De poort voor luisteren wijzigen van de Windows Terminal Server-webclient

Samenvatting

Windows Terminal Server gebruikt standaard TCP-poort 3389 voor clientverbindingen. U kunt als een beveiligingsoptie deze poort wijzigen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de standaardpoort voor luisteren van de Terminal Server-webclient wijzigt.

Meer informatie

Ga als volgt te werk als u de poort voor luisteren van Terminal Server wilt wijzigen in Windows XP Service Pack (SP) 1 (of hoger) en Windows Server 2003-clients:
  1. Zoek het bestand Default.htm in de map %systeemhoofdmap%\Web\TsWeb.
  2. Open het bestand Default.htm in Kladblok of een andere teksteditor.
  3. Zoek de vermeldingen die beginnen met 'MsRdpClient.AdvancedSettings2'.
  4. Voeg de volgende regel toe na deze vermeldingen
    MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
    waarbij xxxx de nieuwe poort is.
U kunt controleren of u verbinding kunt maken met de nieuwe instelling door het poortnummer toe te voegen aan dat van de gepubliceerde URL (doe dit als volgt, www.xxx.xxx.xxx:poortnummer).

Opmerking: voordat SP1 werd geïnstalleerd, gebruikte de Windows XP-client het bestand Connect.asp en niet Default.htm voor deze instellingen. U kunt het bestand wijzigen naar Connect.asp in stap 4, maar Microsoft raadt u aan de Terminal Services-webclient bij te werken zoals wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
327521 MS02-046: bufferoverloop in het ActiveX-besturingselement TSAC kan de uitvoering van code mogelijk maken
Voor meer informatie over het wijzigen van de standaardpoort voor luisteren van Terminal Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
187623 De luisterpoort van Terminal Server wijzigen
Eigenschappen

Artikel-id: 326945 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback