Probleem met de slaapstand op computers met een RAM-geheugen van 1 GB

Symptomen

Uw Windows XP-computer kan de slaapstand niet activeren. Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • De computer heeft een RAM-geheugen van 1 GB (gigabyte) of meer.
 • De computer is bezig met meerdere processen, die een knelpunt veroorzaken.
U kunt bijvoorbeeld met dit probleem worden geconfronteerd wanneer u de opdracht dir opgeeft in 500 Cmd.exe-processen.

Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente servicepack voor Windows XP ophalen

Informatie over de update

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket 330909 nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
17-dec-2002 18:32 5.3.5.0 24.576 Xpsp1hfm.exe
12-dec-2002 22:08 5.1.2600.108 1.848.320 Ntkrnlmp.exe
12-dec-2002 22:09 5.1.2600.108 1.902.080 Ntkrnlpa.exe
12-dec-2002 22:09 5.1.2600.108 1.874.944 Ntkrpamp.exe
12-dec-2002 22:08 5.1.2600.108 1.879.936 Ntoskrnl.exe
30-jan-2003 21:06 5.1.2600.1159 1.892.352 Ntkrnlmp.exe
30-jan-2003 21:06 5.1.2600.1159 1.948.288 Ntkrnlpa.exe
30-jan-2003 21:06 5.1.2600.1159 1.921.024 Ntkrpamp.exe
30-jan-2003 21:06 5.1.2600.1159 1.924.480 Ntoskrnl.exe

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. Microsoft Windows XP Service Pack 2 is aangepast om ervoor te zorgen dat dit probleem minder snel optreedt.

Opmerking Het is echter nog steeds mogelijk dat er na installatie van deze correctie problemen optreden met de slaapstand als het geheugen sterk gefragmenteerd raakt. De frequentie waarmee dit probleem zich voordoet, is afhankelijk van de software die u gebruikt en van de manier waarop u werkt.

Meer informatie

U kunt als volgt in het bezit komen van de symboolbestanden voor deze hotfix:
 1. Zorg ervoor dat u beschikt over het hulpprogramma Symchk.exe. Dit hulpprogramma maakt deel uit van de Debugging Tools for Windows. U kunt dit hulpprogramma downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:
 2. Pak de hotfix uit in een tijdelijke map. Hiertoe gebruikt u de volgende opdracht:
  q330909_wxp_sp2_x86_enu.exe –x:\temp\q330909 –u
 3. Voer Symchk.exe uit om de symbolen te downloaden. Hiertoe gebruikt u de volgende opdracht:
  symchk /r \temp\Q330909/* /s SRV*\temp\Q330909symbols*http://msdl.microsoft.com/
  In dit voorbeeld bevinden de symbolen zich in de map Temp\Q330909symbols.
Voor meer informatie over dual-mode updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328848 Beschrijving van dual-modus updates voor Windows XP
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
909095 De computer wordt soms niet in de slaapstand gezet en het foutbericht 'Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om de API te voltooien' wordt weergegeven in Windows XP met Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 of Windows XP Media Center Edition 2005
Eigenschappen

Artikel-id: 330909 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback