Problemen oplossen met ontbrekende pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen

Klik op 825826 voor een Microsoft Windows XP- en Microsoft Windows Server 2003-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel worden verschillende methoden beschreven waarmee u problemen kunt oplossen met ontbrekende pictogrammen van Netwerk- en inbelverbindingen. De volgende problemen kunnen optreden als u op Start klikt, Instellingen kiest en dubbelklikt op Netwerk- en inbelverbindingen of als u met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties klikt op het bureaublad en Eigenschappen kiest.
 • Het pictogram LAN-verbinding ontbreekt.
 • De pictogrammen voor de inbelverbindingen ontbreken.
 • Het pictogram voor de wizard Nieuwe verbinding maken ontbreekt.
 • Alleen het pictogram Nieuwe verbinding maken wordt weergeven, of een of meer inbelverbindingen worden weergegeven.
 • Als u op het menu Geavanceerd klikt en vervolgens Geavanceerde instellingen kiest, wordt alleen het item [RAS-verbindingen] weergegeven in het deelvenster Verbindingen.
 • Netwerk- en inbelverbindingen reageert niet (loopt vast) in de verkenner nadat u een netwerkverbinding hebt geselecteerd en op Eigenschappen klikt.
Ondanks deze problemen blijft het netwerk correct functioneren en wordt met de opdracht Ipconfig nog steeds alle gegevens van verbindingen en adapters weergegeven.

Meer informatie

U lost deze problemen als volgt op:
 1. Controleer als volgt de instelling van de netwerkadapter:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
  3. Vouw Netwerkadapters uit en controleer of de juiste netwerkkaart wordt weergegeven.
  4. Dubbelklik op de netwerkkaart en controleer of het bericht 'Dit apparaat werkt correct' wordt weergegeven in het vak Apparaatstatus op het tabblad Algemeen.
 2. Controleer als volgt of de services zijn gestart:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en klik op Beheren.
  2. Vouw Services en toepassingen uit en klik op Services.
  3. Controleer in het rechterdeelvenster of de volgende services zijn gestart:
   • Remote Procedure Call (RPC)
   • Netwerkverbindingen (deze service is afhankelijk van de RPC-service)
   • Plug and Play
   • COM+-gebeurtenissysteem (deze service is afhankelijk van de RPC-service)
   • RAS-verbindingsbeheer (deze service is afhankelijk van de Telephony-service)
   • Telephony (deze service is afhankelijk van de RPC- en PnP-service)
 3. Controleer als volgt de aanmeldingsinstelling:
  1. Dubbelklik op het pictogram van de service COM+-gebeurtenissysteem.
  2. Klik op de tab Aanmelden.
  3. Controleer of Lokale systeemaccount is geselecteerd bij Aanmelden als. Dit is de standaardinstelling.
 4. Controleer als volgt de instelling voor interactie met het bureaublad:
  1. Dubbelklik op de service Netwerkverbinding.
  2. Controleer bij Lokale systeemaccount of de service wordt uitgevoerd.
  3. Controleer of de optie Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd is ingeschakeld.
 5. Controleer als volgt de instelling van de netwerkservices:
  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
  2. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
  3. Controleer of Eenvoudige TCP/IP-services is ingeschakeld bij Netwerkservices.
 6. Controleer of de netwerk-DLL's in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base juist zijn geregistreerd:Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  269019 Pictogrammen van de map 'Netwerk- en inbelverbindingen' ontbreken
 7. Typ sfc /purgecache op de opdrachtregel en druk op ENTER. Windows Bestandscontrole wordt gestart. Controleer of alle beveiligde bestanden van Windows in de map System32 compleet zijn.
 8. Controleer of de registersleutels compleet en juist zijn:
  1. Start Register-editor.
  2. Klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
   Als de sleutel niet bestaat, dient u deze te maken.
  3. Controleer of de sleutel de volgende waarde heeft:
   {0000010C-0000-0000-C000-000000000046}
   Als dit niet het geval is, moet u de waarde aanpassen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

   269019 Pictogrammen van de map 'Netwerk- en inbelverbindingen' ontbreken
 9. Stel de instelling Standaardimitatieniveau opnieuw in met Dcomcnfg.exe:
  1. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ dcomcnfg en klik op OK.
  2. Klik op een andere instelling dan Anoniem in het vak Standaardimitatieniveau op het tabblad Standaardeigenschappen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

   273461 Pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen verdwijnen wanneer u met Dcomcnfg.exe het standaardimitatieniveau instelt op anoniem
 10. Als alleen de pictogrammen van de inbelverbindingen ontbreken, voegt u tijdelijk een pseudo-standaardmodem toe en controleert u of de pictogrammen van de verbindingen worden weergegeven.
 11. Maak de installatie van het meest recente Service Pack van het Windows-besturingssysteem ongedaan en installeer het opnieuw. Voor het meest recente Service Pack voor Microsoft Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  260910 Het meest recente service pack voor Windows 2000 ophalen
 12. Controleer of er geen niet-aanwezige netwerkadapters, fantoomadapters of verborgen adapters in uw computer zijn.Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  269155 Foutbericht als u probeert een IP-adres voor een netwerkadapter in te stellen
 13. Verwijder de netwerkadapter en installeer deze opnieuw.
  1. Dubbelklik op Software in het Configuratiescherm.
  2. Verwijder de netwerkadapter.
  3. Start de computer opnieuw op en laat het systeem automatisch de stuurprogramma's voor de netwerkadapter detecteren en installeren.
 14. Verwijder alle software van derden voor netwerkadapterbeheer. Verwijder tijdelijk alle teaming software. Van de volgende combinatie is bekend dat deze niet compatibel is:
  Dual-Port Intel Pro 100+ Server-adapter met Intel Teaming Software die een SNMP-onderdeel uitvoert, bijvoorbeeld Dell Open Manage Server Agents.
  Als u deze combinatie gebruikt moet u Dell Open Manage Server Agents verwijderen. Voor een bijgewerkte versie en voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant van de netwerkadapter of de leverancier van de software van derden.
 15. Ga als volgt te werk als de verbinding pas wordt verwijderd als een gebruiker verbinding heeft gemaakt met het netwerk:
  1. Start de computer opnieuw op terwijl deze niet is aangesloten op het netwerk om te controleren of een GPO (Group Policy object) wordt gedownload.
  2. Start GPresult om te controleren welke GPO's worden toegepast.
  3. Open Groepsbeleid/Gebruikersconfiguratie/Windows-instellingen/Internet Explorer-onderhoud/Verbinding/Verbindingsinstellingen/. Schakel, indien aanwezig, het selectievakje Bestaande verbindingsinstellingen verwijderen uit.Voor meer informatie over het gebruik van GPresult klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   321709 De functie Resultaten van groepsbeleid gebruiken in Windows 2000
 16. Typ winmgmt /clearadap op de opdrachtregel en druk op ENTER. Met deze opdracht worden alle WMI-waarden gewist in de registersleutel met prestaties voor de service.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  266416 Fouten met WinMgmt-prestatiemeteritems oplossen
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

254631 Sommige pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen ontbreken
273461 Pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen verdwijnen wanneer u met Dcomcnfg.exe het standaardimitatieniveau instelt op anoniem
269019 Pictogrammen van de map 'Netwerk- en inbelverbindingen' ontbreken
Eigenschappen

Artikel-id: 329050 - Laatst bijgewerkt: 20 dec. 2005 - Revisie: 1

Feedback