Dynamische schijven gebruiken op Windows 2000-computers

Belangrijk: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Definitie van het Microsoft Windows Register

Samenvatting

In dit artikel worden aanbevelingen gegeven voor het gebruik van dynamische schijven op Windows 2000-computers.

Meer informatie

Ten opzichte van standaardschijven, die de oorspronkelijke MBR-partitietabellen (hoofdopstartrecord; master boot record) van MS-DOS gebruiken om gegevens op te slaan van primaire en logische partities, hebben dynamisch schijven bepaalde voordelen. Voor dynamische schijven wordt een apart gedeelte van de schijf gebruikt voor het onderhouden van een LDM-database (Logical Disk Manager) met volumetypen, offsets, lidmaatschappen en stationsletters van de afzonderlijke volumes. De LDM-database wordt ook gerepliceerd zodat bij elke dynamische schijf de configuratie van alle andere dynamische schijven bekend is. Deze functie maakt dynamische schijven betrouwbaarder en eenvoudiger te herstellen dan standaardschijven.

De volgende artikelen bevatten uitleg waarmee u de informatie in dit artikel beter begrijpt. Voor meer informatie over dynamische schijven, hardwarebeperkingen en de gebruikte terminologie in dit artikel klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
254105 Dynamic Disk Hardware Limitations
325722 Beperkingen voor dynamische schijven in Windows 2000

Gebruik en beperkingen van dynamische schijven

Neem de volgende aanbevelingen en beperkingen met betrekking tot dynamische schijven door voordat u dynamische schijven gaat gebruiken.

De meest recente oplossingen

Als u Windows 2000 gebruikt en dynamische schijven hebt of standaardschijven wilt opwaarderen naar dynamische schijven, kunt u het beste Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) installeren. SP3 bevat verschillende belangrijke oplossingen waarmee standaardschijven kunnen worden geconverteerd naar dynamische schijven en waarmee RAID-hardwarevolumes kunnen worden uitgebreid als schijven reeds dynamisch zijn..

294244 Extending Hardware RAID Array May Cause Dynamic Unreadable/Offline Error
Er is nu ook een ondersteunde hotfix beschikbaar waarmee u een probleem verhelpt dat optreedt wanneer u de module Schijfbeheer start. U wordt aangeraden deze hotfix te installeren. De hotfix is niet opgenomen in Windows 2000 SP3.
Voor meer informatie over deze hotfix klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

327020 Er wordt een foutbericht weergegeven als u Schijfbeheer start na het uitbreiden van een hardwarematrix

Dynamische schijven en standaardschijven

Voordat u standaardschijven converteert naar dynamische schijven, moet u bepalen of u functies nodig hebt die alleen worden geleverd door dynamische schijven. Als u geen spanned volumes, striped volumes, gespiegelde volumes of RAID-5-sets nodig hebt, kunt u het beste standaardschijven gebruiken.

Opmerking: als u het formaat van een logische-eenheidnummer van een RAID-5-schijf wilt vergroten, maar het NTFS-bestandssysteemvolume niet wilt verspreiden over verschillende fysieke schijven (LUN's), moet u standaardschijven blijven gebruiken. Gebruik het hulpprogramma DiskPart.exe om het NTFS-volume uit te breiden nadat u nieuwe opslagcapaciteit hebt toegevoegd aan het RAID-volume.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

325590 Diskpart.exe gebruiken om een gegevensvolume uit te breiden
Gebruik dynamische schijven als u een NTFS-volume moet uitbreiden over meerdere vaste schijven (LUN's) om een spanned volume te maken. Alleen voor Windows 2000 geldt dat het NTFS-volume oorspronkelijk op een dynamische schijf moet zijn gemaakt voordat het kan worden verdeeld als spanned volume. U kunt een volume op een standaardschijf die geconverteerd is naar een dynamische schijf, niet uitbreiden of spanned verdelen. Deze beperking geldt niet voor Windows XP en hoger. Voor meer informatie over deze beperking in Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

225551 Restrictions on Extending or Spanning Simple Volumes on Dynamic Disks

Opslagapparaten

Als u besluit dynamische schijven te gebruiken met lokaal aangesloten opslagruimte op basis van IDE of SCSI (Small Computer System Interface) en opslagruimte op een SAN (Storage Area Network) via doorgaans een vezelverbinding, gaat u afhankelijk van uw situatie als volgt te werk:
 • Gebruik dynamische schijven alleen voor SAN-opslagstations en standaardschijven voor lokaal aangesloten opslagruimte.

  -of-
 • Gebruik de standaardschijven voor de SAN-opslagstations en configureer de lokaal aangesloten opslagruimte als dynamische schijven.
Deze aanbeveling is gebaseerd op de manier waarop met LDM dynamische schijven worden bijgehouden en de databases worden gesynchroniseerd. Als in deze situatie een niet-geplande onderbreking optreedt (bijvoorbeeld problemen met opslagsystemen of stroomstoringen), waardoor geen toegang mogelijk is tot de SAN-opslagruimte met dynamische schijven, wordt de verbinding tussen de dynamische schijven en het Windows 2000-systeem op hetzelfde moment verbroken. Omdat er lokaal geen dynamische schijven zijn aangesloten, kunnen er geen synchronisatieproblemen optreden met de LDM-database als de SAN-schijven weer on line zijn. Zelfs wanneer er slechts één dynamische schijf is aangesloten op de lokaal aangesloten opslagruimte, kan het gebeuren dat de LDM-databases niet overeenkomen en kunnen er problemen ontstaan tijdens het on line brengen van een of meer dynamische schijven die zijn verbonden met een SAN.

Als u dynamische schijven nodig hebt in een gemengde configuratie met lokaal aangesloten opslagruimte en via SAN aangesloten opslagruimte, lost u dit probleem op door hubs, routers, switches, SAN-cabinets en de server te voorzien van een noodvoeding (UPS).

Opmerking: als u de SAN-opslagruimte off line wilt zetten voor onderhoud in een gemengde configuratie met dynamische schijven, kunt u het beste de server uitschakelen voor u de SAN-opslageenheid off line neemt. Vervolgens controleert u of alle SAN-apparaten beschikbaar zijn wanneer u de server weer inschakelt.

Servercluster

Dynamische schijven worden niet ondersteund voor gebruik met de Windows-clusteringservice. In een serverclusterinfrastructuur worden dynamische schijven alleen ondersteund voor OEM-versies van Windows 2000 Advanced Server en Windows Datacenter Server.

Deze beperking voorkomt niet dat u een NTFS-volume kunt uitbreiden op een clusterschijf die wordt gedeeld door de computers in een cluster en die is ingesteld als standaardschijf. Voor meer informatie over het uitbreiden van een NTFS-volume op een gedeelde clusterschijf klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

304736 How to Extend the Partition of a Cluster Shared Disk
U kunt met Veritas Volume Manager voor Windows 2000 de functies van de dynamische schijf toevoegen aan een serverclusterinfrastructuur. Als u Veritas Volume Manager installeert en schijfgroepbronnen voor Volume Manager wilt instellen, neemt u contact op met de ondersteuning van Veritas voor informatie over serverclusterproblemen die te maken hebben met deze bronnen. Voor meer informatie over Veritas Volume Manager klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

237853 Dynamic Disk Configuration Unavailable for Server Cluster Disks
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Dynamische schijven verplaatsen

Wanneer u dynamische schijven verplaatst tussen systemen, kunt u de dynamische schijven wellicht niet terugplaatsen naar de oorspronkelijke host. Dit hangt af van het aantal dynamische schijven dat u verplaatst en het aantal dynamische schijven in het doelsysteem. Als u dynamische schijven uiteindelijk weer wilt terugplaatsen op de oorspronkelijke host, kunt u de dynamische schijven beter niet verplaatsen naar en importeren van een computer met een dynamische schijf.

Indien mogelijk, moet u alle dynamische schijven in één keer verplaatsen en eerst controleren of de schijven allemaal on line en actief zijn voordat u de schijven importeert naar een nieuwe host.

Voor meer informatie over het verplaatsen van dynamische schijven klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

222189 Beschrijving van schijfgroepen in Schijfbeheer van Windows

De wizard Handtekening plaatsen en schijf upgraden

Als u de module Schijfbeheer start, worden alle schijven van het systeem gecontroleerd om na te gaan of er schijven zijn gewijzigd of nieuwe schijven zijn aangesloten op het systeem. Wanneer er onbekende schijven worden aangetroffen die niet zijn geïnitialiseerd of die geen schijfhandtekening in de MBR bevatten, wordt de wizard Handtekening plaatsen en schijf upgraden gestart.

U wordt eerst gevraagd de schijven te selecteren waarnaar u een schijfhandtekening wilt schrijven. Standaard zijn er geen schijven geselecteerd. Schakel de selectievakjes naast de schijfnummers in om de schijven te selecteren.

U wordt gevraagd de schijven te selecteren die u wilt bijwerken naar dynamische schijven. Elke schijf die u op de eerste pagina hebt geselecteerd, wordt hier automatisch geselecteerd. Als u doorgaat zonder de selectievakjes van de schijven uit te schakelen, schrijft LDM een schijfhandtekening naar alle geselecteerde schijven. Vervolgens worden de schijven automatisch bijgewerkt naar dynamische schijven.

Opmerking: deze wizard is gewijzigd in Windows XP en hoger. De schijven die moeten worden bijgewerkt naar dynamische schijven, worden niet langer automatisch geselecteerd.

Wanneer u Schijfbeheer start, wordt de wizard Handtekening plaatsen en schijf upgraden gestart als de MBR van een dynamische schijf is ingesteld op nul, bijvoorbeeld vanwege een hardwareprobleem. Converteert u de schijf opnieuw naar een dynamische schijf, dan wordt de oorspronkelijke LDM-database overschreven met de nieuwe geïnitialiseerde LDM-database. In Schijfbeheer wordt aangegeven dat de schijf in orde is en wordt alleen niet-toegewezen vrije ruimte weergegeven. Als tijdens de conversie nog een andere correcte dynamische schijf aanwezig is in het systeem, wordt de LDM-database van deze schijf gerepliceerd naar de zojuist geconverteerde dynamische schijf. Tevens wordt in Schijfbeheer een 'ontbrekende' schijf (die de oorspronkelijke dynamische schijf aanduidt) weergegeven.

U kunt daarom het beste de wizard Handtekening plaatsen en schijf upgraden uitschakelen in Windows 2000 of gebruikers informeren over de standaardwerking van de wizard. Zorg er tevens voor dat u niet per ongeluk een schijf die eerst was ingesteld als dynamische schijf, opnieuw converteert.

Als u de wizard handmatig wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:

Opmerking: als u het selectievakje Deze wizard niet meer weergeven hebt ingeschakeld in de wizard, hoeft u deze procedure niet meer te uit te voeren omdat de sleutel en bijbehorende waarde al aanwezig zijn en zijn ingesteld op 0x1 (uitgeschakeld).

Waarschuwing: een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

 1. Start de Register-editor.
 2. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. Klik op Sleutel toevoegen in het menu Bewerken, typ Beheer van logische schijven als de naam van de sleutel en klik op OK.
 4. Klik op de nieuwe sleutel Beheer van logische schijven.
 5. Klik op Waarde toevoegen in het menu Bewerken, typ Beginwizard niet weergeven als de naam van de waarde, klik op het gegevenstype REG_DWORD en klik op OK. Typ 1 als gegevenswaarde.

  Als u de wizard weer wilt inschakelen, stelt u de gegevenswaarde weer in op 0.
Opmerking: nadat u de wizard hebt uitgeschakeld, klikt u met de rechtermuisknop op het fysieke schijfnummer in Schijfbeheer en kiest u Handtekening schrijven als u voor een nieuwe schijf een handtekening moet schrijven.'Ontbrekende' dynamische schijven

Als er in Schijfbeheer een ontbrekende schijf wordt weergegeven, betekent dit dat een dynamische schijf die is aangesloten op het systeem, niet geladen kan worden. Omdat elke dynamische schijf in het systeem bekend is met elke andere dynamische schijf, wordt deze ontbrekende schijf weergegeven in Schijfbeheer. Tenzij u de fysieke schijf met opzet hebt verwijderd en niet van plan bent de schijf opnieuw aan te sluiten, moet u NIET de volumes van de ontbrekende schijf verwijderen of de optie Schijf verwijderen in Schijfbeheer selecteren. Deze aanbeveling is belangrijk omdat u de ontbrekende schijf niet meer kunt importeren en on line kunt brengen wanneer u de schijf opnieuw wilt aansluiten op het systeem nadat u de volumerecords hebt verwijderd uit de LDM-database van de overgebleven dynamische schijf.

Setup in tekstmodus en Herstelconsole

Als u de tekstmodus van het Windows 2000- of Windows XP-installatieprogramma gebruikt of de computer opstart met de herstelconsole, moet u nooit een partitie op een dynamische schijf maken of verwijderen. Dit kan permanent verlies van gegevens tot gevolg hebben.

Voor meer informatie over deze aanbeveling klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

227364 Dynamic Volumes Are Not Displayed Accurately in Text-Mode Setup
236086 System/Boot Disk Listed as Dynamic Unreadable in Disk Management

Gespiegelde stations

Verbreek nooit een gespiegelde schijf of opstartbaar gespiegeld volume met de verwachting dat het gespiegelde station het originele station kan vervangen als dit beschadigd raakt. De stationsletter van het handmatig verbroken gespiegelde station wordt vervangen door de eerstvolgende beschikbare stationsletter. Deze aanduiding wordt permanent opgeslagen in de LDM-database. Dit betekent dat het station een nieuwe (en onjuiste) stationsletter krijgt toegewezen, ongeacht de positie van het station tijdens het opstartproces. Hierdoor werkt het besturingssysteem niet correct.

Voor meer informatie over algemene symptomen die worden veroorzaakt door de onjuiste stationsletter van de opstartpartitie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

249321 Unable to Log On If the Boot Partition Drive Letter Has Changed
258062 Directory Services Cannot Start Error When You Start Computer

Opmerking: het spiegelen van Windows-software is een fouttolerante oplossing die ervoor zorgt dat u toegang kunt krijgen tot gegevens als er een schijffout optreedt. Deze oplossing is niet bedoeld als een off line back-upmechanisme.

Hardware spiegelen

Als u dynamische schijven gebruikt in combinatie met hardwarespiegeling, is het belangrijk dat u niet beide helften van de stations met hardwarespiegeling gelijktijdig gebruikt in hetzelfde besturingssysteem. Verbreek hiervoor met het OEM RAID-configuratiehulpprogramma de hardwarespiegel en configureer vervolgens beide schijven als zelfstandige stations die beschikbaar zijn in het besturingssysteem. De LDM-databases zijn precies gelijk (vanwege de hardwarespiegeling). Elke dynamische schijf heeft echter een unieke schijf-id in de LDM-header waarmee de schijven van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Hetzelfde geldt bij producten voor schijfreplicatie waarmee vaste schijven per sector worden gedupliceerd. U krijgt dan onvoorspelbare en hoogstwaarschijnlijk ongewenste resultaten als twee dynamische schijven die precies gelijk zijn op hetzelfde moment worden blootgesteld aan het besturingssysteem.


Conclusie

Met dynamische schijven maakt u via striped en spanned volumes fouttolerante volumes (gespiegelde volumes en RAID-5-sets) en grote volumes met meerdere schijven (LUN). Deze functies zijn alleen beschikbaar op dynamische schijven. Dynamische schijven zijn robuust en fouttolerant in de manier waarop schijf- en volumeconfiguratiegegevens worden opgeslagen. Dynamische schijven zijn ontworpen om voortdurend on line te zijn. Hierdoor zijn deze schijven niet beschikbaar op verwisselbare media. Als u de aanbevelingen in dit artikel opvolgt, moeten uw gegevens on line blijven en beschikbaar zijn onder verschillende beheersbare en onbeheersbare omstandigheden.
Eigenschappen

Artikel-id: 329707 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2006 - Revisie: 1

Feedback