3 mei 2019 — KB4495667 (OS-build 17763.475)

Van toepassing: Windows 10, version 1809, all editionsWindows Server 2019, all editions

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee kan met het ingebouwde Administrator-account Microsoft Office-setup worden uitgevoerd nadat het installatieprogramma in Microsoft Edge is gedownload.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Internet Explorer Automation niet meer werkte bij bepaalde websites.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij aangepaste URI-schema's voor toepassingsprotocolhandlers de corresponderende toepassing voor het lokale intranet en vertrouwde sites op Internet Explorer mogelijk niet starten.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij bepaalde apps niet meer worden geopend wanneer u mapomleiding instelt voor de map AppData/Roaming naar een netwerkpad.
 • Hiermee wordt het probleem in Gdi32full.dll opgelost waardoor een toepassing niet meer reageert.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat de gebruikersinterface (UI) mogelijk gedurende enkele seconden niet meer reageert wanneer u door vensters scrolt die veel onderliggende vensters hebben.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een aanraakscherm stopt met werken nadat het systeem opnieuw is opgestart.
 • Hiermee wordt een schermtoetsenbord ingeschakeld ter ondersteuning van de tekens uit het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat ShellExperienceHost.exe niet meer werkt wanneer de begindatum voor het Japanse tijdperk niet op de eerste dag van de maand valt. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat de structuur CALDATETIME meer dan vier Japanse tijdperken verwerkt. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het NLS-register bijgewerkt ter ondersteuning van het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat de datum- en tijdkiezer de datum niet correct weergeeft in de Japanse datumnotatie. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat het besturingselement Datum en tijd instellen oude tijdperken in de cache opslaat en niet wordt bijgewerkt wanneer de tijd betrekking heeft op het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee worden lettertypen bijgewerkt ter ondersteuning van het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een Input Method Editor (IME) het nieuwe Japanse tijdperk-teken niet ondersteunt. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat het flyout-besturingselement Klok en agenda de dag van de week onjuist toewijst aan een datum in de maand van het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee worden alternatieve lettertypen toegevoegd voor de lettertypen voor het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee wordt TTS-functionaliteit (tekst-naar-spraak) ingeschakeld ter ondersteuning van de tekens uit het nieuwe Japanse tijdperk. Zie voor meer informatie KB4469068.
 • Hiermee kunnen bestaande apparaten die worden beheerd door Configuration Manager zonder tussenkomst van de gebruiker met co-beheer worden ingeschreven in Microsoft Intune. Er hoeft geen gebruiker te zijn aangemeld en er zijn geen MFA-prompts (Multi-Factor Authentication). Met deze update kan de MDM-inschrijving (Mobile Device Management) met co-beheer bovendien gebruikmaken van de apparaatreferentie die is ontvangen toen het apparaat werd ingeschakeld om lid te worden van hybride AADJ (Azure Active Directory).
 • Verbetert de toegang tot het oplossen van gedetailleerde en diagnostische logboeken van beheerde apparaten, zoals zakelijke pc's, bij het gebruik van een pc cloud management-service. Cloudbeheerservices voor pc omvatten de Microsoft Intune of andere providers van Mobile Device Management (MDM) voor Windows.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een gebruiker zich met een smartcard kan blijven aanmelden bij een account nadat het account is uitgeschakeld.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat toegang tot bedrijfsresources niet meer mogelijk is wanneer WHfB-referenties (Kerberos met Windows Hello voor Bedrijven) worden gebruikt. Gebruikers wordt bij dit probleem telkens opnieuw gevraagd om hun referenties op te geven.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een PostScript-printer soms het verkeerde lettertype gebruikt.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat LDAP-clienttoepassingen (Lightweight Directory Access Protocol) gedurende minimaal 30 seconden niet meer reageren wanneer er veel LDAP-query's worden aangevraagd via meerdere verbindingen. Dit gebeurt vanwege een racevoorwaarde in wldap32.dll. U moet deze update installeren op de LDAP-client die wldap32.dll aanroept.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat de gebruiker van een zwervend profiel aangepaste instellingen van het Startmenu kwijtraakt na een upgrade van het besturingssysteem (OS). Wanneer deze update is geïnstalleerd, moeten beheerders de registerinstelling UseProfilePathMinorExtensionVersion, beschreven in KB4493782 , inschakelen voor RUP's (Roaming User Profiles - zwervende gebruikersprofielen). Met deze sleutel kunt u een nieuw RUP maken voor een bijgewerkt OS en wordt voorkomen dat een aangepast Startmenu verloren gaat. Het RUP moet lokaal worden opgeslagen en u moet het apparaat opnieuw opstarten om de functie in te schakelen.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat verbindingsaanvragen naar de RDSH-servers (Extern bureaublad-sessiehost) in de implementatie mislukken. Dit probleem treedt op vanwege een impasse in de Connection Broker.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat Cluster Aware Update knooppunten niet meer opnieuw start wanneer de referenties van een cluster opnieuw zijn ingesteld. Cluster Aware Update moet knooppunten opnieuw opstarten na de installatie van een update. De volgende fout is opgetreden:

”Failed to restart "NODENAME": (ClusterUpdateException) Failed to restart "NODENAME": (Win32Exception) The user name or password is incorrect.”

 • Hiermee wordt een geleidelijk geheugenlek in LSASS.exe opgelost op systemen waarin in de cache opgeslagen aanmelding is ingeschakeld. Dit probleem doet zich voornamelijk voor op servers die veel aanvragen voor interactief aanmelden verwerken, zoals webservers.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-query onjuiste resultaten oplevert. Dit gebeurt als een filtervoorwaarde een kenmerk bevat met een syntaxis van het type Groot geheel getal en het filter gebruikmaakt van de regel, LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Zo kan een eenvoudig filter, zoals “msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552” bijvoorbeeld geen overeenkomsten retourneren wanneer dat moet.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat afdrukwerkstroomtoepassingen voor point-and-print niet kunnen worden gestart.
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat UWP-apps (Universeel Windows-platform) geen toetsenbordinvoer ontvangen wanneer de gebruikersinterfacethread ervan overbelast is geraakt. Dit probleem treedt op wanneer de UWP-app een ingesloten WebView-besturingselement heeft.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing
Na installatie van deze update kunnen er problemen zijn als de PXE (Preboot Execution Environment) wordt gebruikt om een apparaat te starten vanaf een WDS-server (Windows Deployment Services) die is geconfigureerd voor gebruik van Uitbreiding voor variabele vensters. Hierdoor kan de verbinding met de WDS-server voortijdig worden beëindigd tijdens het downloaden van de installatiekopie. Dit probleem heeft geen invloed op clients of apparaten die geen gebruikmaken van de Uitbreiding voor variabele vensters. 

Dit probleem is opgelost in KB4503327.

Bepaalde bewerkingen, zoals Naam wijzigen, die u uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.
Microsoft en ArcaBit hebben een probleem geïdentificeerd op apparaten waarop antivirussoftware van ArcaBit is geïnstalleerd. Het kan hierdoor voorkomen dat het systeem niet meer reageert als opnieuw wordt opgestart na installatie van deze update.

Dit probleem is opgelost. Arcabit heeft bevestigd dat dit probleem niet van toepassing is op Windows 10, versie 1809.

Zone-overdrachten tussen primaire en secundaire DNS-servers via het TCP-protocol (Transmission Control Protocol) mislukken mogelijk na de installatie van deze update. Dit probleem is opgelost in KB4494441.
Wanneer u probeert af te drukken vanuit Microsoft Edge of andere Universeel Windows-platform (UWP)-toepassingen krijgt u mogelijk de fout 'Bij uw printer is een onverwacht configuratieprobleem opgetreden. 0x80070007e.'

Dit probleem is opgelost in KB4501371.

Na de installatie van KB4493509, kunnen apparaten met een aantal Aziatische taalpakketten het foutbericht "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND" ontvangen.
 1. Verwijder taalpakketten die onlangs zijn toegevoegd en installeer deze opnieuw. Zie voor informatie 'Beheren van de invoer- en weergavetaalinstellingen in Windows 10'.
 2. Selecteer Controleren op updates en installeer de cumulatieve update van april 2019. Zie voor instructies "Update Windows 10".

Houd er rekening mee dat opnieuw installeren van het taalpakket het probleem mogelijk niet oplost. Stel in dat geval de pc als volgt opnieuw in:

 1. Ga naar de app Instellingen > Herstel.
 2. Selecteer Aan de slag onder de hersteloptie Deze pc opnieuw instellen..
 3. Selecteer Mijn bestanden behouden..

Microsoft werkt aan een oplossing en verstrekt in een toekomstige release een update.

Als u de lettertypen MS UI Gothic of MS PGothic gebruikt, kunnen de tekst, indeling of celgrootte smaller of breder zijn dan verwacht in Microsoft Excel. De indeling en de celgrootte van Microsoft Excel-werkbladen kunnen bijvoorbeeld veranderen wanneer u MS UI Gothic gebruikt.

Dit probleem is opgelost in KB4494441.

Hoe u deze update kunt downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstack-updates voor meer informatie.

Als u Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4493510) automatisch aan u aangeboden. Als u het zelfstandige pakket voor de meest recente SSU wilt downloaden, zoekt u hiernaar in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Als u deze update wilt downloaden en installeren, ga dan naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Online zoeken naar updates.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4495667 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.