Vereisten voor vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoeveel vaste-schijfruimte vereist is voor het installeren van Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) op computers met Windows XP Home Edition, Windows XP Professional of Windows XP 64-Bit Edition. De ruimte die in de volgende tabel wordt beschreven, is vereist voor bestanden die alleen tijdens de installatie worden gebruikt. Deze vereiste is tijdelijk en hoort niet bij de totale ruimtevereisten. De ruimte die is vereist voor de bestanden die SP1 verwijderen, wordt gebruikt voor het opslaan van de bestanden en instellingen die tijdens het installeren van het Service Pack worden gewijzigd. U kunt tijdens de installatie automatisch een back-up maken van deze systeembestanden. Deze bestanden zijn vereist als u het service pack later weer wilt verwijderen.

Meer informatie

In de volgende tabel worden vereisten voor de vaste-schijfruimte voor het installeren van Microsoft Windows XP SP1 weergegeven.

Vereiste schuifruimte voor
Vereiste schijfruimte voor het installeren het installeren van SP1 vanaf de
van SP1 vanuit een gedeelde distributie- cd-rom met het Service Pack of de
map op een netwerk website van Windows XP SP1
------------------------------------------------------------------------------
Alleen voor het 145 megabytes (MB) 145 MB (alleen voor het
Service Pack voor het Service Pack Service Pack) + 283 MB (voor de Service
Pack-bestanden in de map
%Windir%\
Servicepackfiles)

Subtotaal 145 MB 428 MB

Werkruimte 56 MB 56 MB

Bestanden waarmee 233 MB 233 MB
SP1 wordt verwijderd

Totaal 378 MB 661 MB
434 MB piek tijdens 717 MB piek tijdens
installatie installatie

Bovendien moet er op de eerste primaire systeempartitie 30 MB vrije schijfruimte zijn voor de installatie. De eerste primaire systeempartitie is het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten. De eerste primaire systeempartitie bevat bijvoorbeeld de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Windows XP SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Eigenschappen

Artikel-id: 326583 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback