De functie Programmatoegang en -instellingen uit Windows XP Service Pack 1 gebruiken

Zie 327931 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
In dit artikel wordt het gebruik beschreven van de functie Programmatoegang en -instellingen die deel uitmaakt van Windows XP Service Pack 1 (SP1) om de volgende taken uit te voeren:
 • Kies de standaardprogramma's voor het uitvoeren van activiteiten als internetten, het verzenden van e-mail en het afspelen van media.

 • Schakel de toegang tot Microsoft Windows-programma's uit.

 • Beheer de twee methoden die de functie Programmatoegang en -instellingen regelen. Bij de ene methode wordt het pictogram verwijderd uit het menu Start en bij de andere methode wordt de sectie Programmatoegang en -instellingen verborgen in het onderdeel Software van het Configuratiescherm.

 • Bekende problemen met de functie Programmatoegang en -instellingen oplossen.

In deze taak

Inleiding

In dit artikel wordt het gebruik beschreven van de functie Programmatoegang en -instellingen die deel uitmaakt van Windows XP Service Pack 1 (SP1). Deze informatie is bestemd voor ervaren gebruikers en IT-professionals. Als u meer informatie wilt, zoals basisinformatie over de functie Programmatoegang en -instellingen in Windows XP SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

332003 Standaardprogramma's wijzigen en toegang tot Microsoft Windows- en niet-Microsoft-programma's inschakelen of verwijderen
Opmerking U moet programma's registreren als u wilt dat ze worden weergegeven in Programmatoegang en -instellingen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over de manier waarop softwareleveranciers hun programma's kunnen registreren:

Standaardprogramma's opgeven

Het pictogram Programmatoegang en -instellingen bevindt zich in het menu Start en in het hulpprogramma Software van het Configuratiescherm. Als u computerbeheerder bent, kunt u de functie Programmatoegang en -instellingen gebruiken om het standaardprogramma op te geven voor bepaalde activiteiten, zoals internetten, e-mailberichten verzenden of het afspelen van media. Daarnaast kunt u instellen hoe de pictogrammen, snelkoppelingen en menuopties van het programma worden weergegeven.

Als u meer informatie wilt over het opgeven van standaardprogramma's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

332003 Standaardprogramma's wijzigen en toegang tot Microsoft Windows- en niet-Microsoft-programma's inschakelen of verwijderen
Opmerking Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player en Microsoft Virtual Machine (VM) zijn niet opgenomen in de Windows XP 64-bits editie. Deze programma's worden niet weergegeven in de functie Programmatoegang en -instellingen van de Windows XP 64-bits editie.

De toegang tot Microsoft Windows-programma's uitschakelen

Als u computerbeheerder of lid van de groep Administrators bent, kunt u de toegang tot programma's zoals Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player of Windows Messenger uitschakelen via het Configuratiescherm (op de eerder beschreven manier), via een installatie zonder toezicht of, nadat Setup is uitgevoerd, via het hulpprogramma Sysprep of Factory.


Als u deze methoden gebruikt om de toegang tot programma's uit te schakelen, worden de standaardsnelkoppelingen naar deze programma's en de bijbehorende pictogrammen verwijderd uit het menu Start, maar ook van het bureaublad en andere locaties. Met deze methoden verwijdert u geen uitvoerbare bestanden (EXE- of DLL-bestanden) voor deze programma's en schakelt u geen bestands- en protocolkoppelingen uit die het programma mogelijk zelf heeft geregistreerd. Als u de juiste bestandstypen en protocollen wilt koppelen aan een ander programma, moet u dit programma als standaardprogramma configureren. Als het programma niet is geregistreerd in Programmatoegang en -instellingen, neemt u contact op met de leverancier om te vragen hoe u van dit programma het standaardprogramma maakt en hoe u bestandstypen en protocollen aan dit programma koppelt.

Een installatie zonder toezicht uitvoeren

Als beheerder kunt u de toegang tot Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player of Windows Messenger uitschakelen als onderdeel van een installatie zonder toezicht, of door na de installatie het hulpprogramma Sysprep of Factory te gebruiken. Bij deze methoden wordt ervan uitgegaan dat u de geïntegreerde installatiemethode gebruikt. Met deze methode kunt u Windows XP en het service pack tegelijkertijd installeren.


Als u de toegang tot Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player of Windows Messenger wilt uitschakelen tijdens een installatie zonder toezicht of tijdens het gebruik van Sysprep, voegt u aan het bestand Unattend.txt de sectie [Components] toe met de volgende opties:

[Onderdelen]
IEAccess = Uit
OEAccess = Uit
WMPOCM = Uit
WMAccess = Uit
Download het bestand Deploy.cab voor meer informatie over deze methode. Dit is een gecomprimeerd bestand dat een verzameling hulpprogramma's bevat. U vindt het bestand Deploy.cab in de map Support\Tools op de cd van Windows XP SP1. Raadpleeg het Help-bestand (Deploy.chm) 'Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide' in Deploy.cab voor informatie over de implementatiehulpmiddelen. Dit Help-bestand omvat een lijst met hulpprogramma's, instructies voor het gebruik en aanvullende informatie over het vooraf installeren, aanpassen en implementeren van het service pack..

Na de installatie het hulpprogramma Sysprep of Factory gebruiken

Als u na de installatie van Windows de toegang tot Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player of Windows Messenger wilt uitschakelen, gebruikt u een van de in deze sectie beschreven methoden.


Toegang uitschakelen met Sysprep

U schakelt de toegang tot Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player en Windows Messenger als volgt uit met Sysprep:

 1. Voeg een sectie [Components] met de volgende opties toe aan het bestand Unattend.txt:
  [Components]
  IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Voeg de volgende opdrachtregel toe aan de sectie [GuiRunOnce] van Sysprep.inf voordat u Sysprep uitvoert:
  [GuiRunOnce]

  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Toegang uitschakelen via het bestand Winbom.ini en het hulpprogramma Factory
 1. Maak een bestand Winbom.ini dat de opdrachten bevat die eerder werden beschreven in de sectie [Components].
 2. Voeg de volgende opdrachtregel toe aan de sectie [GuiRunOnce] van Sysprep.inf voordat u sysprep -factory uitvoert:
  [GuiRunOnce]
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Download het bestand Deploy.cab voor meer informatie over deze methode. Dit is een gecomprimeerd bestand dat een hele reeks hulpprogramma's bevat. U vindt het bestand Deploy.cab in de map Support\Tools op de cd van Windows XP SP1. Raadpleeg het Help-bestand (Deploy.chm) 'Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide' in Deploy.cab voor informatie over de implementatiehulpmiddelen. Dit Help-bestand omvat een lijst met hulpprogramma's, instructies voor het gebruik en aanvullende informatie over het vooraf installeren, aanpassen en implementeren van het service pack..

Beheerbeleid voor Programmatoegang en -instellingen

De functie Programmatoegang en -instellingen kan via twee methoden worden beheerd. Bij de ene methode wordt het pictogram verwijderd uit het menu Start en bij de andere methode wordt de sectie Programmatoegang en -instellingen verborgen in het onderdeel Software van het Configuratiescherm.

Het pictogram van Programmatoegang en -instellingen verwijderen uit het menu Start

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Verwijder het pictogram Programmatoegang en -instellingen op een van de volgende manieren uit het menu Start:

 • Als u de functie wilt verbergen voor alle gebruikers, voegt u een DWORD NoSMConfigurePrograms met de waarde 1 toe aan de volgende registerinstelling:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Als u de functie alleen wilt verbergen voor de huidige gebruiker, voegt u het DWORD NoSMConfigurePrograms met de waarde 1 toe aan de volgende registerinstelling:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
U voegt deze registerwaarden als volgt toe:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  • Voor alle gebruikers:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Voor de huidige gebruiker:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Als de subsleutel Explorer nog niet bestaat:
  1. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  2. Typ Explorer voor de naam van de nieuwe subsleutel en klik op OK.
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ NoSMConfigurePrograms voor de naam van het DWORD en klik op OK.
 6. Klik met de rechtermuisknop op NoSMConfigurePrograms en klik op Wijzigen.
 7. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.
 9. Start de computer opnieuw op.

Programmatoegang en -instellingen verbergen in het onderdeel Software

Verberg de functie Programmatoegang en -instellingen op een van de volgende manieren in het onderdeel Software van het Configuratiescherm:

 • Als u de functie wilt verbergen voor alle gebruikers, voegt u een DWORD NoChooseProgramsPage met de waarde 1 toe aan de volgende registerinstelling:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Als u de functie alleen wilt verbergen voor de huidige gebruiker, voegt u een DWORD-waarde met de naam NoChooseProgramsPage met de waarde 1 toe aan de volgende registerinstelling:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
U voegt deze registerwaarden als volgt toe:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek naar en dubbelklik op de volgende sleutel in het register:
  • Voor alle gebruikers:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Voor de huidige gebruiker:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Als de subsleutel Uninstall nog niet bestaat:
  1. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  2. Typ Uninstall voor de naam van de nieuwe subsleutel en klik op OK.
 4. Klik op de subsleutel Uninstall, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ NoChooseProgramsPage voor de naam van het DWORD en klik op OK.
 6. Klik met de rechtermuisknop op NoChooseProgramsPage en klik op Wijzigen.
 7. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.

Probleemoplossing

In de volgende lijst worden bekende problemen beschreven die zich kunnen voordoen wanneer u de functie Programmatoegang en -instellingen van Windows XP SP1 gebruikt:

 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  U bent niet gemachtigd standaardprogramma's en toegang tot programma's in te stellen.
  De functie Programmatoegang en -instellingen is alleen beschikbaar voor computerbeheerders. Neem voor assistentie contact op met de computerbeheerder.
 • U kunt geen verschillende standaardinstellingen opgeven voor verschillende gebruikers.

  De instellingen van de functie Programmatoegang en -instellingen gelden voor alle gebruikers van de computer. Het is niet mogelijk om voor verschillende gebruikers verschillende standaardprogramma's op te geven of om de toegang tot programma's alleen voor bepaalde gebruikers uit te schakelen.
 • Windows Messenger wordt samen met Outlook Express gestart nadat u Windows Messenger ontoegankelijk hebt gemaakt.


  Nadat u de toegang tot Windows Messenger hebt uitgeschakeld, wordt Windows Messenger toch nog gestart wanneer u Outlook Express opent. Dit probleem kan zich voordoen wanneer u een van de volgende stappen hebt uitgevoerd:
  • U schakelt het selectievakje Dit programma toegankelijk maken uit in het onderdeel Programmatoegang en -instellingen.
  • U schakelt de toegang tot Windows Messenger uit met de functie Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen in het onderdeel Software.
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  327390 Windows Messenger wordt gestart wanneer u Outlook Express start nadat u toegang tot Windows Messenger hebt verwijderd

Referenties

Ga naar een van de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over de functie Programmatoegang en -instellingen in Windows XP SP1:

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van SP1 voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 328326 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback