Foutbericht: STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

Zie 162363 voor een Microsoft Windows NT 4.0- en Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Symptomen

In Windows XP wordt het volgende Stop-foutbericht weergegeven:

STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
De vier parameters tussen de haakjes kunnen verschillen.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de processor een onherstelbare hardwarefout heeft gedetecteerd en heeft doorgegeven aan Windows XP. Hiervoor heeft de processor gebruikgemaakt van de MCE-functie (Machine Check Exception) van Pentium-processors of van de MCA-functie (Machine Check Architecture) van sommige Pentium Pro-processors. De volgende factoren kunnen de oorzaak zijn van dit foutbericht:

 • Systeembusfouten
 • Geheugenfouten die pariteit of ECC-problemen (Error Correction Code) hebben
 • Cachefouten in de processor of hardware
 • TLB-fouten (Translation Lookaside Buffers) in de processor
 • Andere bekende hardwareproblemen die specifiek zijn voor bepaalde CPU-leveranciers
 • Bekende hardwareproblemen die specifiek zijn voor bepaalde leveranciers

Oplossing

Het programma Windows Foutrapportage gebruiken

Gebruik het programma Windows Foutrapportage als deze fout optreedt. Met dit programma kunt u het foutenrapport rechtstreeks verzenden naar Microsoft, waarna het programma u meldt of er een correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is voor het probleem. Ga als volgt te werk om dit programma te gebruiken:
 • Klik op Rapport verzenden wanneer u wordt gevraagd het foutenrapport naar Microsoft te verzenden.
 • Als er een correctie of een tijdelijke oplossing beschikbaar is, klikt u op Meer informatie nadat u het foutenrapport naar Microsoft hebt verzonden. U kunt zo in het bezit komen van de correctie of lezen hoe u dit probleem kunt omzeilen.
Als er geen correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is, neemt u contact op met Microsoft-ondersteuning om u te helpen bij de oplossing van dit probleem. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice van Microsoft:

Contact opnemen met de fabrikant van de hardware

U kunt wellicht het beste contact opnemen met de hardwarefabrikant of een computertechnicus voor hulp bij het oplossen van dit probleem. De fabrikant kent misschien andere manieren waarop u de oorzaak van het probleem kunt achterhalen. De fabrikant kan nagaan of de hardware hersteld of vervangen moet worden.

Meer informatie

Een MCE (Machine Check Exception) treedt op wanneer Windows XP en het hardwareplatform een hardwarefout niet kunnen herstellen, waardoor het systeem niet meer correct en betrouwbaar functioneert. Een preciezere diagnose van MCE's is moeilijk en er is geen algemene oplossing. Neem contact op met de hardwarefabrikant of een hardwaretechnicus voor hulp bij het oplossen van dit probleem.

MCE's treden vaak op onder de volgende omstandigheden:

 • De processor of het moederbord wordt te zwaar belast. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een te hoge kloksnelheid wordt gebruikt voor de processor of bus: U wordt geadviseerd om de hardware uit te voeren met snelheden die door de fabrikant zijn bepaald.
 • Stroomvoorziening met pieken, overbelaste stopcontacten, overbelaste stroomvoorzieningen en onderbroken stroomvoorzieningen kunnen zorgen dat de computer instabiel wordt. Zorg ervoor dat u een stabiele, betrouwbare stroomtoevoer hebt voor de computer.
 • Omstandigheden met extreme temperaturen veroorzaakt door het niet functioneren van koelingsapparaten zoals ventilatoren kunnen uw computer beschadigen. Controleer of alle koelingsapparaten juist werken.
 • Het geheugen is beschadigd of is niet geschikt voor uw computer. Als u kortgeleden de configuratie van het geheugen hebt gewijzigd, herstelt u de vorige configuratie om de fout te achterhalen. Zorg dat u het juiste geheugen gebruikt voor de computer.
Opmerking De hardware ondersteunt wellicht extra functies voor foutregistratie die de MCE registreren en een specifiekere oplossing geven.

De Pentium- en Pentium Pro-processors hebben een mechanisme om problemen met hardware te rapporteren zoals pariteitsgeheugenfouten en fouten met de cache. De processor geeft de detectie van een computercontrolefout aan door een MCE (Interrupt 18) te genereren om een hardwarefout aan te geven. Windows XP rapporteert dat de fout optreedt en geeft parameters weer die u kunt gebruiken om de uitzondering te decoderen. Neem contact op met de hardwareleverancier of processorfabrikant voor meer informatie over de MCA of raadpleeg de Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual.

Eigenschappen

Artikel-id: 329284 - Laatst bijgewerkt: 10 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback