Bestanden worden als alleen-lezen geopend, er verschijnt een foutbericht voor het delen van bestanden of het bericht 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven bij het openen of opslaan van bestanden in een netwerkmap

Symptomen

Als u in Windows Verkenner een netwerkmap opent en een bestand probeert te openen vanuit die map of een bestand probeert op te slaan in die map, verschijnt er een foutbericht voor het delen van bestanden, wordt het bericht 'Toegang geweigerd' weergegeven of wordt het document als Alleen-lezen geopend. Doorgaans treedt dit probleem alleen op als u in een netwerkmap een Microsoft Word- of Microsoft Excel-bestand probeert te openen door erop te dubbelklikken. Het document wordt geopend als Alleen-lezen.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de Microsoft Windows XP Shell Column Handler de inhoud van het bestand in de netwerkmap probeert te lezen om extra gegevens te verkrijgen, zoals de auteur of het onderwerp, terwijl op hetzelfde moment de bijbehorende toepassing het bestand probeert te openen of op te slaan.

Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
-------------------------------------------------------------------------
15-jan-2003 13:00 6.0.2800.1157 8.240.128 Shell32.dll

Opmerking dit is een oplossing voor de client die moet worden geïnstalleerd op de computer die de externe share opent.

Workaround

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
  1. Open de netwerkmap met het bestand dat u wilt openen of opslaan in Windows Verkenner.
  2. Klik in het menu Extra op Mapopties.
  3. Klik op Klassieke Windows-mappen gebruiken en op OK.
U kunt de naam van de volgende registersleutel voor testdoeleinden wijzigen. Hierdoor wordt voorkomen dat het bestand door de shell wordt geopend en de optionele kolomgegevens worden opgehaald. Wijzig de volgende sleutel:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
Gebruik in plaats daarvan de volgende sleutel:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}-disable

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Nadat de hotfix is geïnstalleerd zal de Windows XP shell niet meer het gehele bestand proberen te lezen om bestandskenmerken op te halen als het bestand in een UNC-share is. Het hele bestand kan echter nog wel worden gelezen als de gegevens zich op een toegewezen station bevinden. De pop-upbeschrijvingen voor map- en bureaubladitems geven alleen het type, formaat en de datum van de laatste wijziging weer voor bestanden die zich op het netwerk bevinden.

Voer de onderstaande procedure uit om de extra kolomgegevens weer te geven.
  1. Open het menu Beeld en klik op Details.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en schakel de selectievakjes in van de extra kenmerken die u wilt weergeven.
Als er extra kolommen worden weergegeven, kan het probleem optreden dat in dit artikel wordt beschreven. De toepassing probeert het bestand exclusief te openen op hetzelfde moment dat Windows Verkenner de kolomgegevens verzamelt. U voorkomt dit probleem door geen extra kolomgegevens weer te geven.

Deze hotfix lost ook adresproblemen met langzame netwerkprestaties op een WAN-netwerk (Wide Area Network) of verzadigd netwerk op. Aangezien Verkenner het bestand niet langer op afstand opent, wordt het netwerkverkeer aanzienlijk verminderd.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van dit probleem met toegewezen stations, klikt u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
816627 Afdrukken naar TCP/IP-poort is traag in Windows 2000 (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 328170 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback