of XML-documenten
315713Cookies gaan verloren wanneer u ULR-methode FILE:// gebruikt in Window.Open
316059MS02-005: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (11 februari 2002)
316116U kunt geen groepsbeleid voor Internet Explorer 6 beheren op een Windows 2000-computer
316593De gebeurtenis DocumentComplete wordt niet geactiveerd wanneer u een nieuw browservenster opent
317244MS02-008: Besturingselement XMLHTTP in MSXML 4.0 kan toegang tot lokale bestanden verschaffen
317726MS02-005: Patch beschikbaar voor het beveiligingsprobleem met GetObject()-scriptfunctie
317727MS02-005: Patch beschikbaar voor het beveiligingsprobleem waarbij een toepassing wordt opgeroepen via het veld Content-Type
317729MS02-005: Patch beschikbaar voor een nieuwe variant van het beveiligingsprobleem met Frame Domain Verification
317731MS02-005: Patch beschikbaar voor beveiligingsprobleem met bufferoverloop in HTML-instructie
317742MS02-005: Patch beschikbaar voor het beveiligingsprobleem met scriptuitvoering
317745MS02-005: Patch beschikbaar voor het beveiligingsprobleem met adresvervalsing in het dialoogvenster Bestand downloaden
318089MS02-009: Door incorrecte afhandeling van VBScript in Internet Explorer kunnen lokale bestanden worden gelezen op webpagina's
318203MS02-008: Besturingselement XMLHTTP in MSXML 3.0 kan toegang tot lokale bestanden verschaffen
318382De methode document.open met vervanging werkt niet in frameset
318426FIX: Beveiligingspatch (Q316059) laat Internet Explorer vastlopen wanneer u execScript aanroept
318666Internet Explorer-onderhoudsbeleid veroorzaakt een toegangsfout in Winlogon
319032Foutbericht als u klikt op 'Doel opslaan als' voor een koppeling
319182MS02-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer van 28 maart 2002
319235MS02-015: Update beschikbaar voor beveiligingsprobleem bij het uitvoeren van lokale bestanden in Internet Explorer
319236MS02-015: Update beschikbaar voor beveiligingsprobleem bij het uitvoeren van scripts in Internet Explorer
319303Update voor Internet Explorer-navigatiegeluid
319554In Help en ondersteuning wordt geen informatie weergegeven over externe computers
319792Terugbladeren na een POST-bewerking heeft een her-POST tot gevolg in Internet Explorer 6
320882In Internet Explorer wordt maar een deel van een EMF-afbeelding weergegeven
321156FtpPutFile meldt dat de bewerking is geslaagd, hoewel deze is mislukt in Internet Explorer
321232MS02-023: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (mei 2002)
321268Internet Explorer berekent het formaat van het webpaginavenster incorrect
321276Server.CreateObject() voor een WSC-onderdeel in ASP-pagina's werkt niet in Windows XP
321530Outlook Express wordt onverwacht afgesloten wanneer u een bericht ontvangt met een speciale MIME-koptekst
321532FIX: Gecombineerde beveiligingswaarschuwing wanneer de POST-methode wordt gebruikt om een PDF-bestand stroomsgewijs te verzenden via HTTPS
321598De instellingen voor beveiligingszones worden niet toegepast in Internet Explorer 6
321722Inhoud met 'Content-Encoding: gzip' wordt altijd opgeslagen in het cachegeheugen, hoewel u 'Cache-Control: no-cache' gebruikt
322822NTLM-verificatie werkt niet als Internet Explorer is geconfigureerd voor het gebruik van HTTP 1.1 via proxyverbindingen
322918Kan een PDF-bestand niet openen met het File://-protocol als het adres het teken # bevat
322921MS02-023: Patch beschikbaar voor beveiligingsprobleem met cross-site scripting in lokale HTML-bron
322923MS02-023: Patch beschikbaar voor beveiligingsprobleem met vervalsen van zone via onjuist ingedeelde webpagina
322924MS02-023: Patch beschikbaar voor beveiligingsprobleem met betrekking tot vrijgeven van lokale informatie via HTML-element
322926MS02-023: Patch beschikbaar voor beveiligingsprobleem met script in cookies dat andere cookies leest
322927MS02-023: Patch beschikbaar voor varianten van beveiligingsprobleem met Content-Disposition
322928MS02-023: Patch beschikbaar voor uitschakelen van frames in de zone Websites met beperkte toegang
323308Het downloaden van bestanden met Internet Explorer via SSL werkt niet met de cache-control-kopteksten
323395Internet Explorer NoHelpMenu- en NoViewSource-beleid werkt niet met Internet Explorer 6
323686100 procent CPU-gebruik wanneer u DHTML gebruikt om cellen toe te voegen aan een tabel
323759MS02-047: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2002)
324029U ontvangt meerdere beveiligingswaarschuwingen over omleiding naar een onbeveiligde site
324404Snelmenu's blijven zichtbaar in Internet Explorer Help nadat u deze hebt uitgeschakeld
325662NTLM-verificatie via een SSL-verbinding werkt niet in Internet Explorer 6
326853Niet-URL-bestanden worden verwijderd uit de map Favorieten
327258FIX: Hebreeuwse tekst in een bevestigingsvenster of een berichtvenster wordt onjuist weergegeven in Internet Explorer 6
327315Retourwaarde van ShowModalDialog wordt altijd ingesteld op ONBEPAALD voor het About:-protocol in Internet Explorer 6.0
327496Windows XP RSoP geeft onjuist brongroepsbeleidsobject weer voor Internet Explorer-beleidsinstellingen
327543Internet Explorer wordt afgesloten wanneer u AccEvent32.exe uitvoert
327708Het opgeven van het aantal exemplaren in een printersjabloon werkt niet
327716Cacheproblemen met gecomprimeerde pagina's in een frameset
327980De wizard Nieuwe verbinding maakt geen instelling 'Altijd mijn standaardverbinding kiezen'
328676MS02-058: Outlook Express: An Unchecked Buffer in Outlook Express S/MIME Parsing May Permit System Compromise
329130Foutbericht dat broncode niet beschikbaar is wanneer u fouten opspoort in een INC-bestand met Visual InterDev 6.0
329160De functie Internet-restricties geeft waarschuwing weer voor script-URL
330338Extra prompts voor een clientcertificaat met Internet Explorer 6 Service Pack 1
Eigenschappen

Artikel-id: 326489 - Laatst bijgewerkt: 12 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback