Overzicht van de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 Outlook 2000: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1) kunt downloaden en installeren.

De cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 bevat correcties voor en uitbreidingen op Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1). De cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 vervangt alle eerder gedocumenteerde correcties voor beveiligingsproblemen in Microsoft Outlook Express 6.0.

Veel van de correcties en uitbreidingen in de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 zijn het resultaat van rechtstreekse feedback van Microsoft MVP's (Most Valuable Professionals).

Meer informatie

De cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 downloaden en installeren

Belangrijk Installeer Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 voordat u de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 installeert.
Als u meer informatie wilt over de installatie van Internet Explorer 6 Service Pack 1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

328548 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 6 ophalen
Ga als volgt te werk om de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 te downloaden en te installeren:
 1. Ga met uw webbrowser naar de volgende Microsoft-website:
 2. Selecteer uw taal in de lijst boven aan de pagina en klik op Go.
 3. Klik op de koppeling onder Download om de installatie te starten.
 4. Klik op Opslaan om het bestand q331923.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op q331923.exe.
 6. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 7. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

De cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 is beschikbaar in de volgende talen:
 • Engels
 • Chinees (Vereenvoudigd)
 • Chinees (Traditioneel)
 • Frans
 • Duits
 • Koreaans
 • Spaans
 • Japans

Vaststellen of de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 is geïnstalleerd

Als u wilt weten of de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 is geïnstalleerd, start u Microsoft Outlook Express, klikt u op Help en vervolgens op Info.

Wanneer de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 is geïnstalleerd, wordt er een dialoogvenster weergegeven met het versienummer 6.00.2800.1123.

Toevoegingen en wijzigingen in Outlook Express na installatie van de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1

De volgende toevoegingen en wijzigingen worden in Outlook Express aangebracht wanneer u de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 installeert.

Het verschil zien tussen het verzenden van een bericht en het posten van een publicatie in een nieuwsgroep

Wanneer u na de installatie van de update een reactie post in een nieuwsgroep, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin staat dat u een bericht in een nieuwsgroep post. Het dialoogvenster bevat de knoppen Ja en Nee, evenals het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven.

Schakelen tussen weergave en antwoorden

Wanneer u de mappen in het nieuwsprogramma na de installatie van de update bekijkt, kunt u met de toetsencombinatie CTRL+H schakelen tussen Huidige weergave en de weergave Antwoorden op mijn berichten weergeven.

Problemen die worden opgelost met de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1

Met deze update worden tevens de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
329084 U kunt in Outlook Express niet naar een andere identiteit gaan nadat u Windows XP SP1 hebt geïnstalleerd

321530 Outlook Express wordt onverwacht afgesloten wanneer u een bericht met een speciale MIME-header ontvangt
317011 Japans karakter wordt niet juist weergegeven wanneer u MAPIReadMail gebruikt
312590 Er treedt een toegangsovertreding op in Outlook Express als u op Annuleren klikt bij het kiezen van een berichtenarchief
De cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 bevat geavanceerde beveiligingscorrecties, waarmee gebonden en ongebonden reeksfuncties worden gecorrigeerd of verwijderd.
Met deze update worden de volgende problemen opgelost, die niet eerder in de Microsoft Knowledge Base zijn beschreven.

Antwoorden met een gecodeerd bericht is niet mogelijk als Lotus Notes dubbele certificaten gebruikt

Wanneer u een digitaal ondertekend bericht ontvangt van een Lotus Notes R5-client die dubbele certificaten gebruikt in Outlook Express (een voor ondertekening en een voor codering), kunt u geen gecodeerd bericht terugsturen. Het is ook niet mogelijk om de afzender of het certificaat van de afzender (digitale id) aan uw contactpersonen toe te voegen.

Afzonderlijke nieuwsgroepberichten kunnen niet uit de lokale .dbx (bestandsopslag) worden verwijderd

U kunt geen nieuwsgroepberichten verwijderen uit de lokale bestandsopslag op de vaste schijf.

Opmerking Als u een nieuwsgroepbericht uit de lokale bestandsopslag wilt verwijderen, selecteert u het bericht na de installatie van de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 en klikt u op Verwijderen.

Foutbericht over een ongeldige digitale id bij verzending van een bericht dat is ondertekend met een Esign-certificaat

Wanneer u vanuit Outlook Express 6.0 SP1 een bericht verzendt dat is ondertekend met een Esign-certificaat voor uitsluitend ondertekening, wordt er een foutbericht over een ongeldige digitale id weergegeven. Als u het foutbericht negeert en het bericht verzendt, wordt de verzending normaal uitgevoerd. Dit probleem doet zich niet voor wanneer u het Esign-certificaat voor uitsluitend codering importeert (het andere deel van het dubbele certificaat).

Het standaardpad voor bijlagen wordt niet opgeslagen door Outlook Express

Wanneer u met Outlook Express werkt, wordt het standaardpad voor bijlagen niet opgeslagen.

Lange URL's (Uniform Resource Locator) op meerdere regels in de berichttekst raken beschadigd

Als u lange URL's gebruikt in een berichttekst, kunnen deze bij tekstomloop beschadigd raken. Dit is ook het geval wanneer de URL twee koppeltekens en een spatie bevat ('-- ').

Outlook Express reageert niet meer wanneer u een handtekening in een bericht invoegt

Outlook Express reageert niet meer wanneer u op Handtekening in het menu Invoegen klikt om een handtekening in een bericht in te voegen.
Eigenschappen

Artikel-id: 331923 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2006 - Revisie: 1

Feedback