17 januari 2019, KB4480977 (OS-build 14393.2759)

Van toepassing: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

 

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem in Microsoft Edge opgelost waardoor de gebeurtenis focusin wordt geactiveerd wanneer de gebeurtenislistener focus van een element de focus naar een ander element verschuift. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de afbeelding van het vergrendelingsscherm voor het bureaublad die is ingesteld door groepsbeleid, niet wordt bijgewerkt als de afbeelding ouder is dan of dezelfde naam heeft als de vorige afbeelding. 
 • Hiermee wordt een betrouwbaarheidsprobleem opgelost gedurende welke Verkenner niet meer werkt zonder zelfherstel na ten minste enkele dagen bedrijfstijd. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor met BitLocker-versleutelde computers via het netwerk ontgrendelen niet werkt op virtuele machines van generatie 2 wanneer het wordt gebruikt in een netwerk dat alleen IPv4 ondersteunt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor in catalogus ondertekende scripts, met inbegrip van scripts die zijn geleverd als onderdeel van Windows, ten onrechte een WDAC-controlegebeurtenis voor mislukte bewerking (Windows Defender-toepassingsbeheer) genereren. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt wanneer je bepaalde virtuele HCI-machines (Hyperconverged Infrastructure, hypergeconvergeerde infrastructuur) opnieuw opstart. 
 • Hiermee worden problemen opgelost bij met nemen van momentopnamen op hypergeconvergeerde S2D-clusterknooppunten (Storage Spaces Direct, Opslagruimten Direct). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor geplande taken die in een uitgeschakelde status zijn gemaakt, niet worden uitgevoerd. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat de volumes online gaan zoals verwacht wanneer je tijdens onderhoud 'back drain'-knooppunten toevoegt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat je een bestand in een gedeelde map overschrijft door een 'Toegang geweigerd'-fout wanneer er een filterstuurprogramma is geladen.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat toepassingen van derden problemen hebben met het verifiëren van hotspots. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het verwijzingsaantal van DTR (Dirty Region Tracking) niet wordt verlaagd wanneer een opslagreparatietaak wordt uitgevoerd op hyperconvergeerde S2D-clusterknooppunten (Storage Spaces Direct, Opslagruimten Direct).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde de PowerShell Desired State Configuration pull-server (DSC) 'ResourceNotFound (404)' retourneerde nadat de toepassingsgroep van IIS (Internet Information Services (IIS) was gerecycled. Het toepassingslogboek bevat ESENT-gebeurtenis-id 623 (Extensible Storage Engine) die aangeeft dat de Store-versie onjuist is. Met deze update wordt functionaliteit toegevoegd om de grootte van de versieopslag te configureren om dit probleem op te lossen. Zie voor meer informatie KB4487527.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat veroorzaakt dat RemoteApp-vensters af en toe verdwijnen en weer worden weergegeven in Windows Server 2016.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij bij het instantiëren van SqlConnection een uitzondering wordt gegenereerd nadat je de preview van de kwaliteitsrollup van augustus of de .NET Framework-update van 11 september 2018 hebt geïnstalleerd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat in de klok en de agenda-flyout gebruikersinstellingen voor de datum- en tijdindelingen voor Japanse tijdrekeningen worden genegeerd. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij ondersteuningsgedrag voor gan-nen voor de Japanse tijdrekening mogelijk wordt overschreven met een nieuwere update. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het eerste teken niet wordt herkend als de afkorting voor de naam van de Japanse tijdrekening. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij niet de juiste naam voor de Japanse tijdrekening wordt weergegeven in Microsoft Office Visual Basic for Applications. Zie voor meer informatie KB4469068.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op je apparaat geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Voor hosts die worden beheerd door System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) kan SCVMM geen logische switches inventariseren en beheren die op de host zijn geïmplementeerd na de installatie van de update.

Bovendien kan, als je je niet aan de best practices houdt, een stopfout optreden in vfpext.sys op de hosts.

Dit probleem is opgelost in KB4507459. 
Na installatie van deze update op Windows Server 2016 mislukt direct zoeken in Microsoft Outlook-clients met de fout 'Outlook kan de zoekopdracht niet uitvoeren'.

Dit probleem is opgelost in KB4487026.

Na installatie van KB4467691 wordt Windows mogelijk niet opgestart op bepaalde laptops van Lenovo en Fujitsu die over minder dan 8 GB RAM-geheugen beschikken.

Start de betrokken computer opnieuw op met de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Schakel Beveiligd opstarten uit en start vervolgens opnieuw op.

Als BitLocker is ingeschakeld op je computer, moet je wellicht een BitLocker-herstelbewerking doorlopen nadat Beveiligd opstarten is uitgeschakeld.

Lenovo en Fujitsu zijn op de hoogte van dit probleem. Vraag je OEM of een firmware-update beschikbaar is voor je apparaat.

Na het wijzigen van standaardwaarden voor bestandskoppeling worden sommige pictogrammen niet goed weergegeven op de taakbalk. Dit probleem is opgelost in KB4487026.
Toepassingen die gebruikmaken van een Microsoft Jet-database met de bestandsindeling van Microsoft Access 97 kunnen mogelijk niet worden geopend als de database kolomnamen heeft die langer zijn dan 32 tekens. De database kan niet worden geopend en de fout 'Onbekende database-indeling' wordt weergegeven.

Dit probleem is opgelost in KB4487026.

Na installatie van KB4467684 start de clusterservice mogelijk niet op en wordt de fout '2245 (NERR_PasswordTooShort)' weergegeven als het groepsbeleid 'Minimale wachtwoordlengte' is geconfigureerd met een lengte van meer dan 14 tekens.

Stel het standaard domeinbeleid voor 'Minimale wachtwoordlengte' in op 14 tekens of minder.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Na installatie van deze update wordt het eerste teken van de naam van het Japanse tijdperk niet herkend als een afkorting, wat tot problemen met het parseren van datums kan leiden.

Dit probleem is opgelost in KB4487006.

Na de installatie van deze update, treden er mogelijk verificatieproblemen op in Internet Explorer 11 en andere toepassingen die gebruikmaken van WININET.DLL. Dit gebeurt wanneer twee of meer personen hetzelfde gebruikersaccount gebruiken voor meerdere gelijktijdige aanmeldingssessies op dezelfde Windows Server-machine, met inbegrip van RDP- (Remote Desktop Protocol) en Terminal Server-aanmeldingen. Tot de symptomen die door klanten worden gemeld behoren onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Voor grootte en locatie van de cache wordt nul of leeg aangegeven.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet goed.
 • Webpagina's worden mogelijk af en toe niet correct geladen of weergegeven.
 • Problemen met vragen om referenties.
 • Problemen bij het downloaden van bestanden.

Dit probleem is opgelost in KB4493470.

Na installatie van deze update is MSXML6 er de oorzaak van dat toepassingen niet meer reageren als een uitzondering is opgetreden tijdens knooppuntbewerkingen, zoals appendChild(), insertBefore() en moveNode().

Het is mogelijk dat de Groepsbeleidseditor niet meer reageert wanneer je een GPO (groepsbeleidsobject) bewerkt dat GPP's (voorkeursinstellingen voor groepsbeleid) bevat voor Internet Explorer 10-instellingen.
Dit probleem is opgelost in KB4493470.
Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Hoe kun je deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) te installeren voor je besturingssysteem voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4465659) automatisch aan je aangeboden. Als he het zelfstandige pakket voor de meest recente SSU wilt downloaden, ga je naar de Microsoft Update-catalogus

Deze update installeren

Als je deze update wilt downloaden en installeren, ga je naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Online zoeken naar updates.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4480977 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.