21 juni 2018: KB4284833 (OS-build 14393.2339)

Van toepassing: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. In deze update worden geen nieuwe functies voor het besturingssysteem geïntroduceerd. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Er is een prestatieregressie in app-V aangepakt waardoor veel acties in Windows 10 werden vertraagd. 
 • Er is een probleem verholpen met de plaatsing van tekstsymbolen in talen die van rechts naar links worden geschreven. 
 • Het vastlopen van een (Stop 3B) in win32kfull.sys is verholpen bij het annuleren van logboekhaakbewerkingen of bij het verbreken van de verbinding tijdens een externe sessie.
 • Er is een onverwacht probleem opgelost dat leidde tot beëindiging van de aanmelding bij een RDS-toepassing (Remote Desktop Service). 
 • Er is een probleem opgelost waarbij klanten tweemaal op Ctrl + Alt + Delete moesten drukken om de toegewezen toegangsmodus te verlaten bij inschakeling van automatische aanmelding. 
 • Er is een probleem opgelost dat ertoe leidde dat het Startmenu bij volledige schermweergave niet meer werkte bij aanmelding. 
 • Er is een probleem opgelost dat ertoe leidde dat het systeem negatieve gebeurtenissen vastlegde voor geldige binaire bestanden die zouden moeten worden vertrouwd. Dit probleem trad op als Windows Defender-toepassingsbeheer (Device Guard) werd uitgevoerd in de controlemodus. 
 • Er is een probleem opgelost dat sporadisch verificatieproblemen veroorzaakte bij het gebruik van Windows Authentication Manager. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij onnodige berichten 'Referenties vereist' en 'Wilt u toestaan dat de app toegang heeft tot uw persoonlijke sleutel?' werden weergegeven. Dit probleem trad op bij het uitvoeren van een UWP-toepassing (Universeel Windows-platform). 
 • Er is een probleem opgelost dat ertoe leidde dat de LSASS-service niet meer reageerde en het systeem opnieuw moest worden gestart als u wilde herstellen. 
 • Er is een probleem verholpen waarbij clienttoepassingen die werden uitgevoerd in een containerimage niet aan het dynamische poortbereik voldeden. 
 • Er is een geheugenlek in RtlDosPathNameToRelativeNtPathName opgelost. Het geheugenlek trad op wanneer u LongPathsEnabled in het register inschakelde en CreateFile of een andere op naam gebaseerde Win32-API aanriep via een pad dat langer is dan 260 tekens. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij chkdsk niet de bestandsgrootte en de geldige gegevenslengte bijwerkte als de lijst met kenmerken van de MFT (Master File Table) moest worden ingekort. Dit voorkwam de koppeling van het volgende volume omdat NTFS het volume als beschadigd beschouwde en dit niet werd opgelost door chkdsk opnieuw uit te voeren. 
 • Er is een probleem opgelost dat tot slechte CPU-prestaties leidde als virtueleswitchpoorten lekten tijdens de livemigratie van een machine van de ene host naar een andere. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij bepaalde VM's met dynamische opstart-RAM ingesteld op 32 GB opnieuw werden gestart met een blauw scherm. De fout die werd weergegeven is 'PFN_List_Corrupt 0x4e'. 
 • Er is een probleem opgelost met de Windows 2016 Hyper-V-omgeving waarbij tijdens het maken van een VM op een SMB (Server Message Block) 3.0-share de automatische registratie bij Hyper-V Manager mogelijk mislukte. Dit probleem trad op bij het uitvoeren van een back-up voor herstel naar een andere locatie. De fout is 'Er is een onverwachte fout opgetreden in de Hyper-V Virtual Machine Management-service: Bestand of map is beschadigd en onleesbaar. (0x80070570).' 
 • E is een probleem opgelost met host- en gastmigratie in Windows Server 2016 Hyper-V waarbij een herstelbewerking voor een 2016 SQL-bestandsstream mislukte met een fout 'Gebeurtenis-id 11'. Dit probleem zorgde er tevens voor dat het SQL-proces niet meer werkte. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij het opnieuw opstarten van de Hyper-V host met ingeschakelde Hyper-V Replica (HVR) ertoe kon leiden dat de replicatie stopte. Dit vereiste mogelijk ook een handmatige herstart om 'de replicatie te hervatten' vanuit een onderbroken status. De replicatiestatus zou normaal moeten zijn na de herstart van de Hyper-V-host/VMMS. 
 • Er is een probleem opgelost dat soms voorkwam dat gebruikers Microsoft Outlook konden starten na aanmelding bij een extern bureaublad-sessie. 
 • Er is een probleem opgelost in dfsutil.exe dat optrad bij het exporteren van een DFS-naamruimte als een XML-bestand. Het probleem trad op wanneer de naamruimte een koppeling bevatte met een doel dat naar een gedeelde map verwees die een teken '&' in de naam heeft. Als gevolg hiervan voerde de gegenereerde XML geen correcte escape van het teken '&' uit en kon dfsutil.exe de naamruimte niet exporteren. 
 • Er is een probleem opgelost dat leidde tot een verbindingsfout wanneer een verbinding met extern bureaublad niet de bypass-lijst voor een proxy met meerdere vermeldingen heeft gelezen. 
 • Er wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat VM's in een bureaubladverzameling in RD-groep opnieuw werden gemaakt als de VM's Gen2 waren. 
 • Er is een probleem in een VDI-implementatie voor Extern bureaublad opgelost dat voorkwam dat de verbinding met een gekoppelde UPD werd verbroken, wat tot het aanmaken van tijdelijke bestanden leidde.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface voor Serverbeheer voor Windows Server 2016 > Bestands- en opslagservices het bustype NVDIMM-N (geheugen) als ONBEKEND weergaf.

 • Er is een probleem opgelost waarbij het logboek voor systeemgebeurtenissen veel foutgebeurtenissen voor IPRIP 29031 ontving bij ontvangst van de fout ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS in het systeem.

 • Er is een probleem opgelost dat optrad bij het uitvoeren van Test-SRTopology tussen twee clusters en hun CSV-paden. Mogelijk werd het foutbericht 'Kan bestand niet vinden' weergegeven.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op uw apparaat geïnstalleerd.

Meer informatie over de opgeloste beveiligingsproblemen vindt u in de Security Update Guide.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing
Na het installeren van deze update op een DHCP-failoverserver ontvangen Enterprise-clients mogelijk een ongeldige configuratie bij het aanvragen van een nieuw IP-adres.  Hierdoor kan de verbinding verloren gaan omdat systemen hun leases niet kunnen vernieuwen.

Dit probleem is opgelost in KB4345418.

 

Deze update downloaden


Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Online zoeken naar updates.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Voorwaarde: de servicing stack update (SSU) (KB4132216) moet worden geïnstalleerd voordat de meest recente cumulatieve update (LCU) (KB4284833) wordt geïnstalleerd. De LCU wordt pas als van toepassing gerapporteerd nadat de SSU is geïnstalleerd.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4284833 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.