'Stop 0x0000006b' of Setup reageert niet meer wanneer 'Windows wordt gestart' wordt weergegeven wanneer u een Windows XP SP1-clientinstallatiekopie installeert vanaf een RIS-server onder Windows 2000

Symptomen

Als u een kopie van een Microsoft Windows Server 2003-installatie of van een Microsoft Windows XP-client installeert met slipstream-Windows XP Service Pack 1 (SP1) of Windows XP Service Pack 2 (SP2) vanaf een RIS-server (Remote Installation Services), reageert Setup niet meer bij het bericht 'Setup is Starting Windows'. Of het volgende stopfoutbericht wordt weergegeven op een blauw scherm:
STOP: 0x0000006b (0xC000020A, 0x00000002, 0x0000000, 0x00000000) PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Opmerking De vier parameters tussen de haakjes kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie van de computer.


Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
  • U gebruikt een RIS-server met Windows Server 2003.
  • Op de domeincontroller waarmee de RIS-server verbonden is, wordt een versie van Microsoft Windows 2000 Server uitgevoerd.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat de Windows 2000-domeincontroller de SMB-ondertekening (Server Message Block) niet ondersteunt die wordt gebruikt door de RIS-server met Windows Server 2003. Daarom krijgt u een foutbericht wanneer de RIS-server verbinding probeert te maken met de Windows 2000-domeincontroller om de verificatie voor de RIS-client uit te voeren.

Opmerking Windows Server 2003, Windows XP SP1 en Windows XP SP2 gebruiken NTLM versie 2 (NTLMv2) tijdens de aanmeldingsfase van de client op de RIS-installatie.

Oplossing

Informatie over het service pack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.


Vereisten

U moet Windows 2000 Service Pack 2 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
----------------------------------------------------------
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 123.664 Adsldp.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 131.344 Adsldpc.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 62.736 Adsmsext.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5992 358,160 Advapi32.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5265 42.256 Basesrv.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5855 49.424 Browser.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.6012 135,952 Dnsapi.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.6012 96,016 Dnsrslvr.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5722 45.328 Eventlog.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5907 222.992 Gdi32.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5859 145.680 Kdcsvc.dll
04-jun-2002 14:31 5.0.2195.5859 199.952 Kerberos.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.6011 708,880 Kernel32.dll
21-aug-2002 09:27 5.00.2195.4914 71.248 Ksecdd.sys
22-jul-2002 16:54 5.0.2195.5960 507,152 Lsasrv.dll
22-jul-2002 16:54 5.0.2195.5960 33,552 Lsass.exe
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.4733 332.560 Msgina.dll
12-aug-2002 17:54 5.0.2195.6006 108,816 Msv1_0.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5979 307,472 Netapi32.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5966 360,720 Netlogon.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5979 916,752 Ntdsa.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.6025 389.392 Samsrv.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5951 129.296 Scecli.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5951 302.864 Scesrv.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.6000 379.664 User32.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5968 369.936 Userenv.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5859 48.912 W32time.dll
04-jun-2002 14:32 5.0.2195.5859 57.104 W32tm.exe
24-aug-2002 11:50 5.0.2195.6028 1.642.416 Win32k.sys
15-aug-2002 08:30 5.0.2195.6013 179.472 Winlogon.exe
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5935 243.472 Winsrv.dll
26-aug-2002 17:52 5.0.2195.5944 125.712 Wldap32.dll
Opmerking Pas deze hotfix toe op domeincontrollers met Windows 2000, niet op de RIS-servers. U moet de hotfix toepassen op alle domeincontrollers met Windows 2000 in het domein, zodat het foutbericht niet opnieuw wordt weergegeven.


Belangrijk Als de computer zich bevindt in een onderliggend domein waarvan het bovenliggende domein niet is bijgewerkt, werkt de correctie die is beschreven in dit artikel niet in het onderliggende domein.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Het probleem doet zich niet voor als u RIS-clients met Windows Server 2003, Windows XP SP1 of Windows XP SP2 wilt installeren onder de volgende omstandigheden:
  • U gebruikt een RIS-server met Windows Server 2003.
  • Op de domeincontroller waarmee de RIS-server is verbonden, wordt een versie van Windows Server 2003 uitgevoerd.
Ook na installatie van de hotfix werken de volgende onderdelen niet correct met uitsluitend NTLMv2-verificatie.

Opmerking Verificatie met alleen NTLMv2 wordt ingeschakeld als u de waarde LMCompatibilityLevel op 5 zet.
  • RIS-servers met Windows 2000.
  • RIS-clients met Windows XP originele release, RIS-clients met Windows 2000 of RIS-clients met Microsoft Windows NT.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:

285901 Remote Access-, VPN- en RIS-clients kunnen geen verbinding krijgen met een server die alleen is geconfigureerd voor NTLM 2-verificatie (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 327536 - Laatst bijgewerkt: 2 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback