Chkdsk vindt onjuiste beveiligings-id's nadat u een grote hoeveelheid gegevens hebt hersteld of gekopieerd

Symptomen

Nadat u een grote hoeveelheid gegevens en de bijbehorende beveiligingsgegevens van het NTFS-bestandssysteem hebt hersteld of gekopieerd, rapporteert Chkdsk.exe fouten over de partitie. Dit probleem treedt ook op als u de gegevens kopieert of herstelt naar een partitie waarvan u weet dat deze geen fouten bevat. Chkdsk rapporteert mogelijk fouten die vergelijkbaar zijn met de volgende fout:
CHKDSK is bezig met het controleren van security descriptors (stap 3 van 3)...
Bezig met repareren van het bestandsrecordsegment voor beveiliging.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 8447 uit index $SII van bestand 9.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 31126 uit index $SII van bestand 9.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 50636 uit index $SII van bestand 9.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 31126 uit index $SDH van bestand 9.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 50636 uit index $SDH van bestand 9.
Bezig met verwijderen van vermelding met ID 8447 uit index $SDH van bestand 9.
Bezig met vervangen van ongeldige beveiligings-ID met standaard beveiligings-ID voor bestand 1461234.
De controle van security descriptors is voltooid.
Er zijn problemen met het bestandssysteem vastgesteld.
Het aantal gerapporteerde fouten en de beveiligings-id's kunnen afwijken. De id's van de indexvermeldingen en de bestandsnummers kunnen ook afwijken.

Als u vervolgens de opdracht chkdsk /f uitvoert op de partitie en een controle uitvoert op de toegepaste machtigingen, hebben enkele bestanden en mappen geen door de gebruikers gedefinieerde machtigingen meer. Deze machtigingen zijn vervangen door de standaardmachtigingen die alleen toegang bieden voor Lokaal systeem en Administrators.

Dit probleem treedt op ongeacht het programma dat u gebruikt om de gegevens te kopiëren of te herstellen. Het is bekend dat het probleem optreedt na het herstellen van gegevens met bijbehorende beveiligingsgegevens bij gebruik van het programma Ntbackup.exe en na het kopiëren van gegevens met bijbehorende beveiligingsgegevens bij gebruik van Xcopy.exe met de schakelopties /o en /x.

Oorzaak

Het ontwerp van het NTFS-bestandssysteem vereist dat security descriptors in blokken worden geschreven en dat ten minste 20 bytes beschikbare ruimte overblijft aan het eind van een blok met een security descriptor. Dit geeft ruimte voor een header voor de security descriptor. In bepaalde gevallen kan een verkeerde berekening van de NTFS-code er echter voor zorgen dat security descriptors aan het einde van een blok worden geschreven, zodat er minder dan 20 bytes beschikbare ruimte overblijft.

Chkdsk.exe verwijdert deze security descriptors en vervangt ze door standaard security descriptors om ervoor te zorgen dat er ten minste 20 bytes beschikbare ruimte overblijft aan het eind van het blok. Hierdoor gaan beveiligingsgegevens die door de gebruiker zijn gedefinieerd, voor bepaalde bestanden en mappen verloren.

Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Windows 2000 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
-----------------------------------------------------
03-okt- 2002 14:45 5.0.2195.6078 513.616 Ntfs.sys
Als u dit probleem wilt oplossen, moet u in het bezit komen van de hotfix die in dit artikel wordt beschreven, vervolgens moet u deze installeren en daarna moet u de computer opnieuw opstarten. De versie van Ntfs.sys die deel uitmaakt van deze correctie is verbeterd zodat security descriptors op de juiste manier worden geschreven, waarbij de benodigde beschikbare ruimte vrij wordt gelaten aan het einde van blokken met security descriptors.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' in dit artikel. In Windows 2000 Service Pack 4 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 327009 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2008 - Revisie: 1

Feedback