Apps vastmaken aan en losmaken van het Startmenu

Van toepassing: Windows 10

Apps vastmaken aan Start

Maak de apps die u het meest gebruikt, vast aan het Startmenu. Dit doet u als volgt:

  • Open het Startmenu en zoek vervolgens de app die u wilt vastmaken in de lijst of zoek de app door de naam van de app te typen in het zoekvak. 
  • Houd de app die u wilt vastmaken ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop) en selecteer vervolgens Aan Start vastmaken .
  • Als u een app wilt losmaken, selecteert u Van Start losmaken.