De productcode wijzigen van de volumelicentie op een computer met Windows XP Service Pack 1 en hogere versies van Windows XP

Inleiding

Waarschuwing De stappen die in dit artikel worden beschreven, werken alleen bij media van volumelicenties. Als u dit probeert bij OEM-media of media die u in de winkel hebt aangeschaft, kunt u de productcode niet wijzigen. Wanneer u Windows XP of Windows Server 2003 installeert, moeten de media overeenkomen met de productsleutel. Dit betekent dat het kanaal (MSDN, detailhandel, OEM, volumelicentie, enzovoort), de SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, enzovoort) en de taal (Nederlands, Frans, enzovoort) tussen de productsleutel en de media moeten overeenkomen. Dit is noodzakelijk om de productsleutel met succes te kunnen invoeren. Als de installatiemedia niet met de productsleutel overeenkomen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De productsleutel is ongeledig.
Als u een 'uitgelekte' productcode gebruikt (een productcode waarvan bekend is dat deze algemeen beschikbaar is) om Windows XP te installeren op meerdere computers (een volumelicentie), kunt u Windows XP Service Pack 1 (SP1) en hogere versies van Windows XP mogelijk niet installeren en worden updates wellicht niet automatisch opgehaald van de Windows Update-website. U ontvangt mogelijk het volgende foutbericht wanneer u Windows XP SP1 en hogere versies van Windows XP installeert:
De productcode die voor de installatie van Windows is gebruikt, is ongeldig. Neem onmiddellijk contact op met uw systeembeheerder of leverancier en vraag naar een geldige productcode. Als u denkt dat u met een illegale kopie van Microsoft-software te maken hebt, kunt u ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan piracy@microsoft.com. Persoonlijke gegevens die u aan Microsoft doorgeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Dit artikel is bestemd voor ervaren computergebruikers. Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Meer informatie

Voorwaarden

U moet beschikken over een geldige productcode voordat u de informatie in dit artikel kunt gebruiken. Voor het verkrijgen van een geldige productcode klikt u op de volgende koppeling om contact op te nemen met het Microsoft Volume Licensing Service Center:

Stappen voor het wijzigen van de productcode van de volumelicentie

In dit artikel worden twee methoden beschreven voor het wijzigen van de Windows XP-productcode nadat u een volumelicentie-installatie hebt uitgevoerd om het probleem op te lossen. De ene methode maakt gebruik van de wizard Activering van Windows en de andere methode maakt gebruik van een WMI-script (Windows Management Instrumentation). De methode met de wizard Activering is het eenvoudigst. De scriptmethode kan echter handiger zijn als u de productcode voor meerdere computers moet wijzigen.

Methode 1: De wizard Activering gebruiken

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als u slechts enkele productcodes van volumelicenties wilt wijzigen, kunt u de wizard Activering gebruiken.

Opmerking Microsoft raadt u aan Systeemherstel uit te voeren om een nieuw herstelpunt te maken voordat u de volgende procedure uitvoert.
Windows deactiveren
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik in het navigatievenster op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Klik in het onderwerpdeelvenster met de rechtermuisknop op OOBETimer en kies Wijzigen.
 5. Wijzig ten minste één cijfer van deze waarde om Windows te deactiveren.
Windows heractiveren en nieuwe productcode toevoegen
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Klik op Ja, ik wil Windows telefonisch via een servicemedewerker activeren en klik op Volgende.
 4. Klik op Productcode wijzigen.
 5. Typ de nieuwe productcode in de vakken bij Nieuwe sleutel en klik op Bijwerken.

  Als u bent teruggekeerd naar het vorige venster, klikt u op Help mij herinneren en start u de computer opnieuw op.
 6. Herhaal stap 1 en 2 om te controleren of Windows geactiveerd is. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Windows is al geactiveerd. Klik op OK om dit venster te sluiten.
 7. Klik op OK.
 8. Installeer Windows XP Service Pack 1a of een hogere versie van Windows XP.
Als u Windows niet opnieuw kunt opstarten nadat u Windows XP SP1 of een hogere versie van Windows XP hebt geïnstalleerd, probeert u de volgende stappen:
 1. Start de computer opnieuw op en houd F8 ingedrukt totdat het Windows-menu Geavanceerde opties wordt weergegeven.
 2. Selecteer Laatst bekende juiste configuratie in het menu en druk op Enter. Met deze optie wordt Windows gestart met een eerdere, juiste configuratie.
 3. Herhaal stap 1 tot en met 8 onder 'Windows heractiveren en nieuwe productcode toevoegen'.
Als u SP1 of een hogere versie van Windows XP kunt installeren en Windows opnieuw kunt opstarten, hebt u het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, probeert u methode 2 of ziet u de sectie 'Volgende stappen' voor meer informatiebronnen over het oplossen van problemen.

Methode 2: Een script gebruiken

Als u de productcode voor meerdere computers moet wijzigen, raden we deze methode aan. U kunt een WMI-script maken waarmee de productcode van de volumelicentie wordt gewijzigd en dit script implementeren in een opstartscript.

In de voorbeeldscripts ChangeVLKey2600.vbs en ChangeVLKeySP1 die in deze sectie worden beschreven, wordt de nieuwe volumelicentiecode die u wilt invoeren, gebruikt als één argument. Deze heeft een alfanumerieke indeling met vijf delen.

U wordt aangeraden het script ChangeVLKey2600.vbs te gebruiken op Windows XP-computers zonder Windows XP SP1 en hogere versies van Windows XP en het script ChangeVLKeySP1.vbs te gebruiken op Windows XP-computers met Windows XP SP1 en hogere versies van Windows XP. Met deze scripts worden de volgende functies uitgevoerd:
 • De afbreekstreepjes (-) worden verwijderd uit de alfanumerieke productcode van vijf delen.
 • Er wordt een exemplaar van de klasse win32_WindowsProductActivation gemaakt.
 • De methode SetProductKey wordt aangeroepen met de nieuwe productcode voor de volumelicentie.
U kunt een batchbestand of een CMD-bestand maken dat gebruikmaakt van een van de volgende voorbeeldscripts in combinatie met de nieuwe productcode als argument. U kunt het bestand implementeren als onderdeel van een opstartscript of het bestand uitvoeren vanaf de opdrachtregel en zo de productcode van één computer wijzigen.
Voorbeelden
Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over het script voor de productcode:
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Dit script wijzigt de productcode op de computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Dit script wijzigt de productcode op de computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Volgende
In het volgende voorbeeld wordt weergegeven hoe u het script ChangeVLKeySP1.vbs gebruikt vanaf een opdrachtregel:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht in het vak Openen, waarbij AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 de nieuwe productcode is die u wilt gebruiken en klik op OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Als u meer informatie wilt over originele Microsoft-software, gaat u naar de volgende website van Microsoft: Als u SP1 of een latere versie van Windows XP kunt installeren en als u Windows opnieuw kunt starten, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, raadpleegt u de sectie 'Volgende stappen'.

VOLGENDE STAPPEN

Als deze methoden niet tot een oplossing hebben geleid, kunt u zelf verder zoeken naar een oplossing op de volgende Microsoft-websites:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: hierin kunt u zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services of feedback geven.
Als u na het gebruik van deze Microsoft-websites nog vragen hebt of als u geen oplossing kunt vinden op de website van Microsoft Support Services, klikt u op de volgende koppeling om contact op te nemen met Customer Support:

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over ongeldige productcodes:

326904 Foutbericht bij het installeren van Windows XP Service Pack 1 (S over ongeldige productcodes) of Service Pack 2 (S): 'De productcode die voor de installatie van Windows is gebruikt, is ongeldig.'

Eigenschappen

Artikel-id: 328874 - Laatst bijgewerkt: 7 jun. 2013 - Revisie: 1

Feedback