Er treden problemen op met dvd-software van InterVideo nadat u hebt bijgewerkt naar Windows XP Service Pack 1

Symptomen

Er kunnen problemen optreden met de dvd-software van InterVideo nadat u Windows XP Service Pack 1 (SP1) hebt geïnstalleerd. Als u een dvd-rom afspeelt, kunnen de volgende symptomen optreden:
  • Tijdens het afspelen van de dvd-rom hoort u wel geluid, maar wordt er geen beeld weergegeven.
  • Tijdens het afspelen van de dvd-rom wordt er wel beeld weergegeven, maar hoort u geen geluid.
  • De computer reageert niet meer of loopt vast als u software voor het bewerken of maken van dvd's uitvoert.
  • Het beeld kan worden vervormd tijdens het afspelen.
Houd er rekening mee dat dit probleem zich ook kan manifesteren met andere symptomen.

Oplossing

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de correctie alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze correctie moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u derhalve aan te wachten op het volgende service pack voor Windows XP waarin deze correctie is opgenomen.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de correctie door te klikken op de downloadkoppeling verderop in dit artikel of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de correctie op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website: Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.


U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 18-nov-2002

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.


De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
----------------------------------------------------------
01-nov-2002 19:52 5.1.2600.1136 1.821.184 Acgenral.dll
04-nov-2002 16:45 1.085.382 Sysmain.sdb

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 329623 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback