Problemen oplossen met geluid en audioaccessoires van Surface

Van toepassing: Surface Devices

Als u problemen ondervindt met het geluid, het volume, of het afspelen of opnemen van geluid op de Surface, of als u problemen hebt met een audioaccessoire zoals een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een microfoon, kunt u de volgende dingen proberen.

Probeer dit eerst

Obstakels verwijderen

Zorg ervoor dat de luidspreker- en microfoonopeningen op de Surface niet worden geblokkeerd, ook niet door schermbeveiligingen of decals. Als u niet zeker weet waar zich de luidspreker- en microfoonopeningen bevinden, gaat u naar Surface-functies.

Verbindingen van het audioaccessoire controleren

Als u geluid kunt horen uit uw Surface-luidsprekers, maar niet van een accessoire, controleert u of het accessoire goed werkt en correct is aangesloten:

 • Probeer het accessoire met een ander apparaat te gebruiken.
 • Controleer of de kabels waarmee de Surface op het accessoire is aangesloten, goed zijn verbonden. Als de verbinding goed is, maar u nog steeds geen geluid van het accessoire kunt horen, probeert u verschillende kabels uit.
 • Sluit alle audioapps, verwijder vervolgens eventuele accessoirekabels uit de Surface en het accessoire en sluit de kabels opnieuw aan.
 • Controleer of accessoires die gebruikmaken van draadloze Bluetooth®-technologie goed zijn gekoppeld met de Surface.
 • Zie Problemen met het Surface-basisstation oplossen als u naar audio wilt luisteren terwijl u het Surface-basisstation gebruikt.

Het volume aanpassen

Controleer of u de volumeniveaus op de juiste plaatsen hebt afgesteld. U kunt het volume op een aantal plaatsen regelen:

 • Volumeknop: druk op de volumeknop op uw Surface om het volume harder of zachter te zetten.
 • Toetsenbord: als uw Surface Typing Cover of andere toetsenbord volumetoetsen heeft, drukt u op de knop voor volume omlaag, volume omhoog of op de demptoetsen.

   

  Taakbalk op bureaublad: selecteer Luidsprekers 
  pictogram Luidsprekers
  op de taakbalk van het bureaublad en verhoog of verlaag het volume.
 • Audioaccessoires: pas het volume op de headset, luidsprekers, telefoon of ander audioaccessoire aan, of pas het aan in de software die bij het accessoire is geleverd. Bekijk voor meer informatie over het aanpassen van volumeniveaus de informatie bij uw accessoire of ga naar de website van de fabrikant.
 • Apps: sommige apps hebben een interne volumeregeling.

De kwaliteit van de opname controleren

Als de geluidskwaliteit van uw luidsprekers of een audioaccessoire niet goed is, kan het zijn dat de audio-opname zelf niet van goede kwaliteit is. Probeer dezelfde opname op een ander apparaat te beluisteren.

Microfooninstellingen aanpassen

Als u niet goed te verstaan bent wanneer u de microfoon gebruikt of als u problemen ondervindt met het opnemen van geluiden, probeert u de microfooninstellingen aan te passen:

 1. Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Geluid > Configuratiescherm geluid.
 2. Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer de gewenste microfoon en selecteer Eigenschappen. Selecteer een microfoon die is ingeschakeld en is aangesloten op de Surface.

 3. Selecteer het tabblad Niveaus. U ziet twee schuifregelaars:

  Microfoon: hiermee wordt het volume van de microfoon geregeld

  Microfoonversterking: hiermee wordt de invoersignaalsterkte van de microfoon geregeld

 4. Pas de schuifregelaars aan totdat de microfoon opneemt op de gewenste niveaus. Welke niveaus u gebruikt, hangt af van de mate van achtergrondruis en of u de in de Surface ingebouwde microfoon gebruikt of een externe microfoon. Een goed startpunt is om Microfoon in te stellen op 50 en Microfoonversterking op +24,0 dB.

Ga naar Oplossing 1 als u nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 1: De nieuwste updates downloaden

In veel gevallen wordt het probleem opgelost als u de meest recente updates voor Windows en uw Surface downloadt en installeert. Ga naar Surface- en Windows-updates installeren voor meer informatie. Ga naar Oplossing 2 als u nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 2: De Surface opnieuw opstarten

 1. Ga naar Start en selecteer Aan/uit > Opnieuw opstarten.
 2. Nadat de Surface opnieuw is opgestart en u zich weer hebt aangemeld bij Windows, probeert u iets op de ingebouwde luidsprekers te beluisteren (speel muziek of een video af) en probeert u iets op te nemen met de ingebouwde microfoon.

Ga naar Oplossing 3 als u nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 3: De geluidsinstellingen controleren

Controleer uw geluidsinstellingen en wijzig deze zo nodig. U kunt als volgt uw uitvoerapparaat voor geluid controleren en instellen:

 1. Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Geluid.

 2. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer in de sectie Geluid het apparaat dat u wilt gebruiken voor afspelen (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op uw Surface, externe luidsprekers of een headset) als uw standaardapparaat. Wanneer u dit apparaat selecteert, stelt u dit tevens in als standaard.

 • Selecteer in de sectie Invoer selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken voor opnemen (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) als uw invoerapparaat. Wanneer u dit apparaat selecteert, stelt u dit tevens in als standaard.

Als u een communicatieapp, zoals Skype, gebruikt, wilt u mogelijk uw communicatieapparaat afzonderlijk instellen bij gebruik van luidsprekers of een headset. U kunt als volgt een communicatieapparaat instellen:

 1. Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Geluid > Configuratiescherm geluid.

 2. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Afspelen, selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken voor het afspelen van de communicatie (bijvoorbeeld de ingebouwde luidsprekers op uw Surface, externe luidsprekers of een headset) en selecteer vervolgens Als standaardcommunicatieapparaat instellen.

 • Selecteer het tabblad Opnemen, selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken voor de opname van communicatie (bijvoorbeeld de ingebouwde microfoon of een externe microfoon) en selecteer vervolgens Als standaardcommunicatieapparaat instellen.

Ga naar Oplossing 4 als alles nog steeds niet goed functioneert.

Oplossing 4: Probleemoplossers uitvoeren

Voer de automatische probleemoplossers uit. Met deze hulpprogramma's kunt u problemen met geluiden zoeken en oplossen:

 • Voor het oplossen van problemen met het geluid, gaat u naar Start , selecteert u Instellingen > Geluid > selecteert u Problemen oplossen in de sectie Geluid en volgt u de instructies op het scherm.
 • Voor het oplossen van problemen met het invoeren van geluid, gaat u naar Start , selecteert u Instellingen > Geluid > selecteert u Problemen oplossen in de sectie Invoer en volgt u de instructies op het scherm.

Als het uitvoeren van de probleemoplossers niet helpt, gaat u naar Oplossing 5.

Oplossing 5: Afsluiten forceren

Zie Afsluiten forceren en de Surface opnieuw opstarten voor instructies.

Ga naar Oplossing 6 als u nog steeds problemen ondervindt.

Oplossing 6: De Surface herstellen of terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u nog steeds een probleem hebt met audio, probeer dan een systeemherstel uit te voeren of uw Surface opnieuw in te stellen. Zie Surface herstellen of opnieuw instellen voor instructies.

Meer hulp nodig?

Als de in de Surface ingebouwde luidsprekers of microfoons nog steeds niet naar behoren functioneren, of als de volumeknop vergrendeld blijft nadat u de Surface opnieuw hebt ingesteld, heeft uw Surface misschien onderhoud nodig. Ga naar Problemen met mijn Surface oplossen.

Als u al deze oplossingen hebt geprobeerd, maar uw audioaccessoire nog steeds niet werkt, neemt u voor ondersteuning contact op met de fabrikant van het accessoire.