Apparaten beheren die worden gebruikt met je Microsoft-account

Van toepassing: Microsoft StoreMicrosoft-account

Een apparaat toevoegen

 • Je moet een apparaat aan je Microsoft-account toevoegen voordat het op je apparaten wordt weergegeven. Je kunt als volgt een apparaat toevoegen: 
  • Meld je aan bij je Microsoft-account op een Xbox of pc. 
  • Download een app of game vanuit de Microsoft Store .
  • Ga naar account.microsoft.com/devices, selecteer Staat je apparaat hier niet bij? en volg de instructies.
  • Op een iOS-apparaat: download Microsoft Edge vanuit de App Store van Apple en meld je aan met je Microsoft-account. 
  • op een Android-apparaat: download Microsoft Edge, Microsoft Launcher of je Begeleidende app voor Jouw telefoon uit de Google Play Store en meld je aan met je Microsoft-account. 
  • MacOS-apparaten kunnen op dit moment niet worden toegevoegd.

Naam van een apparaat wijzigen

 • Wijzig de standaardnaam van je apparaat zodat je deze snel in je Microsoft-account kunt terugvinden. Als je een app of game wilt downloaden naar een ander apparaat, kun je het apparaat vinden via de nieuwe naam.
 • De naam van een pc wijzigen:
  • Selecteer Start  > Instellingen  > Systeem > Info.
  • Selecteer Naam van pc wijzigen.
  • Voer een nieuwe naam in en selecteer Volgende. Je wordt mogelijk gevraagd je aan te melden.
  • Selecteer Nu opnieuw opstarten of Later opnieuw opstarten.
 • De naam van een Xbox wijzigen:
  • Selecteer Instellingen  > Systeem > Consolegegevens > Naam.
  • Voer de nieuwe naam in en selecteer Enter.
  • Start je Xbox opnieuw op.

Een apparaat verwijderen

 • Je lijst met apparaten beheren
 • Als je een apparaat niet gebruikt maar dit nog steeds wordt weergegeven in je lijst met apparaten, kun je het als volgt verwijderen:
  • Ga naar account.microsoft.com/devices, meld je aan en zoek het apparaat dat je wilt verwijderen.
  • Selecteer Details weergeven om informatie voor dat apparaat weer te geven.
  • Selecteer onder de naam van je apparaat Meer acties > Verwijderen.
  • Bekijk je apparaatgegevens, schakel het selectievakje Ik ben klaar om dit apparaat te verwijderen in en selecteer vervolgens Verwijderen.
 • Als je een apparaat voor een kind in je gezin wilt verwijderen, moet je je kind zich laten aanmelden bij account.microsoft.com/devices en vervolgens dezelfde instructies uitvoeren. 
 • Een apparaat ontkoppelen van Microsoft Store
 • Als je niet kunt downloaden vanuit de Microsoft Store, heb je mogelijk je apparaatlimiet bereikt. Beheer je limiet door apparaten te verwijderen die je niet gebruikt of waartoe je geen toegang meer hebt. Een apparaat ontkoppelen:
  • Meld je aan met je Microsoft-account op account.microsoft.com/devices/content
  • Zoek het apparaat dat je wilt verwijderen en selecteer Ontkoppelen.
  • Controleer de details van je apparaat en selecteer Ontkoppelen
 • Nadat je een apparaat hebt ontkoppeld, wordt dit niet meer meegerekend voor je apparatenlimiet. Als je de limiet nog niet hebt bereikt en je later een app of game op dit apparaat wilt downloaden, telt dit wel weer mee voor je apparatenlimiet.

Een verloren apparaat zoeken of repareren

Als je je aanmeldt bij je Microsoft-account, kun je een ontbrekend apparaat vinden, een reparatie inplannen, ondersteuning voor een apparaat krijgen en meer.