Foutbericht 'STOP: c000021a (Onherstelbare systeemfout)' in Windows 2000

Het probleem in de sectie 'Symptomen' kan ook voorkomen in andere Windows-versies. Zie de sectie 'Vergelijkbare problemen en oplossingen' voor het Microsoft Knowledge Base-artikel dat op uw probleem van toepassing is.

Symptomen

Als u zich probeert aan te melden bij een domein op een computer waarop Windows 2000 wordt uitgevoerd, wordt kort een
Winlogon-fout-dialoogvenster weergegeven. Vervolgens wordt het volgende Stop-foutbericht weergegeven:
STOP: c000021a (Onherstelbare systeemfout)
Het systeemproces Windows aanmelden is onverwacht afgebroken met de status 0xc0000005 (0x0000000 0x00000000). Het systeem is afgesloten.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de volledige domeinnaam (FQDN-naam) van uw computer precies 200 bytes lang is. Als tijdens het aanmelden de domeinnaam één teken langer is dan de toegewezen 200 bytes, veroorzaakt dit een beschadiging van de heap.

Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad
Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum   Tijd   Versie    Grootte   Bestandsnaam
---------------------------------------------------------
24-okt-2002 01:33 5.0.2195.6102 46.864 Secur32.dll

Workaround

U kunt dit probleem omzeilen door de naam van de computer te wijzigen zodat deze één teken korter wordt. Als u dat doet, is de FQDN-naam minder dan 200 tekens lang en raakt de heap niet beschadigd. Omdat u zich niet kunt aanmelden bij het domein, meldt u zich aan als de lokale beheerder van de computer en wijzigt u de computernaam.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
265173 Datacenter en Windows 2000 Datacenter Server

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Als het beschreven probleem nog steeds optreedt, hebt u mogelijk een ander probleem met vergelijkbare symptomen. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over vergelijkbare problemen en oplossingen in Windows 2000 of Windows XP:
156669 Problemen oplossen bij het foutbericht 'STOP 0xC000021A'

823736 De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart wanneer u op Ctrl+Alt+Del drukt om de computer te ontgrendelen

811412 Installatie van Internet Information Services veroorzaakt problemen in Windows XP

318666 Internet Explorer-onderhoudsbeleid veroorzaakt een toegangsfout in Winlogon

316503 GoBack veroorzaakt een Stop-fout C000021a

311804 Uw computer loopt vast wanneer u zich aanmeldt bij een Terminal Server-sessie

308299 Foutbericht 'Stop 0x21a' wordt weergegeven wanneer u een RIPrep-installatiekopie downloadt

Als deze artikelen in de Microsoft Knowledge Base niet helpen bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft: Vervolgens typt u de tekst van het ontvangen foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in het veld Zoeken op ondersteuningswebsite (knowledge base).
Eigenschappen

Artikel-id: 330303 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback