19 februari 2019: KB4487006 (OS-build 14393.2828)

Van toepassing: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

 

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Bijgewerkte tijdzonegegevens voor Chili. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat er mogelijk voor zorgde dat in de RDP-clienttoepassing (Remote Desktop Protocol) een zwart scherm werd weergegeven bij gebruikersaanmelding. 
 • Hiermee worden de prestaties verbeterd die betrekking hebben op vergelijkingsfuncties voor niet-hoofdlettergevoelige tekenreeksen, zoals _stricmp() in de Universal C Runtime. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het evalueren van de compatibiliteitsstatus van het Windows-ecosysteem om te zorgen voor toepassings- en apparaatcompatibiliteit voor alle updates van Windows. 
 • Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de UE-VAppmonitor verbeterd. 
 • Hiermee wordt een probleem verholpen met de weergave van gebruikersnamen in de RRAS-servers (Routing and Remote Access Service). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat updates van een vertrouwensrelatie voor een relying party mislukten bij gebruik van PowerShell of de AD FS-beheerconsole (Active Directory Federation Services). Dit probleem trad op als u een vertrouwensrelatie voor een relying party configureerde voor gebruik van een online metagegevens-URL die vaker dan eenmaal PassiveRequestorEndpoint publiceert. De fout luidt: “MSIS7615: De vertrouwde eindpunten die zijn opgegeven in een relying party moeten uniek zijn voor de vertrouwensrelatie van de relying party.” 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een specifiek foutbericht werd weergegeven voor wijzigingen in de externe wachtwoordcomplexiteit vanwege Azure-beleid voor wachtwoordbeveiliging. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgde dat in Microsoft Outlook de fout 'De bewerking is mislukt' werd weergegeven bij het bekijken van het Microsoft Exchange-adresboek. Dit probleem trad op na de installatie van KB4457127 op Active Directory-domeincontrollers die gebruikmaken van Microsoft Exchange. De fout werd weergegeven op Microsoft Outlook-clients die gebruikmaken van andere landinstellingen dan EN-US. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat mogelijk voorkwam dat u de opslagonderhoudsmodus kon inschakelen bij een time-out als de opslagruimte onder belasting was. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat een server niet meer werkte bij het verwerken van een samengestelde clientaanvraag waarbij een naam werd gewijzigd. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat de fout '0x165' veroorzaakte wanneer u een knooppunt onderbrak en buiten werking stelde voor onderhoud. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een fout bij Stop 24 veroorzaakte op een virtuele RDS-server (Remote Desktop Services).
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het eerste teken van de naam van het Japanse tijdperk niet wordt herkend als een afkorting, wat tot problemen met het parseren van datums kan leiden.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat de fout “0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" veroorzaakte als het stuurprogramma voor de kernelmodus, win32kfull.sys, een ongeldige geheugenlocatie benaderde.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat kan voorkomen dat Internet Explorer afbeeldingen laadt met een backslash (\) in hun relatieve bronpad.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor toepassingen die gebruikmaken van een Microsoft Jet-database met de bestandsindeling van Microsoft Access 95 mogelijk willekeurig stopten met werken.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op uw apparaat geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Voor hosts die worden beheerd door System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) kan SCVMM geen logische switches inventariseren en beheren die op de host zijn geïmplementeerd na de installatie van de update.

Bovendien kan, als u zich niet aan de best practices houdt, een stopfout kan optreden in vfpext.sys op de hosts.
 1. Voer mofcomp uit op de volgende mof-bestanden op de desbetreffende host:
  • Scvmmswitchportsettings.mof
  • VMMDHCPSvr.mof
 2. Volg best practices tijdens patching om te voorkomen dat een stopfout optreedt in vfpext.sys in een SDN v2-omgeving (door NC beheerde hosts).


 
Na installatie van KB4467691 wordt Windows mogelijk niet opgestart op bepaalde laptops van Lenovo en Fujitsu die over minder dan 8 GB RAM-geheugen beschikken.

Start de betrokken computer opnieuw op met de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Schakel Beveiligd opstarten uit en start vervolgens opnieuw op.

Als BitLocker is ingeschakeld op uw computer, moet uw wellicht een BitLocker-herstelbewerking doorlopen nadat Beveiligd opstarten is uitgeschakeld.

Lenovo en Fujitsu zijn op de hoogte van dit probleem. Vraag uw OEM of een firmware-update beschikbaar is voor uw apparaat.

Na installatie van KB4467684 start de clusterservice mogelijk niet op en wordt de fout '2245 (NERR_PasswordTooShort)' weergegeven als het groepsbeleid 'Minimale wachtwoordlengte' is geconfigureerd met een lengte van meer dan 14 tekens.

Stel het standaard domeinbeleid voor 'Minimale wachtwoordlengte' in op 14 tekens of minder.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Na de installatie van deze update, treden er mogelijk verificatieproblemen op in Internet Explorer 11 en andere toepassingen die gebruikmaken van WININET.DLL. Dit gebeurt wanneer twee of meer personen hetzelfde gebruikersaccount gebruiken voor meerdere gelijktijdige aanmeldingssessies op dezelfde Windows Server-machine, met inbegrip van RDP- (Remote Desktop Protocol) en Terminal Server-aanmeldingen. Tot de symptomen die door klanten worden gemeld behoren onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Voor grootte en locatie van de cache wordt nul of leeg aangegeven.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet goed.
 • Webpagina's worden mogelijk af en toe niet correct geladen of weergegeven.
 • Problemen met vragen om referenties.
 • Problemen bij het downloaden van bestanden.

Dit probleem wordt opgelost in KB4493470.

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, kunt u ‘Fout 1309‘ ontvangen bij het installeren of verwijderen van bepaalde soorten MSI- en MSP-bestanden.

Dit probleem is opgelost in KB4489882.

In sommige gevallen stopt Windows Server met werken en kan het programma niet opnieuw worden opgestart wanneer dit als host fungeert voor meerdere terminal server-sessies en een gebruiker zich afmeldt. Het stuurprogramma dat de fout veroorzaakt, is win32kbase.sys. Dit probleem is opgelost in KB4489882.

Na installatie van deze update is MSXML6 er de oorzaak van dat toepassingen niet meer reageren als een uitzondering is opgetreden tijdens knooppuntbewerkingen, zoals appendChild(), insertBefore() en moveNode().

Het is mogelijk dat de Groepsbeleidseditor niet meer reageert wanneer u een GPO (groepsbeleidsobject) bewerkt dat GPP's (voorkeursinstellingen voor groepsbeleid) bevat voor Internet Explorer 10-instellingen.
Dit probleem wordt opgelost in KB4493470.

Een servertoepassing voor samengestelde documenten (OLE) die ingesloten objecten in het Windows Metafile (WMF) plaatst met behulp van de PatBlt API, kan ingesloten objecten mogelijk onjuist weergeven.

Als u bijvoorbeeld een object uit een Microsoft Excel-werkblad in een Microsoft Word-document plakt, kunnen de cellen worden weergegeven met een andere achtergrondkleur.
Dit probleem wordt opgelost in KB4493470.
Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die u uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer u de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Hoe kunt u deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) te installeren voor uw besturingssysteem voordat u de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als u Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4485447) automatisch aan u aangeboden. Als u het zelfstandige pakket voor de meest recente SSU wilt downloaden, gaat u naar de Microsoft Update-catalogus

Deze update installeren

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Online zoeken naar updates.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4487006 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.